Förstå och hantera sorgsenhet hos barn

Förstå och hantera sorgsenhet hos barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 januari, 2021

Sorgsenhet är en viktig del av ett barns inlärningsprocess. Det är en av livets många viktiga lektioner. Därför är det viktigt att förstå och hantera sorgsenhet hos barn på ett sätt som känslan förtjänar, eftersom det är det enda sättet att lära sig något av ledsamma erfarenheter.

Alla människor känner olika känslor med olika intensitet under sina liv. Det är viktigt att få uppleva alla känslor för att man ska kunna utveckla en stark men ändå känslig personlighet.

Sorgsenhet hos barn: Förståelse och finkänslighet

Känslor är viktiga för både vuxna och barn. Dock är sorgsenhet en av de allra starkaste känslorna, så det är därför bra att uppmärksamma den på ett fint sätt. Sorgsenhet kan också vara ett värdefullt verktyg för inlärning på många sätt. 

Sorgsenhet är den största indikationen på att någonting är fel. Det är ett tecken på att ditt barn inte mår bra. I många fall beror sorgsenheten på en fysisk åkomma eller emotionell smärta. Känslan kan vara en viktig erfarenhet som lär ut värderingar och andra fundamentala lärdomar som har betydelse för ditt barn under hela hans eller hennes liv.

“Du kan inte stoppa sorgens fågel från att flyga över ditt huvud, men du kan hindra den från att bygga bo i ditt hår.”
– Kinesiskt ordspråk-

Lär ditt barn att förstå känslor

Det är väldigt vanligt att barn har problem med att upptäcka och förstå sina egna känslor, såväl som andras. Det är helt naturligt att det är på det viset, eftersom barn befinner sig i ett stadie där de måste upptäcka sig själva.

På samma gång utforskar de också världen omkring dem. Därför är det så viktigt att lära dem förstå de känslor som de börjar uppleva, redan från en ung ålder. 

När det handlar speciellt om sorgsenhet är det alltså viktigt att barn kan känna igen vad det är de känner. De måste få veta att det är okej att känna sig sorgsen ibland. De behöver också få veta att det är en känsla som går över, och att man kan få något positivt från den.

När barn väl börjar lära känna sig själva och sin omgivning börjar de också hantera denna känsla på ett mycket mer effektivt sätt.

En sorgsen flicka som sitter ner.

Hur hanterar man sorgsenhet hos barn?

Även om alla föräldrar vill se sina barn glada och lyckliga hela tiden är det ändå så att sorgsenhet är en del av alla människors liv, från vaggan till graven. Så det viktigaste är att man vet hur man ska hantera känslan.

1. Identifiera känslan

Sorgsenhet är en av de allra viktigaste känslorna att kunna upptäcka och förstå. Som föräldrar måste ni försöka ta reda på vad som bekymrar era barn. Det är, bland annat, det enda sättet att hjälpa dem och vägleda dem tillbaka mot glädje.

2. Kommunicera med ditt barn

Kommunikation är viktigt för alla relationer, alltid. I ideala fall bör föräldrar alltid prata med sina barn på en gång när de upptäcker ett problem. Det är viktigt att lära barnen förstå att det inte är farligt att känna sig sorgsen. Tvärtom är det en övergående känsla, för vilken man bör söka en lösning.

3. Leta efter en lösning

Alla problem har en lösning, så guida dina barn mot ett tillstånd av lugn, där känslan av lycka står främst. Vad är det som gör barnet sorgset? När man väl hittat en anledhning blir det också möjligt att hitta en lämplig lösning.

Ett sorgset barn sitter i en trappa.

4. Förståelse

Man kan alltid lära sig något av varje situation och erfarenhet. Men för att det ska bli möjligt är det viktigt att barnen förstår vad de upplevde när de kände sig sorgsna. Att upptäcka sig själv och sina livsvillkor är därför nödvändigt för att lära sig hantera sina känslor på ett bättre sätt. 

Så upptäcker du depression

Det är inget fel med övergående känslor av sorgsenhet, men det är viktigt att vara på sin vakt för mer alarmerande signaler. En övergående känsla av sorgsenhet kan man hantera utan större svårigheter, men depression är en mer komplex fråga. Depression kräver ofta tillsyn av specialister, speciellt när det handlar om ett barns upplevelser.

Ibland kan det vara svårt att skilja sorgsenhet från depression. Även om det är så finns det vissa tydliga signaler som föräldrar bör fästa uppmärksamhet vid: intensitet, varaktighet och förekomst. Om den sorgsna känslan blir kontinuerlig, mycket intensiv och ofta förekommande är det därför rekommenderat att kontakta en specialist. 

“Akta dig för sorgsenhet. Det är en svaghet.”

– Gustav Flaubert –

Sorgsenhet är alltså lika naturligt för barn som lycka och gläjde. Även om det är en känsla vi helst vill undvika är det viktigt att möta den när den väl uppstår.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.