Barns grundläggande behov

Som föräldrar vill vi kunna uppfostra våra barn så att de blir starka och lyckliga. I den här artikeln går vi igenom barns grundläggande behov under uppväxten, de som är viktigast för att garantera en hälsosam utveckling.
Barns grundläggande behov
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

“Vad är barns grundläggande behov? Vad får barn aldrig vara utan?” Det här är frågor som alla blivande mammor och pappor kan fråga sig. Fortsätt läsa för att upptäcka vilka grundläggande behov som betraktas som stöttepelare för en hälsosam utveckling.

Läkaren och författaren T. Berry Brazelton och barnpsykologen Stanley I. Greenspan hade inga tvivel om vilka behov som är de viktigaste för barn. De hävdade att om man fyller de grundläggande kraven bygger man en solid grund för att utveckla barns intellektuella, sociala och känslomässiga förmågor.

Barns grundläggande behov

1. Säkerhet

Barn måste få växa upp i en säker och sund miljö. Begreppet säkerhet omfattar alla de grundläggande överlevnadsbehoven: kläder, skydd, näring, omvårdnad, sjukvård, osv.

Icke desto mindre innefattar det också känslomässig säkerhet. Situationer som för oss vuxna kan verka enkla eller obetydliga kan vara ångestframkallande för barn. Dessutom är det viktigt att vi hjälper dem att förstå alla sina känslor.

2. Sunda relationer

Det är viktigt att utbilda barn inte bara med disciplin. Ord och handlingar bör främja förtroende och respekt. På samma sätt påverkar ett barns familjeband dess känslomässiga utveckling.

Psykologer som Anna Freud eller Erik Erikson hävdar att barn behöver en utbildning eller uppväxt som gör mer än bara påpekar deras brister. Med andra ord bör deras utbildning och uppfostran bygga kärleksfulla relationer som får dem att känna sig trygga.

barns grundläggande behov: familj med hund tillsammans

Dessutom hävdar Brazelton och Greenspan att sund interaktion och värme hjälper det centrala nervsystemet hos spädbarn och små barn att utvecklas. Med andra ord sker det viktigaste lärandet under de tidiga åren genom kontakt och mänsklig interaktion.

3. Stabilitet och konsekvenser

Barn behöver få direkta och konsekventa instruktioner. Det vill säga, föräldrar med väldigt olika inställning till barnuppfostran är inte idealiskt. Föräldrar måste presentera en enad front så att de är eniga om meddelandet de sänder sina barn och de värderingar de har tillsammans som en familj.

Dessutom bör barn uppfostras i en stabil miljö där de kan känna sig hemma. Hemmiljön ska vara lugn, varm och empatisk. Dessutom bör hushållets medlemmar arbeta för att bygga upp förtroendefulla förhållanden.

4. Fritid och lek

Alla barn måste få lite fritid varje dag. Det är lika viktigt som alla andra grundläggande behov. Fritid gör att man kan bryta sig ur rutinen och experimentera med nya saker. På samma sätt påverkar fritiden ens humör och känslor positivt och som sådan påverkar den direkt barns utveckling.

Manuel Cuenca säger i sin bok “Valueable Leisure” att fritid utvidgar och stärker sociala, fysiska och intellektuella resurser, särskilt hos barn.

5. Fysisk aktivitet

Idag är det tyvärr allt vanligare att stöta på barn med en stillasittande livsstil. Inte bara har sättet som barn har roligt på förändrats, utan även deras sätt att relatera till varandra.

Det innebär att de inte behöver lämna huset för att leka med sina vänner eftersom de ständigt kan texta och skicka videoklipp till dem utan att lämna sina rum.

Men bristen på fysisk aktivitet bland barn är alarmerande för hälsoexperter. Till exempel tror José Devís och Carmen Pieró, experter inom fysisk träning, att frånvaron av fysisk aktivitet är en risk för genetiska hjärt-och kärlsjukdomar i kommande generationer.

Det är upp till föräldrar, lärare och skoladministratörer att lägga extra uppmärksamhet på att barnen får tillräckligt med fysisk aktivitet.

Föräldrar och lärare har ett ansvar att ge sina barn en livsstil där de deltar i idrotter och andra fysiska aktiviteter för både sin fysiska och psykiska hälsa.

6. Utbildning

I en artikel om barns grundläggande behov kan vi såklart inte glömma utbildning; det spelar en stor roll i vårt sätt att vara och relatera till omvärlden. Det är en mänsklig nödvändighet. Tack vare utbildning lär vi oss hur vi ska bete oss i samhället och följa de normer som gör oss till en del av det.

barns grundläggande behov: barn leker med såpbubblor

Från en tidig ålder är det viktigt att barn får en högkvalitativ utbildning som hjälper dem att förstå hur världen fungerar och framförallt hur de ska interagera med den. I Sverige har alla barn rätt till utbildning, men för miljontals barn runtom i världen uppfylls inte detta grundläggande behov. Vi kan bara hoppas att det i framtiden kommer att bli en mänsklig rättighet för alla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.