10 tips för en enad familj

Att bli till en kärleksfull och enad familj är målet för många människor. Det kan dock vara en uppförsbacke. I den här artikeln kan du ta reda på vad du bör tänka på för att lyckas.
10 tips för en enad familj
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skriven av Gladys González

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

För att stärka familjebanden och bygga en enad familj behöver du upprätthålla kommunikationen. För att så ska kunna ske är det viktigt att vi lyckas bygga en stark grund av förtroende med våra barn och uppnå stabilitet på hemmaplan. Vi vet att du vill uppfylla den drömmen och därför ger vi dig några tips som hjälper dig att hålla ihop din familj.

Tillbörlig respekt är en värdering som vi måste uppmuntra hos våra barn från det att de är små. Den gör det möjligt att skapa starka och harmoniska relationer mellan alla medlemmar i familjegruppen. Och detta är en sanning som inte gör några undantag med åldern: Både äldre och yngre, vuxna och barn, måste respektera varandra.

Detta är kunskap som tar tid att lära sig. Varje sekund som går räknas, varje interaktion mellan medlemmar i en familj bör vara ett läromedel. Vi har alla något bra att bidra med till våra nära och kära och vi måste alltid värdesätta det.

Familjer måste respektera och acceptera varandra trots sina olikheter för att kunna hålla ihop

Att hålla ihop en familj  Det är ingen lätt uppgift, men vi måste hålla fast vid kärleken så att den varar för evigt. Som föräldrar vill vi se hur våra barn växer upp i en atmosfär av lugn och förståelse eftersom vi vet att detta hjälper till med att de kommer att skörda samma sak i framtiden.

Ett par som ligger på marken med sina 2 små barn.

Det råder ingen tvekan om att det är ett hårt arbete att hålla sig enad med andra, särskilt eftersom olikheter aldrig kommer att upphöra att existera. Av denna anledning betonar vi att grunderna för detta mål finns i tolerans, tillgivenhet, kommunikation, att lyssna på andras åsikter och det stöd vi ger varandra i svåra tider.

Det är inget som är omöjligt att uppnå. Tvärtom, det är en utmaning värd att kämpa för under hela livet. Det finns inget mer givande än när storfamiljen samlas efter flera månader och känslan uppstår av att allt fortfarande är sig likt.

Tänk på att kommunikation är grunden för att skapa en enad familj

10 tips för att få en enad familj

Om din största önskan är att alltid hålla ihop din familj, prova då med att följa dessa tips:

 1. Att äta tillsammans är underbart: Arbetet och skolan kanske hindrar er från att i ro dela måltiderna under dagen; men låt inte middagen gå förbi utan att sitta vid samma bord för att prata.
 2. Kom hem och glöm stressen: Ni har säkert haft en ansträngande dag, men ge dina barn några minuter som ni delar tillsammans. Lek och skratta tillsammans på en daglig basis.
 3. Prata om barnens beteende: Om någon av dem har misskött sig, prata om det.
 4. Ta del av deras skolarbete: Om du har kommit hem och de inte har slutfört sina läxor än; följ dem i deras arbete.
 5. Prata som ett par om hur ni uppfostrar era barn: Varje partner har sitt eget perspektiv som är en produkt av ens erfarenheter. Prata en stund och kom överens om hur ni ska hantera vissa situationer.
 6. Kontrollera bråk och slagsmål syskon emellan: Lär dem att lösa sina meningsskiljaktigheter på egen hand. Ta ansvar om problemet överskrider gränserna. Naturligtvis med mycket tålamod.
 7. Lita på dina barn: Som föräldrar kommer vi att se fara där det inte finns någon. När något tas upp, be dem vänta och kontemplera noga om du kan ge tillstånd eller om det inte är någon bra idé. Detta kommer att lära dem att känna igen vad som är bra och vad som är dåligt.
 8. Elektronisk utrustning går bort från bordet: Om du ska dela en måltid, låt inte elektroniska enheter användas. Lär varandra denna vana med tålamod.
 9. Att träna tillsammans är roligt: Att gå en promenad eller cykla utomhus låter alla knyta an till en annorlunda miljö.
 10. Glöm inte intimitet med din partner: Att minnas gamla tider med en romantisk utflykt kommer att låta er båda slappna av. Kom ihåg att ni är grunden för familjen och att ni måste må bra.
En familj på cykeltur.

Den idealiska tidpunkten för att främja familjens enhet är: var dag

Idealiska stunder för familjens samvaro

Även om det finns viktiga datum i kalendern som är perfekta för dessa metoder så är nu med detsamma den perfekta tidpunkten att bli enade. Detta är en fråga om dagliga ansträngningar som hjälper till att övervinna motgångar.

Att bygga ett hem är något vackert och samtidigt komplext eftersom varje medlem har sin egen personlighet. I den mån vi accepterar oss själva kommer vi att bli bättre människor och vi kommer att kunna lägga vikten vid det som är viktigast: kärleken.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Páez, D., Fernández, I., Campos, M., Zubieta, E., & Casullo, M. (2006). Apego seguro, vínculos parentales, clima familiar e inteligencia emocional: socialización, regulación y bienestar. Ansiedad y estrés12(2-3), 329-341.
 • Suarez, O., & Moreno, J. (2002). La familia como eje fundamental en la formación de valores en el niño. Carabobo: Universidad de Carabobo.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.