Varför det är bra för ett barn att lära sig leka själv

Varför det är bra för ett barn att lära sig leka själv
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 14 april, 2019

Som förälder bör du uppmuntra ditt barn att lära sig leka själv hemma. Genom att göra så kommer det att upptäcka nya färdigheter och förstärka befintliga.

Att lära sig att leka själv är ett viktigt verktyg i barns kognitiva utveckling, och är något som förbättrar deras självständighet och autonomi.

Att uppmuntra barn att leka själva gör det möjligt för dem att fatta egna beslut utan rädsla för att göra misstag. Det hjälper dem också att utforska nya världar med hjälp av sin fantasi och uppfinningsrikedom.

Massor av barn tycker inte om att leka själva. De brukar bli rädda och leta upp sina föräldrars sällskap. På lång sikt är det inte bra, eftersom de kommer att växa upp med att vara för beroende av andra.

Att leka på egen hand hela tiden är dock inte bra. Detta kommer att begränsa deras interaktion med andra barn och hindra deras anpassning och integration i samhället. Det måste alltid finnas en balans.

Om barn lär sig att leka själva, är det en fördel för dem på en personlig nivå. Om de leker i en grupp kommer det att hjälpa dem att relatera till andra och utveckla sina sociala och språkliga färdigheter.

Fördelar för ett barn med att lära sig leka själv

Att leka på egen hand har många fördelar för barn, till exempel:

Självständighet

De lär sig att styra sin egen värld. De är autonoma och tillgodogör sig nya sätt att relatera till saker och personer runt dem. Först kommer de att be om hjälp, men så småningom blir de vana vid att försöka lösa saker på egen hand.

Beslutsfattande

De försöker göra något på egen hand, och ibland fungerar det inte för dem. Som ett resultat kommer de att lära sig genom att göra misstag och vara tvungna leta efter möjliga lösningar. När de själva hittar dessa lösningar blir de mer säkra och deras självförtroende ökar.

Det kommer i kontakt med sin kreativitet och fantasi

Barn som leker på egen hand har kul när de utforska sin egen inre värld, skapa karaktärer, miljöer och situationer som kommer att ta honom till magiska platser. Som ett resultat utvecklas hans fantasi snabbare och han får uttrycka sina drömmar och idéer på det sätt han vill.

flicka leker med lego


Delade lekar och solitära lekar

När barn leker för sig själva säger och gör de saker som de kanske inte skulle säga eller göra inför vuxna. Genom att leka på detta sätt kan de ta reda på vad som fungerar och vad som inte gör det. Det är bäst att ge dem frihet och utrymme, men utan att ignorera den aktivitet de är involverade i. Vi kan använda dessa lekar som ett perfekt tillfälle att korrigera dem och lära dem vissa värderingar.

Lekar som man leker ensam och lekar man leker med andra kan komplettera varandra. Båda är lika nödvändiga för barns korrekta kognitiva och känslomässiga utveckling.

Hur kan jag hjälpa mitt barn att lära sig att leka själv?

Det är bäst att börja gradvis. Det är bra för föräldrar starta upp leken tillsammans med sitt barn, och sedan låta henne fortsätta på egen hand så att de vänjer sig vid att leka på egen hand.

Olika typer av lekar som innefattar klossar och pussel är idealiska för att få igång dem. Om du börjar leken med ditt barn så kommer hon att känna sig säkrare, och hon kommer snart att lära sig att leka det själv.

Du kan behöva gå och svara på ett telefonsamtal eller ett mejl, vilket är en bra möjligheter att låta honom leka själv i några minuter. Säg åt honom att fortsätta leka tills du kommer tillbaka. Det hjälper honom att gradvis bli självständiga.

Det är bra att ge frihet och utrymme till barnet, men utan att helt ignorera den aktivitet han är involverad i.

Du bör inte vara borta i mer än fem minuter i början. Ditt barn kan känna sig övergivet och det är givetvis inte meningen eller syftet med övningen. Från 2 eller 3 års ålder, brukar de flesta barn verkligen tycka om att leka på egen hand, och har kul när de utforskar den magiska världen de har skapat.

När barn är äldre tillkommer elektroniska spel: konsoler, datorer och läsplattor. Dessa spel kan ta över för mycket och barnen kan nästan bli beroende av dem. Kloka föräldrar ser om deras barn inte kan hantera det själva och låter dem använda dem endast på bestämda tider.

För barn och föräldrar är det viktigt att hitta en balans mellan att leka ensam och med andra. Att våra barn ska lära sig att leka på egen hand bör inte hindra dem från att ha kul med andra människor.

pojke leker med bil

Fler tips för att lära sig leka själv

  • Det viktigaste är att skapa en plats för barn att säkert leka på egen hand.
  • Det är viktigt för barn att ha leksaker som är lämpliga för deras åldrar. Detta ökar deras kognitiva förmågor.
  • Även om de leker på egen hand, bör du inte låta bli att ha uppsyn över dem. Du vet aldrig när barn kanske behöver din hjälp.
  • Du kan alternera mellan att låta ditt barn leka på egen hand och leka med andra människor, bara så att de inte blir överdrivet beroende av en viss aktivitet.
  • Barn lär sig genom att imitera. Det är därför bra för föräldrar att leka mycket med dem, även i barnets påhittade lekar.

Precis som i alla andra processer, krävs det mycket tålamod och viss disciplin för att få barn att leka på egen hand. Det är bra att vilja dela stunder med våra barn i alla skeden av deras liv, men vi bör också förstå att de behöver sitt eget utrymme för att utveckla sina färdigheter.

Att leka på egen hand hjälper verkligen barnen att utveckla sin självständighet, sitt självförtroende och sin fantasi.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.