Ska vi vara vänner med våra barn?

Visst har du hört uttrycket: "Min dotter är som min bästa vän" eller något liknande. I den här artikeln kommer vi att prata om det här ämnet och vi tar upp några tankar för att svara på frågan om vi ska vara vänner med våra barn eller inte.
Ska vi vara vänner med våra barn?
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Förhållandet mellan föräldrar och barn har förändrats från hur det var tidigare. Det är inte längre en auktoritär, strikt relation med fastställda gränser som gör förhållandet begränsat och formellt. Idag är det vanligt att vi uppför oss mer som vänner med våra barn än föräldrar.

Dessutom hävdar många föräldrar att vara deras barns betrodda och kamrat är ett bra sätt att uppfostra och utbilda dem.

Förhållandet mellan föräldrar och barn idag

Förhållandet som de flesta föräldrar nu för tiden har med sina barn kan beskrivas som en nära relation, även genom de svåra tonåren och puberteten.

Dagens föräldrar försöker vara mer i kontakt med sina barn. De tillbringar tid med dem, är medvetna om vad de gör, vad de tycker om mode och har för smak. De delar kvalitetstid och fritidsintressen med dem.

Många föräldrar har för avsikt att ha en jämställd relation med sina barn. Ibland är det inte lätt att urskilja vem som sätter gränserna och har auktoriteten. Är det föräldrarna eller barnen?

Tidigare generationers barn bad om lov att gå ut eller göra saker. Idag informerar eller meddelar de bara. Även hur barn pratar med och talar till sina föräldrar har förändrats. Numer är det inte lika strikt.

mamma, pappa och barn spelar tv-spel

Varför det inte rekommenderas att vara vänner med våra barn

Även om föräldraförhållanden har förändrats bör föräldrar vara försiktiga. Om de skapar och antar en föräldrastil och en relation med sina barn som alltför mycket liknar “vänskap” kan det få negativa konsekvenser.

Det finns vissa sociala roller som har ett syfte, det vill säga uppfyller de en viss funktion i relationer mellan människor. Och vi får inte glömma att det är en social roll att vara förälder. Därför måste föräldrar utstråla myndighet och kunna sätta gränser. Detta bör man naturligtvis alltid göra genom dialog, med förtroende, respekt och kärlek.

Vissa föräldrar kan helt enkelt inte bli vän med sina barn eftersom det skulle innebära att de måste upprätthålla denna roll i alla livssituationer, vilket är omöjligt. Barnen kräver ibland myndighet, närvaro och någon som tar vuxenansvaret. Och de behöver gränser satta av någon med mognad och erfarenhet.

Svaret på frågan om vi ska vara vänner med våra barn är ”nej.” Alicia Banderas är författare till  boken Little Tyrants. I den skriver hon att föräldrar inte kan vara vänner med sina barn. Deras pedagogiska uppgift är istället att hitta balansen mellan auktoritet och tillgivenhet.

Författaren skriver att föräldrar bör veta hur man sätter gränser i tid. Detta för att förhindra att barn blir riktiga små tyranner.

Att skapa en vänskaplig relation är inte detsamma som att vara vänner med våra barn

Istället för att vara vänner med sina barn kan föräldrar försöka bygga en vänskaplig relation med dem. Detta är något vi kan göra utan att avsäga oss våra roller som föräldrar. För att skapa en vänskaplig relation med våra barn bör vi tänka på att:

  • Att det är ok att prata, resonera och förhandla om gränser, men det är viktigt att fastställa dem och upprätthålla dem. Föräldrar bör veta hur man säger nej och ge sina barn tillräckliga skäl till varför.
    familj på cykeltur
  • Det är bra att visa kärlek, närhet och ge kroppskontakt. Utan att behöva vara vänner med sina barn kan föräldrar skapa en kärleksfull relation med dem. En relation som främjar dialog och en öppen kommunikation.
  • Även om vänner har ett unikt förtroende för varandra betyder det inte att barn inte kan dela sina bekymmer, behov, glädje och rädsla med sina föräldrar. För detta ändamål är det viktigt att föräldrar skapar ett tillräckligt starkt förtroende hos sina barn. Har de det så känner de att de kan ta upp sina problem med dem. Men barnen bör också veta hur de ska acceptera de åsikter och råd som deras föräldrar ger dem.

En vänskaplig relation med våra barn är…

Ett sunt, öppet, ärligt, flexibelt och kommunikativt föräldra-barnförhållande. Det är också viktigt att ha en relation baserad på respekt för föräldraauktoriteten. Dessutom måste barnen acceptera de berättigade och överenskomna gränserna.

I en vänskaplig relation är det fullt möjligt att utöva myndighet och kärlek samtidigt, till skillnad från när vi är vänner med våra barn. Detta är viktigt för att barn ska förstå att deras föräldrars beslut och handlingar inte har någon annan avsikt än deras barns bästa, deras säkerhet och lycka.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Banderas, A. (2010). Pequeños tiranos: Cómo lograr que tus hijos pasen de ser niños desobedientes a adolescentes responsables. Editorial TIMUN MAS. Barcelona.
  • Mestre, M. V., Tur, A. M., Samper, P., Nácher, M. J., Cortés, M. T. (2007). Estilos de crianza en la adolescencia y su relación con el comportamiento prosocial. Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 39, núm. 2, 2007, pp. 211-225. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/805/80539201.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.