Hur man blir en bra familjeledare

En familjeledare måste kunna lyssna på allas behov, låta alla uttrycka sig och upprätta överenskommelser. Läs mer i den här artikeln.
Hur man blir en bra familjeledare

Senaste uppdateringen: 05 december, 2021

När ett par fattar beslutet att bilda familj, föreställer en del sig bara söndagsluncher, fester eller känslomässiga skoluppträdanden. Men för att kunna njuta av dessa saker måste oändliga beslut fattas varje dag: från att acceptera ett heltidsjobb till att flytta till en mindre stad. Familjer bildas allt eftersom, men vi har inte alltid kunskapen om hur. Det är dock viktigt att stanna upp och fundera över vad som gör dig till en bra familjeledare och omsätta denna reflektion i praktiken.

Familjer har förändrats…

Länge var den normala familjemodellen en som koncentrerade auktoriteten till en enda person, som vanligtvis var fadern. Pojkar och flickor var tvungna att begränsa sig till att lyda och följa reglerna, eftersom det fanns lite utrymme för dialog och för att prata om känslor.

Nu, i ljuset av sociala förändringar och på rekommendationer från experter, försöker många familjer omvandla denna föräldraskapsmodell till en mer jämlik och symmetrisk modell, där alla sambors röst hörs. Därför är målet att validera varje familjemedlems bidrag och främja allas deltagande.

Inom en medveten och respektfull uppfostran sticker de vuxnas roll i barndomens utveckling ut, men inte från någon absolut auktoritär plats, utan genom empati och ömsesidig respekt.

En pappa och hans barn städar vardagsrummet tillsammans.

Du kanske är intresserad av: De tre typerna av respekt i positiv disciplin

Egenskaper hos en bra familjeledare

Du föds inte som en bra familjeledare utan det här är snarare något som praktiseras och fulländas över tid. Ändå hjälper vissa personliga egenskaper att utföra den rollen bättre, till exempel de vi kommer att dela med dig nedan.

En bra familjeledare är lyhörd

Detta innebär att de är uppmärksamma på andras behov och samtidigt på de sociala förändringar och sammanhang som omger dem. På så sätt kan den inse att omständigheterna förändras och att kanske sättet på vilket familjen är van att lösa vissa situationer inte längre fungerar och måste förändras.

Upprätthåller en öppen och flytande kommunikation med alla familjemedlemmar

Kommunikationen är mångsidig och proaktiv på ett sådant sätt att den bidrar till att stärka familjebanden. En bra ledare väntar inte på att situationer ska uppstå utan tar itu med dem proaktivt, och försöker skapa band av förtroende och närhet. Detta är inte baserat på deras auktoritet eller hierarki inom familjen, utan snarare på en vilja att skapa en varm och bekväm atmosfär för alla familjemedlemmar.

Söker förhandling

En positiv familjeledare vill inte tvinga fram sina beslut utan försöker snarare nå överenskommelser. När detta inte är möjligt eller när vad det handlar om inte är något som kan förhandlas, försök då förklara dina skäl väl.

Till exempel, om yngre barn inte vill äta grönsaker, försök att skapa ett klimat av förståelse och lära ut fördelarna med att göra det. Trots vägran ger ledaren inte efter för sin position och försöker hitta ett sätt att göra båda sidor lyckliga.

Starka familjeledare känner sig själva

För att vara en bra guide behöver du känna till dina egna styrkor och begränsningar. På så sätt är det lättare att identifiera de omständigheter under vilka vi projicerar våra brister på andra och undvika att göra det.

Dessutom, för att lyckas väl med sitt föräldraskap, är det viktigt att kunna reflektera över din egen uppfostran, vilka dina förebilder var, och att välja vad du vill behålla och vad du vill förändra.

Några tips för att vara en bra familjeledare

Föräldrar har picknick på landet med sina 2 småbarn efter en cykeltur.

Det finns ett stort utrymme mellan våra ord och våra handlingar, och vardagliga situationer hindrar oss ofta från att upprätthålla den nödvändiga återhållsamheten för att närma oss vissa omständigheter. Men goda relationer odlas dagligen och detta tar tid och övning.

För att bli en bra familjeledare kan du implementera följande tips:

  • Tillbringa tid med din familj: Att dela fritidsplaner, och inte bara plikter, är viktigt så att alla kan vara en del av varandras vardag. Berätta till exempel för dina barn hur din arbetsdag var eller vad dina svårigheter var. Detta stärker inte bara banden utan “humaniserar” relationer.
  • Känn dig själv: Människor ändrar sin smak, ambitioner och intressen under hela livet. Många gånger har vi en gammal bild av våra partners, så det är viktigt att återknyta kontakten med dem för att uppnå en bra samexistens och en berikande upplevelse. Det gör också att vi kan lära av varandra.
  • Hantera dina känslor: Detta förvandlar familjemiljön till en säker och pålitlig plats där människor kan uttrycka sina känslor och få stöd. Föräldrar behöver inte ingjuta rädsla. De kan snarare representera den ovillkorliga tillflyktsort som medlemmar kan vända sig till när de blir ställda inför svårigheter.
  • Ge utrymme för dialog, ställ frågor: Det är viktigt att utveckla vanan att fråga hur den andra personen mår. Det är inte bara ett sätt att visa intresse utan också att skapa utrymme för diskussion.

Det är viktigt att anpassa förväntningarna till verkligheten

Slutligen, i rollen som familjeguide är det viktigt att känna igen och skilja förväntningar från verkligheten. Barn blir ofta pressade att vara de förebilder som föräldrar har i åtanke. Detta till priset av att ge upp sina egna önskemål. Detta orsakar mycket obehag och lidande hos minderåriga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Siegel y Payne Bryson (2015), Disciplina sin lágrimas: una guía imprescindible para orientar y alimentar el desarrollo mental de tu hijo., Penguin Random House Grupo Editorial España.
  • Seitun, Maritchu (2013), Capacitación emocional para la familia, Grijalbo.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.