Att vara gudmor - Här är 7 viktiga ansvarsområden

Att vara gudmor - Här är 7 viktiga ansvarsområden
Leticia María Fernández Gutiérrez

Skriven och verifierad av psykopedagogen Leticia María Fernández Gutiérrez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Har du någonsin undrat över de förväntningar och ansvarsområden som följer med att vara gudmor? En gudmors grundläggande roll är naturligtvis att skydda och ta hand om sitt gudbarn.

En gudmor har dock många fler ansvarsområden och skyldigheter än bara det. Om du kommer att ta på dig privilegiet att vara gudmor, bör du vara medveten om allt som det medför.

Att bli utvald som gudmor betyder mer än att bara vara ansvarig för ditt gudbarns ankomst. Att vara en gudmor innebär också att ha privilegiet att överse och ta hand om ett barn under hela dess uppväxt.

Trots att tanken att vara gudmor är nära knuten till religion, behöver den inte vara begränsad till det området. Vi har sammanställt en lista för dig med några av de viktigaste uppgifterna en gudmor har.

Ansvarsområden som följer med att vara gudmor

  • Ge stöd, vara någon att lita på och att älska ditt gudbarn. Du är någon som kommer att stå honom eller henne väldigt nära. På grund av detta måste du skapa ett särskilt band och erbjuda honom eller henne din tillit samt vinna ditt gudbarns förtroende. Han eller hon bör kunna uttrycka sina tankar och känslor fritt för dig. Det bör aldrig råda brist på kärlek och stöd som han eller hon säkert kommer att behöva från dig.
  • Vara aktiv i barnets liv. Det räcker inte att bara vara närvarande vid ceremonin där de utnämner dig till gudmor och sedan inte mer. Du förväntas också vara närvarande under speciella bemärkelsedagar i ditt gudbarns liv, som födelsedagar eller viktiga skolhändelser. Glöm inte att de närmaste personerna i ett barns liv alltid kommer att uppta en mycket speciell del i hans eller hennes minnen. Missa inte chansen att vara med honom eller henne vid de verkligt viktiga stunderna i livet.
    gudmor och gudbarn leker med klossar
  • Vara en bra förebild. Du blir oundvikligen en förebild för ditt gudbarn, och därför måste du ta rollen på allvar. Alla omkring barnet blir helt naturligt exempel för honom eller henne om hur världen fungerar. Han eller hon lär sig att leva i den och passa in i den. På grund av detta måste du verkligen ta dig an denna roll som din egen, till gagn för barnet och till din fördel med.
  • Erbjuda honom eller henne livsresurser och livskunskaper. Ett annat av dina uppdrag är att ge de känslomässiga resurser till ditt gudbarn som gör att han eller hon kan möta de situationer som kommer att uppstå i det dagliga livet. Färdigheter som motståndskraft, empati och förmågan att hantera sina känslor. Allt detta är viktigt i barns liv.

Andra skyldigheter som gudmödrar har

Vi har nu täckt in några av de grundläggande skyldigheterna och ansvarsområdena som gudmödrar har. Det finns emellertid andra möjliga uppgifter som också bör övervägas, till exempel:

  • Visa intresse för ditt gudbarns utbildning. Det är viktigt att vi förstår begreppet utbildning som alla de kombinerade lärdomar som ditt gudbarn kommer att få under hela sitt liv. Detta kan vara skolundervisning, men också utbildning på andlig, moralisk eller religiös nivå. Det är viktigt att du förstår vilken riktning barnets föräldrar vill att ditt gudbarns utbildning ska gå i. Ta sedan del i och ta reda på hur och vad de vill lära ut till sitt barn och vilka värderingar de vill införa.
  • Stödja föräldrarna. Glöm inte att allt du gör bör ske i enlighet med föräldrarnas önskemål. De är utan tvekan de viktigaste personerna i barnets utveckling. Det betyder inte att du måste komma överens och hålla med dem om allt, men du bör erbjuda samstämmighet i ditt gudbarns utbildning och uppfostran. Om inte kan inkonsekvenserna förvirra honom eller henne.
  • Älska ditt gudbarn ovillkorligt. Du måste vara en del av ditt gudbarns liv och älska det på ett sådant sätt att han eller hon förstår att du älskar barnet för den han eller hon är och inte för det han eller hon gör. Ett barn som känner sig älskat på detta sätt kommer att växa upp med stort självförtroende och många positiva förmågor. Dessutom kommer bandet mellan er att stärkas och det kommer att bli en ömsesidig och ovillkorlig kärlek i båda riktningarna.

Du är någon som kommer att stå barnet väldigt nära. På grund av detta måste du skapa ett särskilt band och erbjuda honom eller henne din tillit. Han eller hon bör kunna uttrycka sina tankar och känslor fritt för dig.

Gudmor hissar upp gudbarn i luften

Slutsatser kring att vara gudmor

Att vara gudmor innebär mycket mer än vad vi kanske tror vid första anblicken. Även om denna uppgift traditionellt är förknippad med en religiös titel, täcker den idag mycket mer.

Utan tvekan är det inte en roll som ska tas lätt på. Det är en roll som kommer att erbjuda barnet ovillkorlig kärlek och stöd i hans eller hennes sociala nätverk. Du måste bestämma i vilken utsträckning du är villig att vara involverad i hans eller hennes liv och, framförallt, hur du ska vara det rent praktiskt.

Vi vill uppmuntra dig att acceptera denna titel som ett privilegium om du någonsin får chansen. Det ansvar som följer med att vara gudmor är bara en del av det som är involverat i att vara nära ett barn.

Med tiden och goda doser av ovillkorlig kärlek kommer du säkert att bli en grundläggande del av hans eller hennes liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.