Tips på hur du får barnen att må bra

Barndomen formar ens personlighetsdrag och mentalitet. Som föräldrar borde vi ha en positiv attityd för att få våra barn att må bra.
Tips på hur du får barnen att må bra
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 09 april, 2020

Att må bra kan betyda många olika saker, och tolkningen av begreppet varierar förstås från en person till en annan. Det finns dock några grundläggande krav på vad som behövs för att få barnen att må bra i allmänhet.

Vi ska därför gå in på vad det betyder för små barn och vad vi kan göra för att hjälpa dem.

En människas lycka och självförverkligande beror på många olika faktorer. Med tiden formar varje nytt steg i ett barns uppväxt och utveckling vilken typ av individ han eller hon kommer att bli. Dessutom påverkas också barnets liv i nuet.

Som föräldrar är vi ansvariga för denna utveckling. Alla åtgärder vi tar vad gäller våra barns utbildning och uppväxt kan liknas vid en tegelsten. Alla dessa tegelstenar radas sedan på varandra för att skapa en byggnad som har vissa specifika karaktärsdrag.

Naturligtvis undrar du vilket som är det bästa sättet att ge ditt barn en bra och positiv uppfostranFörst och främst vill vi säga att det inte är lätt. Men vi kommer att ge dig ett par hjälpsamma förslag för att du ska kunna hjälpa dina barn att må bra.

Nyckelfaktorer för att få barnen att må bra

Som sagt finns det många olika faktorer som tillsammans lägger grunden för en persons fysiska, psykiska och emotionella välmående. Här ska vi därför koncentrera oss på några aspekter som vi kan fokusera på för att få barnen att må bra.

Självförtroende

Individer som uppskattar sig själva och tror på sina möjligheter mår i allmänhet bättre än de som inte gör det. Barn behöver tro att de kan överträffa sig själva och övervinna sina begränsningar. 

Positiva tankar ger dem förmågan att tro på att de kan nå sina mål. Det har också en oerhört positiv effekt på deras problemlösningsförmåga och sociala förmågor.

Individer som uppskattar sig själva kan också uppskatta andra i sin omgivning.

“Lycka är inte frånvaron av problem utan förmågan att handskas med dem.”

Bra värderingar

Det är viktigt att vara en bra förebild och visa hur man gör om vi vill hjälpa våra barn att må bra.

En mamma leker flygplan med sin son.

Varför då? För att andra kommer att uppskatta vårt uppförande, och då kommer ditt barn alltid ha någon att vända sig till och lita på när det behövs. Vi kan endast uppnå social acceptans genom att behandla andra som vi själva vill bli behandlade.

Därför är det också viktigt att uppmuntra följande värderingar:

 • Vänlighet
 • Tacksamhet
 • Empati
 • Tolerans mot olikheter
 • Lugn och harmoni

Självständighet

Barn som uppskattar sig själva utvecklar tillit, självkänsla och en förmåga att lösa problem. 

Även om det kan tyckas motsägelsefullt främjar självständighet lagarbete. Det beror på att en person som känner sig säker på sina förmågor också kommer ha lättare att ta konstruktiv kritik från andra.

För att bidra till barns självständighet måste vi som föräldrar också stå emot känslan av att vilja lösa alla problem som våra barn stöter på.

Det betyder inte att vi ska överge dem och därmed tvinga dem att klara av allt på egen hand. Vi ska snarare guida dem, låta dem tänka själva och försöka hitta egna lösningar. Det betyder också att barnen måste få misslyckas ibland för att lära sig något.

Känna sig älskad

Utan ett starkt, kärleksfullt band som försvarar barnets värderingar och förmågor är det nästan omöjligt för barnet att utveckla självförtroende. Föräldrarna måste se till att barnet känner att man lyssnar på honom eller henne och viktigast av allt, känner sig älskad. För att nå hit krävs bland annat dialog och att man lär sig av goda exempel.

Att tillrättavisa barnen, klaga på dem, skälla på dem och beröva dem saker gör inget annat än skadar deras självbild.

Naturligtvis är det viktigt att sätta gränser. Men föräldrar bör också kommunicera på ett trevligt och effektivt sätt. Meningen är ju trots allt inte att förbjuda saker bara för förbudets skull. Regler handlar snarare om att guida sina barn.

Ett lyckligt barn.

Livsmål

Att ha en stadig riktning i livet och om möjligt en handlingsplan är nödvändigt för att uppnå våra mål. Denna bedrift gör även i sig själv en individ mer tillfredsställd.

Dock behöver man inte fokusera allt på att uppnå dessa målViktigast är trots allt vilken riktning man väljer. Att uppnå ett mål genom smärta och lidande gör bara att man känner sig tom och vill ha något annat.

Lär istället dina barn att uppskatta vägen fram till målen. Om du lyckas med det kommer deras tillfredsställelse också att bli total.

Se till att drömma stort och gör livet värt att leva.

– Stephen Richards –

Till slut vill vi påpeka att det finns inget magiskt recept för lycka. Varje barn är unikt, med sin egen mentalitet, personlighet och uppväxtmiljö. 

Det kommer dock att vara positivt för ditt barn om du lyckas följa rekommendationerna ovan. Ett barns välmående baserar sig trots allt på många olika faktorer, som alla är viktiga. 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bruñol, M. C. (1997). Infancia, autonomía y derechos: una cuestión de principios. Infancia: Boletín del Instituto Interamericano del Niño—OEA, 234, 1-13.
 • Clemes, H., & Bean, R. (1995). Cómo desarrollar la autoestima en los niños. Debate.
 • de León Sánchez, B. (2011). La relación familia-escuela y su repercusión en la autonomía y responsabilidad de los niños/as. https://extension.uned.es/archivos_publicos/webex_actividades/5385/repercusiones8.pdf
 • Del Barrio, V., Navarro, M. D. F., & Escrivá, M. V. M. (1994). Autoestima y depresión en niños. Revista de psicología general y aplicada: Revista de la Federación Española de Asociaciones de Psicología, 47(4), 471-476.
 • Kamii, C. (1970). La autonomía como finalidad de la educación. UNICEF.
 • Rodríguez-Pascual, I., & Morales-Marente, E. (2013). ¿ Cuántas veces dejamos de ser niños? Un análisis de la representación social de la autonomía infantil. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 143(1), 75-92. https://www.ingentaconnect.com/content/cis/reis/2013/00000143/00000001/art00005

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.