Känslomässig självkontroll hos barn

Känslomässig självkontroll hos barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 november, 2020

Vi kan lära våra barn om känslomässig självkontroll med tålamod och uthållighet. Resultatet av allt detta hårda arbete blir barn med en bättre inställning till motgångar, och lugna och nöjda föräldrar också.

Hur man möter vredesutbrott

När barn börjar bli mer självständiga kan tecken på uppror börja dyka upp. Om dessa negativa tecken inte försvinner av sig själva måste vi agera. Att lära barn att reglera sina känslor hjälper till att förebygga framtida, mer permanenta problem med olydnad.

Metoder för att uppnå emotionell självkontroll hos barn

Neurologisk mognad hos barn börjar vid sex års ålder. Därefter börjar de utveckla kognitiva färdigheter för känslomässig självkontroll. Med god undervisning kan vi lära dem användbara strategier för att försöka kontrollera sina destruktiva impulser och hjälpa dem att kanalisera sina känslor.

En vulkan på väg att bryta ut

När barn håller på att explodera kan “vulkanmetoden” hjälpa dem att lugna sig. Tanken är att lära dem att visualisera sitt inre som en vulkan med all sin styrka och energi. När det bryter ut blir allting okontrollerat och kaotiskt; barnen lär sig att associera ilska eller raseri med het lava.

Tanken här är att du kan stoppa dem innan de når utbrottet. Denna övning bör åtföljas av djup andning och att man ber barnet att internt upprepa instruktioner för att uppmuntra sig själv att bli lugn.

Trafikljuset

Med olika färgkort kan barn läras att analysera sitt beteende. Det röda ljuset (rött kort) visas när situationen närmar sig ett utbrott. Faserna är:

  • Rött ljus: stanna, lugna ner dig, tänk innan du agerar.
  • Gult ljus: tänk på möjliga lösningar eller konsekvenser.
  • Grönt ljus: gå vidare och tillämpa den bästa lösningen.

Tålamod, lär dig att vänta

Barn måste lära sig förmågan att vänta. Tålamod är viktigt för att de ska kunna uppnå emotionell självkontroll. Självkontroll ökar chansen att man kan vara tålamodig.

Barn kan också läras att, genom att de räknar till tio blir det lättare för deras ilska att försvinna. Ett annat alternativ är att komma bort ifrån det som gör dem stressade, tills de kan återhämta sitt lugn.

Reflektion

Att lära barn större känslomässig självkontroll innebär också att lära dem att reflektera över saker. Genom att prata med dem kan du hjälpa dem att analysera vad de har gjort, och planera för nästa gång när de kan fatta ett bättre beslut.

Detta är en strategi som kan tillämpas efter en konflikt, för mitt i stundens hetta har det ingen effekt.

Föräldrar: Det bästa exemplet

Ett barns bästa förebilder är föräldrarna. Att se hur vuxna reagerar känslomässigt i olika situationer kan påverka barns beteende till det bättre eller sämre. Det kan också hjälpa dem att hantera sin frustration.

Vuxna bör reagera positivt i situationer med stress, trötthet och besvär. De bör uttrycka sina känslor, andas djupt och vänta innan de reagerar.

Föräldrar kan också använda sport som ett bra verktyg för att kanalisera sina barns negativa känslor.

Låt barnen lära av sina misstag

Inga bra föräldrar vill se sina barn lida, men det kan ibland vara ett misstag. Det finns inget sätt ett barn kan växa upp utan att uppleva frustration av olika typer och av olika skäl.

Det är inte tillrådligt att skämma bort sina barn för mycket, eftersom det kan leda till oförmåga att möta framtida utmaningar.

För att lära barn om emotionell självkontroll är det ideala målet att uppmuntra dem att kanalisera sina frustrationer. Vissa fraser kan hjälpa dem att göra detta:

“Vad sägs om att vi börjar med den lättaste delen?” “Hur kan jag hjälpa dig?” “Vilken del kan du göra på egen hand?” En annan mycket effektiv fras är: “Nu vilar vi en stund, och försöker igen senare!”

En lugn plats

Både hemma och i klassrummet kan du förbereda en speciell plats där barnet kan gå när hon behöver lugna sig. Det måste finnas böcker, leksaker, papper, målningar, en svart tavla eller något annat där som hjälper henne att lugna ner sig.

Antistressbollar

Antistressbollar fungerar för vuxna, men också för barn, och särskilt om de gör dem själva. Du behöver bara en tjock ballong fylld med fågelfrö eller ris. Det enda kravet är att de måste passa i barnets hand.

Vi hoppas att våra tips kommer att vara användbara för att hjälpa dina barn att kontrollera sina känslor och kanalisera sina frustrationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bisquerra, R. (2011). Educación emocional. Propuestas para educadores y familias. Bilbao: Desclée de Brower. http://otrasvoceseneducacion.org/wp-content/uploads/2019/04/Educación-Emocional.-Propuestas-para-educadores-y-familias-Rafael-Bisquerra-Alzina-2.pdf
  • Fernández-Berrocal, P., & Pacheco, N. E. (2002). La inteligencia emocional como una habilidad esencial en la escuela. Revista Iberoamericana de educación, 29(1), 1-6.
  • Goleman, D. (2010). La práctica de la inteligencia emocional. Editorial Kairós.
  • López, M. (2008). La integración de las habilidades sociales en la escuela como estrategia para la salud emocional. Psicología sin fronteras: revista electrónica de intervención psicosocial y psicología comunitaria, 3(1), 16-19.
  • Shapiro, L. E. (2002). La salud emocional de los niños (Vol. 16). Edaf.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.