Vikten av att lära dina barn att förlåta

Att lära sina barn den svåra konsten att förlåta och be om förlåtelse är något som vi måste ha i åtanke för att uppfostra framtida ansvarsfulla vuxna.
Vikten av att lära dina barn att förlåta
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 21 maj, 2019

Att lära dina barn att förlåta är en av de svåraste uppgifterna som du kommer att möta som förälder. Ta reda på varför det är så viktigt och vad du kan göra för att ta itu med den här delen av dina barns utbildning.

Att förlåta och be om förlåtelse är nyckeln till att hitta lycka och inre frid. Det är också den perfekta kombinationen för att uppnå sunda familjeförhållanden, vänskap och till och med långvariga kärleksförhållanden i vuxenlivet.

Det är viktigt att lära dina barn att förlåta och be om förlåtelse

Barn som ber om förlåtelse kan se sina egna fel och ta ansvar för dem. Det är det här som är viktigt med att lära dina barn om att be om förlåtelse.

Barn som förstår sig på det här blir ansvarsfulla vuxna som alltid kommer att arbeta för att uppnå sin högsta potential.

Som ett resultat utvecklar de empati och stark känslomässig motståndskraft. Detta kommer att hjälpa dem att övervinna de hinder de möter under sina liv.

Vikten av förlåtelse för barn

Förlåtelse anses vara en av de viktigaste värderingarna för människor att ha. Att lära våra små om förlåtelse är något oumbärligt som kan hjälpa båda parter i en konflikt.

Det frigör gärningsmannen från skuld och offret från den destruktiva vrede som att inte släppa en oförrätt ger upphov till.

Därför är det viktigt att veta:

  • Hur man förlåter. Enighet om att gärningsmannen inte behöver fortsätta att betala för misstaget, och att felet som har begåtts kan glömmas bort.
  • Hur man ber om förlåtelse. Det innebär att man erkänner sin egen skuld och den skada som gjordes. Denna attityd kräver ödmjukhet eftersom det innebär att du erkänner att du hade fel. Det kräver också ånger, vilket innebär att du inte avser att upprepa felet.
    Pojke sitter på golvet med ryggen mot kameran

Hur kan jag lära mina barn konsten att förlåta?

Från det att barnen är små är de mycket medvetna om den skada som ord och handlingar kan orsaka. Men allteftersom de blir äldre förändras detta. Därför är det viktigt att införliva begrepp som visar värdet av förlåtelse.

Ta till dig dessa tips och anpassa dem till dina barns unika personligheter och inlärningsmönster:

Lär dem att förlåta genom att vara en förebild

De första läxorna som barn lär sig i livet kommer från hemmet genom deras föräldrars exempel. Av denna anledning så måste du undvika att prata illa om andra när dina barn är i närheten.

Du bör också undvika att visa upp okontrollerad ilska framför dem. Men om du inser att du har fel, var då ödmjuk och be dem om förlåtelse. På så sätt kommer de att lära sig att alla gör misstag och förtjänar en chans till förlåtelse.

Barn som ber om förlåtelse inser sina egna fel och tar ansvar för dem.

Lär dina barn hur man förlåter genom att prata med dem

För att lära dina barn att förlåta, behöver du prata med dem. Hjälp dem att förstå hur det känns att förolämpa någon utan att mena det.

Förklara för dem att alla gör misstag, men att förlåta och släppa andras brott kommer att hjälpa dem att må bättre. Och, givetvis, var en god förebild. Förlåt dina barn med lätthet när de gör misstag – även avsiktliga – och visa nåd mot andra med.

Bygg upp deras självkänsla

Gör det till ditt uppdrag att ge dina barn en god självkänsla genom att ge dem massor av kärlek. Sätt rimliga gränser och regler som utvecklar dina barns egna förmågor att säga nej när det behövs.

Samma gränser och regler kommer också att hjälpa dina barn att skilja mellan olika omständigheter. Var uppmärksam på dina barn och fira positiva framsteg. Samtidigt så måste du hjälpa dem att få den värdefulla kunskap som kommer från att göra misstag och fel.

Sätt av tid till dina barn i varje steg av deras uppfostran. Detta hjälper dem att leva utan ilska, smärta och våld. Det kommer också att hjälpa dem att leva lyckliga liv nu såväl som i framtiden.

Dessutom kommer dina barn att lära sig att alla människor har ett fysiskt och emotionellt utrymme som måste respekteras.

Pojke med huvudet lutat i armarna

Prata med dina barn om faran med att hata

Använd lekar, leksaker och vardagssituationer för att hjälpa dina barn att förstå hur negativt det är att inte förlåta och släppa oförätter. Lär dem att förbittring står i vägen för varaktiga relationer, och att det gör illa den som vägrar att förlåta lika mycket som gärningsmannen.

Lär kärleksfullt dina barn att göra sig av med negativa tankar.

Det är viktigt att införliva begrepp som visar värdet av förlåtelse.

Att uttrycka känslor och tankar är avgörande

Uppmuntra och lär dina barn att uttrycka sina känslor och tankar på ett lugnt och positivt sätt.

Berätta för dem att det är okej att gråta. Ge dina barn andra uttrycksformer med, till exempel att skriva, rita eller bygga en representation av deras känslor. Detta kommer att lära dem att kanalisera sina känslor på ett lämpligt sätt.

Att lära dina barn att förlåta är nödvändigt. Samtidigt behöver du hjälpa dem att sätta gränser för dåliga relationer. På det här sättet kommer dina barn att hålla sig borta från vrede, raseri, manipulation, avundsjuka etc.

Använd alla verktyg du har inom räckhåll. Berättelser, sagor, filmer och spel kan alla vara till hjälp för att uppfostra känslomässigt stabila vuxna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.