Barnpedagogik, vad är det?

I den här artikeln berättar vi vad barnpedagogik är och vad som kännetecknar det.
Barnpedagogik, vad är det?
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barnpedagogik är en specifik gren av forskning inom pedagogiken.

För att skilja det från vanlig pedagogik måste vi först lära oss vad pedagogik faktiskt är som vetenskap. Efter det tittar vi på vad barnpedagogik består av och vilka specifika mål det har.

Vad är pedagogik?

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin som fokuserar på att undersöka vad utbildning är såväl som alla de många undervisningsmetoder som finns.

Experter anser att det är en tillämpad vetenskap av psykosocial karaktär. Syftet är att analysera, organisera och förbättra människors utbildning.

I varje givet samhälle finns en norm för hur individer ska agera och bete sig, och experter styrs av dessa principer.

barnpedagogik: lärare med elever

Pedagogik använder andra vetenskaper som filosofi, sociologi och psykologi. Den ser utbildning som ett komplext fenomen som man måste närma sig från många olika vinklar.

I sin tur måste man inom pedagogik planera, genomföra och utvärdera de olika metoder och tekniker som kan underlätta undervisnings- och inlärningsprocesser.

Vad är barnpedagogik?

Som namnet antyder är barnpedagogik en disciplin vars huvudsakliga studieobjekt är barn. Faktum är att den i allmänhet ägnar sig åt att studera de första åren av ett barns liv.

Barnpedagogiken analyserar hur ett barn mognar, utvecklas och växer. Utöver detta fokuserar den på de förmågor som ett barn förvärvar under denna första, viktiga livsfas.

Dessutom tar barnpedagogik hänsyn till ett antal olika element vid bedömningen av enskilda barn. Dessa delar är i allmänhet sociala, miljömässiga och ekonomiska, bland andra. De studeras alltid i relation till det specifika sammanhanget för varje barn.

Därför ansvarar en expert inom barnpedagogik för att skapa, organisera, genomföra och utvärdera de olika strategierna, metoderna och didaktiska resurserna som gör det möjligt för barn att förvärva nya färdigheter under de första åren. Allt detta beror på varje barns individuella tillväxt och utveckling.

Syftet med denna disciplin är att utveckla och planera undervisningssituationer som stimulerar och möjliggör ett barns utveckling. Experter ser till denna utveckling på en fysisk och biologisk nivå, såväl som på psykologiska, kognitiva, sociala och emotionella nivåer.

Vad som kännetecknar barnpedagogik

De viktigaste kännetecknen för barnpedagogik och de metoder som utvecklats och tillämpas av yrkesverksamma är:

  • Att förstå ett barns utbildningsbehov på individuell basis och även ta hänsyn till miljön och sammanhanget där de bor
  • Att svara på barns utbildningsbehov beroende på individuella situationer och olika tillväxtfaser
  • Uppmuntra barn att växa och utvecklas på ett självständigt sätt och med förmågan att tänka själva
  • Samarbeta med familjen och med de olika utbildningscentrumen
  • Utforma, samordna, genomföra och utvärdera utbildningsprogram. Dessa kan vara både på skolor och andra platser, till exempel företag, icke-statliga organisationer, föreningar etc.
  • Utveckla och analysera utbildningspolitiken i större skala, och även undersöka subventioner, forskning och utbildning för barn.
    barnpedagogik: barn sitter på rad och läser

Lek: Det bästa metodologiska verktyget inom barnpedagogik

Lek spelar en viktig roll i barns övergripande utveckling, och det är därför barnpedagogik använder sig flitigt av lekar för utbildningsändamål.

Lekar bidrar till lärande genom att göra det roligare och intressantare för barn. De är verkligen en stor didaktisk resurs inom barnpedagogik, med målet att stimulera ett barns lärande under de första åren.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.