Hur man uppnår harmoni i en bonusfamilj

En ny typ av familj bildas när ett par med barn träffas och skapar en ny familj. I den här artikeln tittar vi närmare på hur man gör för att uppnå harmoni i en bonusfamilj.
Hur man uppnår harmoni i en bonusfamilj
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

När två personer gifter sig eller flyttar ihop, gör de det för att de älskar varandra och tror att deras kärlek kommer att hålla en livstid. Vi vet emellertid att detta inte alltid är fallet. Det finns otaliga skäl till varför familjer bryts upp och i många fall har dessa familjer barn som också lider på grund av separationen. När livet går vidare kan även nya konstellationer uppstå i bonusfamiljer. Med detta kan också konflikter och osäkerhet uppstå bland de nya familjemedlemmarna. Hur gör man för att skapa harmoni i en bonusfamilj?

Om du och din nya partner har barn från tidigare äktenskap är det normalt att båda familjerna flyttar ihop och bor tillsammans som en bonusfamilj. Denna typ av familjer står inför stora utmaningar som en “normal” kärnfamilj inte behöver ta itu med.

Nya familjeroller i en bonusfamilj

I en bonusfamilj kommer alla medlemmarna att få nya familjeroller. Det är en känslig balansgång mellan att bygga nya relationer och att ge barnen och de vuxna tid att anpassa sig.

Om du vill smälta samman två familjer, eller om ni redan har flyttat in ihop, kan det vara bra att tänka på följande tips så att ni kan uppnå harmoni i den här nya familjeenheten.

Bygg starka relationer för att uppnå harmoni i en bonusfamilj

Som vuxna är ni fartygets kaptener. Som föräldrar och chefer i ert hushåll har ni ansvaret för denna aspekt. Därför bör ni ägna tid åt er själva som ett par, såväl som tid för era barn. För att kommunikationen ska vara effektiv måste den vara öppen och respektfull bland alla familjemedlemmar.

Strukturera hemmet för att uppnå harmoni i en bonusfamilj

Dela upp arbetet och hushållsuppgifterna i enlighet med var och en av familjemedlemmarnas individuella förmågor och behov. Kanske är din partner bättre på att laga mat medan du vet hur man tvättar så att era kläder alltid luktar fräscht. Dina äldre barn kanske tycker att det är givande att till exempel dela med sig av sina erfarenheter och passa sina yngre syskon.

Bestäm husreglerna tillsammans för att uppnå harmoni i en bonusfamilj

Att ha husregler är viktigt för att se till att ni lever tillsammans i harmoni och för att alla ska kunna trivas och känna sig trygga. Barn behöver konsekventa regler. Kom överens med din partner om vad ni anser vara acceptabelt beteende och konsekvenserna av att inte följa reglerna.

Om dina barn också tillbringar tid hos sin andra förälder, kommer det att underlätta om ni kan samordna dessa regler så mycket som möjligt.

Prata om pengar

Pengar är en viktig del av människors liv. Men när två familjer slår sig samman kan det orsaka problem om ni inte ordnar ekonomin på ett tillfredsställande sätt. Därför är det viktigt att du är öppen med information om din inkomst, dina tillgångar och skulder inför din partner och att du på samma sätt har insikt i din partners ekonomi.

Försök att komma fram till en gemensam grund för hur ni spenderar, sparar och investerar. Men det kan vara en bra idé att hålla era tillgångar åtskilda.

Respektera varandras olikheter och skillnader

Alla är olika och grunden för att leva gott tillsammans och ha en fin relation är respekt. Det finns många fördelar med att ha skaffat sig en större livserfarenhet som förälder och partner.

Det är också möjligt att ni kan behöva anpassa er eller slå samman de olika traditionerna och vanorna om allt, från semester till vilken tid som barnen ska komma hem på kvällen.

harmoni i en bonusfamilj: familj med flyttbil

Din familjs väl och ve kommer alltid först

Du bör fokusera all din uppmärksamhet på din familjs välfärd. Försök att prata och ta hänsyn till allas behov. Var samtidigt beredd på att göra rimliga anpassningar så att allt ska gå smidigt.

Hur man hanterar barn i en bonusfamilj

Det är viktigt att ni också har en plan för att bemöta alla barnen så att ni kan anpassa er till varandra. Alla måste kunna känna sig som hemma. Tänk på följande tips för att göra detta:

  • Förstå din roll. Som en bonusförälder så är det en god idé att ta det lugnt i sin nya roll i familjen. Kom ihåg att dina bonusbarn har sina egna föräldrar. Var en positiv förebild för dem i vardagen.
  • Var empatisk. Försök att se saker ur dina bonusbarns perspektiv.
  • Validera och erkänn allas känslor. Var lyhörd inför barnens oro över hur de känner sig i den nya familjen.
  • Se till att alla familjemedlemmar följer husreglerna. Förklara husreglerna tydligt från början. Det bästa är att din partner tar hand om uppfostran av sina egna barn, särskilt i de tidiga stadierna av förhållandet.
  • Ja, det kommer alltid att komma bakslag. Familjerelationer förändras med tiden. Förmodligen kommer du och din partner att lära er på samma gång som ni tar er an nya utmaningar. Barn kan känna motstridiga lojaliteter och behöva ta ett steg tillbaka ibland.
  • Stöd barnens relation med deras mor- och farföräldrar. Om dina bonusbarns mor- eller farföräldrar fortfarande lever och har en aktiv roll i deras liv, försök att stärka denna relation och inte stå i vägen för den. Sätt barnens intressen först. Mor- och farföräldrar är en värdefull resurs som kan ge en oöverträffad kärlek och samhörighet.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.