Hur du vinner tonåringars förtroende

Hur du vinner tonåringars förtroende
Marián Carrero Puerto

Skriven och verifierad av psykologen Marián Carrero Puerto.

Senaste uppdateringen: 22 juni, 2019

Tonåren kan vara en svår tid i barns liv och föräldrarna kommer utan tvekan att bli prövade under denna period. Det finns emellertid några riktlinjer som kan hjälpa föräldrar att vinna sina tonåringars förtroende.

De flesta föräldrar frågar sig själva: “Hur kan jag vinna min tonårings förtroende?” Många föräldrar tror helt felaktigt att frigörelsen är en del av upprorsfasen. Dock är inte alla fall lika.

Förhållandet mellan förälder och barn behöver inte alltid försämras. Relationen beror faktiskt på många aspekter, såsom hur kompatibla de är i personlighet och tonåringens inre liv.

Förälder-barn-förhållandet växer fram under hela barndomen och alla tidigare erfarenheter kommer att påverka det.

Det är sant att det som hände tidigare inte kan ändras. Men är det möjligt att komma våra barn närmare under deras tonår?

Det finns många experter som tror att det är möjligt. Det finns många aspekter att överväga. En viktig aspekt är den attityd som föräldrar tar när de blir konfronterade med detta stadium.

Sanningens ögonblick har kommit

Under barndomen är barn ofta en reflektion av sina föräldrar. Vad vi ibland inte förstår är att förhållandet förändras när de växer.

När de känner sig “vuxna” och oberoende börjar de att utvärdera saker ur sina egna synvinklar.

Föräldrar är inte undantagna från denna förändring i en tonårings liv. Tonåren är ett komplicerat stadium där föräldrar och deras auktoritet kommer att testas.

Tonåringar kommer att testa sina föräldrars moral, rättvisa, tålamod, öppenhet och förståelse.

Det är sant att uppror spelar en dominerande roll, de testar oss som föräldrar för att se om vi kommer att ge dem allt de ber om.

Att vinna tonåringars förtroende: kontroll eller tillit?

Detta är en av de aspekter som antingen kan söndra föräldrar och tonåringar eller få dem att komma närmare varandra. Under sin emotionella frigörelse värderar ungdomar tillit högt och vill inte behandlas som barn.

Det finns många tillfällen där föräldrarna måste välja mellan tillit och kontroll.

Vissa situationer kan uppstå som kommer att tvinga föräldrar att kontrollera, straffa eller begränsa sin tonårings verksamhet.

Men kom ihåg att det alltid finns alternativa metoder för att ta itu med situationen. Och det finns naturligtvis andra situationer där föräldrar bör lita på sin tonåring.

Hur tillåtande vi är som föräldrar kommer att leda till diskussioner om kontroll och tillit.

Det är därför som vi som föräldrar måste vara noggranna med att inte uppträda irrationellt eller subjektivt. Att ge positiv rådgivning och förstärkning snarare än att skrika ut order, är nyckeln till framgång.

När de känner sig “vuxna” och oberoende börjar de att utvärdera saker ur sina egna synvinklar.

Det är bättre att sätta gränser än att ge order

Tonåringar är nästan vuxna, och det är logiskt att de ibland inte förstår varför de får så många order. Vad föräldrar kan göra är att gradvis ge dem större frihet samtidigt som vissa gränser fastställs. Frihet under ansvar.

Därför är det smidigast att sluta ge order och börja sätta gränser. Gränser som tidsgränser och platser de kan gå till.

Självklart, om det finns en överhängande risk för deras säkerhet, bör vi som föräldrar inte låta dem gå. Men det är alltid viktigt att förklara varför de inte får.

När vi tillåter våra tonåringar att göra saker, gör vi faktiskt något väldigt viktigt.

Att ge dem tillåtelse visar att vi litar på dem och respekterar deras egna åsikter och personligheter. Förr eller senare måste tonåringarna börja ta hand om sig själva.

Effektiv kommunikation

Om du någonsin har ställt frågan “Hur kan man vinna tonåringars förtroende?” så är ett bra svar kommunikation. Kommunikation måste emellertid inte alltid komma från en auktoritativ inställning.

Det är viktigt för föräldrar att hitta effektiva kommunikativa broar, gemensamma referensramar, adekvata toner och ett öppet språkbruk. Föräldrar kan behöva visa sig värdiga i tonåringens ögon.

Det är inte en lätt uppgift. Tonåringar vill inte alltid öppna upp sig om sina känslomässiga liv.

Även de som avgudar sina föräldrar kan tycka att det är svårt. Det är viktigt för föräldrar att respektera sitt barns integritet.

Att vinna tonåringars förtroende

Hur kan jag vinna tonåringars förtroende?

Som du ser är det viktigaste du måste förstå att dina barn har vuxit upp och att de snart kommer vara vuxna. Föräldrar måste också förstå att förtroende är ett förhållande som byggs upp från barndomen.

Allt tyder på att manipulation och projicering av föräldrarnas rädsla på deras tonåringar, kommer att få negativa effekter i framtiden. Ett barn som alltid varit fritt och som har känt sig förstått, kommer inte att känna ett behov av att slå sig fri.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.