Övergångsobjekt: Leksaken ditt barn inte kan leva utan

Övergångsobjekt fyller en viktig funktion i barns uppväxt och mognad och i separationen från sina föräldrar. Idag kommer vi att prata om vad övergångsobjekt är, liksom deras betydelse.
Övergångsobjekt: Leksaken ditt barn inte kan leva utan
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vi har alla sett hur barn ofta har en speciell anknytning till eller kärlek för ett visst gosedjur eller snuttefilt. De tar dessa med sig var de än går, och verkar inte kunna leva utan dem. Men vad representerar dessa övergångsobjekt egentligen på en psykologisk nivå?

Vad är ett övergångsobjekt?

Barnläkaren och psykoanalytikern Donald Winnicott myntade denna term med hänvisning till den första ägodelen ett barn känner igen som något separat från sig själv.

Övergångsobjekt är materiella föremål som barn känner en viss anknytning till. De visar speciell tillgivenhet för detta specifika objekt och har det alltid nära. De brukar också vända sig till detta objekt särskilt när de är upprörda eller trötta.

Barns inställning till dessa föremål är inte lekfull, utan snarare possessiv. De håller dem, suger på dem, kysser dem och pressar dem mot sina kroppar eller kanske till och med kastar dem på golvet.

Att ha ett övergångsobjekt är helt normalt under ett barns psykologiska utveckling. Dessa föremål uppfyller en viktig funktion under separationsprocessen mellan barnet och mamman. De spelar också en viktig roll i barnets identifiering av sig själv som individ.

barn kramar övergångsobjekt

Men med tanke på att denna process skiljer sig mellan olika personer utvecklar inte alla barn en relation med något övergångsobjekt.

Vad karaktäriserar ett övergångsobjekt?

Det finns stor variation mellan olika övergångsobjekt, och de är olika för varje barn. Med detta sagt har alla övergångsobjekt några grundläggande karaktärsdrag.

  • De är behagliga att känna på. De är vanligtvis lena och mjuka. Detta är direkt kopplat till modersfiguren i tyg i Harry Harlows anknytningsstudier. Enligt hans forskning har alla barn ett medfött behov av att knyta an till en mjuk figur för tröst och skydd.
  • Barn väljer sitt övergångsobjekt slumpmässigt. Föräldrar och vårdgivare kan inte välja ett anknytningsobjekt åt dem. Istället måste barn välja sina egna övergångsobjekt, även om vi som vuxna skulle ha haft andra preferenser.
  • Övergångsobjekt kan inte ersättas. Precis som det är omöjligt för vuxna att välja ut övergångsobjekt åt sina barn är det också omöjligt att ersätta dem. Om ett övergångsföremål kommer bort upplever barnet en stor sorg. Denna sorg försvinner kanske inte även om föräldrarna försöker ersätta föremålet med något annat. Det är helt upp till barnet om han eller hon bildar en anknytning till ett annat föremål.
  • Övergångsobjekt har en speciell lukt. Denna unika doft hjälper barnet att känna sig trygg. Därför är det bäst att inte tvätta objektet.
  • De är oskiljaktiga. Små barn bär sina övergångsobjekt med sig överallt, särskilt när det är dags att gå och lägga sig. Det är viktigt att inte ta bort dem, eftersom det bara kommer ge upphov till en djup känsla av sorg och ångest. Med tiden och när barnet växer upp kommer objektet gradvis bli mindre och mindre viktigt.

Vilken roll spelar övergångsobjekt?

Först och främst representerar dessa objekt en viktig passage i barns utveckling. Spädbarn uppfattar inte att de är separarata varelser från deras mammor.

Allteftersom de växer upp börjar de förstå att de är två oberoende varelser. Dessutom inser de att deras mammor inte alltid kan tillgodose deras behov 100% av tiden.

Övergångsföremål åtföljer barn när de går igenom denna förändring och erbjuder dem en del av den trygghet som deras mammor ger. De representerar den anknytning en babis känner för sin mor och tar på sig vissa av hennes funktioner när hon är frånvarande.

Därför är övergångsobjekt en källa till nöje och trygghet. De hjälper små barn att kontrollera sin ångest, bli känslomässigt oberoende och möta olika situationer.

barn kramar övergångsobjekt

När är övergångsobjekt viktiga?

Dessa viktiga psykologiska objekt blir viktiga särskilt när ett barn behöver tröst, är trött eller vid läggdags.

Barn kan också komma tillbaka till sina övergångsobjekt – även om de tidigare har övergivit dem – under viktiga händelser i sina liv. Till exempel födelsen av ett nytt syskon, skolstart, en flytt till ett nytt hem, etc.

Barn väljer vanligtvis ett övergångsobjekt mellan 4 och 6 månaders ålder. Denna relation varar vanligtvis till tre eller fyra års ålder ungefär.

När ett barn lyckas få kontroll över sina känslor och blir mer självständigt blir förhållandet med objektet mer lekfullt. Eller så kan barnet naturligtvis ersätta objektet med andra intressen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Harlow, H. F. (1962). Development of affection in primates. Roots of behavior: genetics, instinct, and socialization in animal behavior/by thirty-one authors; edited by Eugene L. Bliss.
  • Winnicott, D. W. (1967). Objetos y fenómenos transicionales : Un estudio sobre la primera posesión no Yo. Recuperado de https://www.pep-web.org/document.php?id=revapa.024.0817a

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.