Bibliotekens pedagogiska värde

Bibliotek har varit en del av vår kultur i århundraden - för utbildnings- och rekreationssyften. Förr i tiden var dessa utrymmen mycket uppskattade och använda som centra för universell kunskap. Även om vi idag har andra medel för lärande så kan man fortfarande i hög grad tala om bibliotekens pedagogiska värde.
Bibliotekens pedagogiska värde
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 30 maj, 2019

Bibliotekens pedagogiska värde är inte någonting som hör till en förgången tid. Bibliotek existerar fortfarande över hela världen, och de kapitulerar inte inför den digitaliserade nutiden.

Många människor har fina minnen av att ägna många timmar åt läsning i sitt lokala bibliotek. Om du ville läsa nyheterna, studera, forska eller söka upp akademisk information så var biblioteket den självklara platsen att gå till.

Även om saker har förändrats i och med ny teknik och internet så är det viktigt att uppskatta och erkänna bibliotekens pedagogiska värde.

Bibliotek som kulturarv

Kunskap är oändlig, och det är därför som bibliotek aldrig blir omoderna. Bibliotekens pedagogiska värde är levande eftersom deras mål är undervisning och lärande.

En stor del av världens befolkning drar än idag nytta av olika typer av bibliotek: de allmänna, de som hör till skolor eller universitet, och de som är specialiserade.

Bibliotek erbjuder ett tillgängligt och inkluderande utrymme där människor kan läsa och njuta av böcker. De här platserna främjar kulturell mångfald och värderingar som tolerans, respekt och fred.

Betydelsen av bibliotek

Nyckeln till bibliotekens framgång ligger i det faktum att de erbjuder viktig information, i synnerhet för studenter. De hjälper också forskare att utveckla sin intellektuella rörlighet och nyfikenhet.

Bibliotekens pedagogiska värde har att göra med läskunnighet, utbildning och allmänbildning.

UNESCO och bibliotekens världsorganisation IFLA, erkänner bibliotekens betydelse som hem för kulturell kunskap. Biblioteken erbjuder läsarna möjligheten till kritiskt tänkande.

De här utrymmena är också öppna för alla människor oavsett bakgrund, nationalitet, kultur, religion, politiska åsikter etc. Och allt detta helt utan kommersiella intressen. Det här gör dem till pedagogiska hörnstenar i samhället.

Vad baseras bibliotekens pedagogiska värde på?

Bibliotekens pedagogiska värde ligger i det faktum att utbildningsmaterial är ideala för att ge användarna tillgång till vissa redskap. Teoretiskt och praktiskt innehåll som stimulerar känslomässiga, fysiska och kognitiva förmågor och anlag.

Biblioteken erbjuder resurser för bildning och utbildning. De material som återfinns i biblioteken är utvalda, utformade och anpassade till den aktuella tiden och platsen och till människornas sociala miljö.

Bibliotekens pedagogiska värde ska inte underskattas.

Bibliotekens målsättningar

Bibliotekens pedagogiska värde baseras på ett antal målsättningar som handlar om att främja studenternas arbete med att nå sina akademiska mål. Det kan handla om att:

 • Etablera goda vanor när det kommer till lärande och läsande.
 • Uppmuntra uppskattningen av böcker som en källa till universell kunskap.
 • Ge stöd till utbildningssystemet.
 • Erbjuda sund underhållning där fantasin och läsförståelsen får utvecklas.
 • Underlätta tillgängligheten till regionala, nationella och internationella resurser för att kunna upptäcka olika kulturers idéer, åsikter och erfarenheter.
 • Organisera projekt som väcker medvetenhet och känsla för sociala frågor.
 • Främja intellektuell frihet för att skapa ansvarstagande medborgare.

Bibliotek erbjuder ett tillgängligt och inkluderande utrymme där människor kan läsa och njuta av böcker. De här platserna främjar kulturell mångfald och värderingar som tolerans, respekt och fred.

Bibliotekens kännetecken

Bibliotek är attraktiva eftersom de är platser där vi kan läsa, lära oss och utforska ett brett spektra av ämnen, från de mest lättsinniga till de mest komplexa. Bibliotek består av olika avdelningar: barn, ungdom, olika yrken, historia, tecknade serier, romaner och mycket mer.

De här institutionerna lär barnen att vara självständiga, disciplinerade och ansvarstagande genom sina system med personliga lånekort och utlåning av böcker.

Utöver de traditionella metoderna är biblioteken också öppna för ny informationsteknologi. De organiserar också kompletterande aktiviteter för olika grupper av människor.

Bibliotekens pedagogiska värde inkluderar ovärderliga resurser och redskap

Bibliotek är, mer än någonting annat, platser där vi kan njuta av läsning. De innehåller samlingar av böcker och material som är skapade och utformade för att erbjuda en rikedom av information.

Läsning är en fundamental metod för att förbättra ett kunskapsområde eller för att tillfredsställa personliga intressen. Bibliotek erbjuder ett antal redskap och tjänster som bistår i de här processerna:

 • Utlåning av böcker och tidskrifter.
 • Bibliotekarier som kan svara på frågor och guida dig rätt.
 • Kulturella aktiviteter, kurser och workshops.
 • Tillgång till datorer med internetuppkoppling.
 • Möjlighet att läsa online.
 • Möjlighet att ladda ner elektroniska dokument.
 • Bokklubbar och bokcirklar.
En tonåring i biblioteket.

Det är inte bara studenter som har nytta av bibliotekens pedagogiska värde

Bibliotekens pedagogiska värde är inte begränsad till enbart studenter. Faktum är att alla människor har tillgång till, och kan dra nytta av, deras tjänster. Följande är de främsta anledningarna till att människor besöker biblioteket:

 • Akademisk utbildning: studier och akademisk bildning från tidig ålder.
 • Studier och fortbildning för människor i arbetslivet.
 • En aktivitet för sund rekreation för människor i alla åldrar.
 • Användande av datorer med internetuppkoppling för tillgång till olika typer av information och andra redskap.
 • Förberedelser inför anställning och för att lära sig språk.

Som du kan se så handlar bibliotekens pedagogiska värde inte om någonting mindre än att vidga våra horisonter när det kommer till läsning, kommunikation och problemlösning.

Det här är platser där barn upptäcker kärleken till litteraturen. De är gränslösa fristäder för kunskap, öppna för alla människor. 

Bara en fråga återstår: När besökte du senast ett bibliotek?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.