Jag har ett favoritbarn: vad ska jag göra?

Att ha ett favoritbarn kan vara naturligt, men det är viktigt att uppmärksamma samt åtgärda denna partiskhet.
Jag har ett favoritbarn: vad ska jag göra?
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Om de ställs mot väggen, då nekar nästan alla föräldrar till att ha ett favoritbarn. Att erkänna detta, ens för sig själv, kan vara extremt obehagligt, smärtsamt och nedslående. Föräldrar förväntas vara rättvisa, kärleksfulla och jämlika med alla sina barn. Men bandet mellan förälder och barn är i slutändan ett förhållande mellan människor, och därför är det naturligt att det finns olika grader av samhörighet.

Även om detta är ett tabubelagt ämne, har viss forskning funnit att mer än 70 % av föräldrarna känner en preferens för en av sina avkommor. Om vi frågar deras barn kommer många av dem att påpeka att de upplever en tydlig skillnad i attityd och bemötande de och deras syskon får. I ljuset av dessa tydliga bevis, vad kan vi göra åt det?

Vad innebär det att ha ett favoritbarn?

Först och främst är det viktigt att definiera vad det innebär att ha ett favoritbarn, för bara på detta sätt kommer vi att kunna bli medvetna om huruvida detta är fallet med oss själva. Det innebär att man känner en större attraktion, sympati eller samhörighet gentemot någon av dem. Antingen för att vi delar hobbyer och intressen eller för att deras personlighet kompletterar vår bättre.

En mer aktiv, spontan och sportig pappa kommer att känna sig närmare ett av sina barn som också visar dessa egenskaper. Och en mer fridfull och reflekterande mamma kommer att ha lättare att relatera till det där tysta barnet som älskar att läsa och föredrar mindre stimulerande utrymmen.

En mamma som kramar sina barn.
Att ha ett favoritbarn är något naturligt och ibland oåterkalleligt. Det behöver inte vara ett problem och det betyder inte att du känner en djupare kärlek till det än för resten i familjen.

Hur ska man agera om man har ett favoritbarn?

Att ha ett favoritbarn är inte ett problem i sig. Men det är ett problem när denna naturliga preferens visar sig i en orättvis och olämplig behandling av andra barn. Därför följer här några tips som kan hjälpa dig i detta avseende.

Acceptera vad du känner

Att erkänna denna speciella preferens är nödvändigt för att undvika att oavsiktligt demonstrera den och skada något av dina barn. Gör dig först av med skuldkänslorna eftersom denna känsla är naturlig och förståelig. Och om ett av barnen märker det och låter dig veta, försök då att bekräfta dess egna känslor, förklara vad som händer och påminn om att din kärlek till barnet är ovillkorligt.

Du kan använda fraser som: ”Jag förstår att du är sårad för att du känner att jag föredrar ditt syskon, men jag älskar er båda lika mycket. Det är bara det att det gillar sport som jag, och det är därför vi spenderar mer tid tillsammans, men jag skulle gärna spendera mer tid med dig och du kan vara med oss när du vill.”

Utveckla ett starkt band med alla dina barn

Även om du känner dig närmare ett av dina barn är det viktigt att du anstränger dig för att lära känna dem alla på djupet. Försök att spendera några minuter om dagen med dem alla och organisera speciella utflykter med var och en av dem regelbundet.

Om varje barn får välja vilken aktivitet de ska göra under dessa utflykter, då kommer du att kunna lära känna deras intressen. Det är troligt att den känslomässiga närheten och tilliten ökar genom att öka er tid tillsammans.

En bror som är avundsjuk på föräldrarnas förhållande till lillasystern.
Även om du har ett favoritbarn, försök att närma dig uppfostran och föräldraskap på ett individualiserat sätt samt möta varje barns behov med tillgivenhet och stöd.

Ge rättvis behandling

Att känna en viss preferens för ett av dina barn kan leda till att du förbiser dess brister och berömmer det mer än de andra. Det är dock viktigt att du försöker vara rättvis och jämn när du sätter gränser och utmäter konsekvenser.

Alla dina barn bör ha liknande rättigheter och skyldigheter, så länge de är åldersanpassade. Dessutom bör du försöka förstärka de positiva beteenden du ser hos dem alla, även om vissa är mer synliga än andra.

Var den bästa mamman för vart och ett av dem

Istället för att jämföra hur du behandlar dina barn, fokusera på att vara den bästa mamman för vart och ett av dem. Varje barn har olika känslomässiga behov. Vissa är mer krävande och andra är mer självständiga. En kan behöva mer känslomässigt stöd och en annan kan behöva mer hjälp med läxor.

Undvik konsekvenserna av att ha ett favoritbarn

Att ha ett favoritbarn och att uppenbart visa det är skadligt för alla i familjen. Barn som inte är föräldrarnas favoriter kan känna sig avvisade och ogiltiga, medan den utvalda kan växa upp utan tydliga gränser, eller med ökad press på grund av föräldrarnas förväntningar.

Dessutom kan atmosfären hemma bli spänd och oharmonisk, vilket skadar relationerna mellan föräldrar och barn. Av samma anledning är det viktigt att du är medveten om dina preferenser och hur de visar sig. På så sätt kan du försöka göra lämpliga ändringar. Kom ihåg att alla dina barn behöver kärlek, acceptans, uppmärksamhet och stöd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Shebloski B, Conger KJ, Widaman KF. Reciprocal links among differential parenting, perceived partiality, and self-worth: a three-wave longitudinal studyJournal of Family Psychology. 2005;19(4):633-642. doi:10.1037/0893-3200.19.4.633
  • Pillemer K, Suitor JJ, Pardo S, Henderson C. Mothers Differentiation and Depressive Symptoms Among Adult ChildrenJournal of Marriage and Family. 2010;72(2):333-345. doi:10.1111/j.1741-3737.2010.00703.x

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.