Väljer man en partner som är lik sina föräldrar?

Väljer man en partner som är lik sina föräldrar?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 02 juni, 2020

Ungdomar tillbringar en stor del av livet med sina föräldrar. Och som barn är föräldrarna deras största förebilder när det kommer till kärleksförhållanden. Därför borde det inte komma som någon överraskning att många, när de blir äldre, väljer en partner som är lik sina föräldrar.

Men, varifrån kommer denna idé om att välja en partner som är lik sina föräldrar?

Den känslomässiga miljön

Vuxna handskas med sina känslor baserat på vad de lärt sig under sin uppväxt. Detta förklarar också ungas mottaglighet när det gäller att hitta en partner. De väljer ofta att tillbringa sina liv med någon som har både fysiska likheter och samma personlighetsdrag som deras föräldrar.

Naturligtvis gör individer sina val undermedvetet och utan att ens märka det. Ändå så är det många unga som förälskar sig i partners som på något vis är lik föräldrarna. När de väl inser detta är de ofta förvånade, och den första instinkten brukar vara att förneka faktum.

De övertygar sig själva att det är omöjligt. Men faktum är att det är vetenskapligt bevisat.

Det betyder förstås inte att barn fantiserar om eller känner sig attraherade av sina föräldrar. Det har snarare att göra med vanor och uppfostran.

När barn ser en vuxen utföra en specifik uppgift imiterar de den eftersom de tror att det är så saker ska göras. Det är enbart en fråga om att följa föräldrarnas exempel och upprepa välbekanta mönster.

Ett förälskat par.

Förebild för hållbara relationer

Det är anledningen till att föräldrar är så viktiga förebilder för sina barn. Att växa upp i närheten av en hälsosam relation som inbegriper ömsesidig kärlek och respekt driver barnen att leta efter en liknande relation.

När barnen är mycket små är tanken på en kärleksrelation snarast obehaglig. Men allteftersom de växer upp förstår de att de kan använda sina föräldrars exempel för att själva hitta lycka och kärlek.

På samma sätt är det mycket viktigt att barn inte behöver växa upp med att se sina föräldrar bråka och grälaAlla negativa exempel under barndomen kommer också att påverka ett barns framtida, personliga beslut.

Som vuxna kommer de att försöka hela de sår och läka den smärta som de upplevde på grund av sina föräldrars ohälsosamma relation. Det är tyvärr mycket troligt att de själva kommer att hamna i konfliktfyllda relationer.

Varför väljer man en partner som är lik föräldrarna?

Enligt vetenskapliga studier är det statistiskt troligt att ens ideala partner är baserad på karaktärsdrag som han eller hon delar med föräldrarna. 

Forskare i USA bekräftar att det finns en länk mellan arvsmassan hos olika par. 

Men utöver genetik måste vi också analysera och förstå faktorer som påverkar uppfostran. Det är en av anledningarna till ens val av partner – karaktärsdragen som delas av ens föräldrar.

Ett liv baserat på kärlek och respekt

Det är egentligen den främsta anledningen till varför vi som vuxna väljer en partner som är lik våra föräldrar. Om vi alltid har sett våra föräldrar leva lyckligt tillsammans, och de har gett sina barn kärlek och omtanke, kommer vi att söka efter samma sak åt oss själva.

När en individ visas kärlek och omtanke redan från en ung ålder är det förståeligt att man känner ett starkt band till sina föräldrar. 

Om föräldrarna dessutom ser till att erbjuda ett bra hem och fyller barnens grundbehov är det logiskt att de blir goda exempel att efterlikna. Omedvetet kommer barnen när de växer upp att bli förälskade i någon som kan leva upp till den rollen.

Varför är det så? Jo, vi känner att denna person inte kommer att skada oss, eftersom vi baserar våra beslut på känslor och erfarenhet. Om vi alltid har varit lyckliga med någon som beter sig på detta vis kommer vi att vilja spendera resten av våra liv på samma sätt.

Den ideala partnern

Ens ideala partner behöver inte nödvändigtvis se ut som ens föräldrar. Det viktiga är att den person man vill dela sitt liv med har liknande attityd och värderingar.

“Människor väljer ofta att tillbringa sina liv tillsammans med någon som har liknande fysiska drag och karaktärsdrag som sina föräldrar.”

I dessa fall kan den attraktion man känner basera sig på psykologiska likheter mellan ens föräldrar och ens partner.

Detta kan vara svårt att förstå. Det är dock viktigt att man väljer en partner som passar ens personlighet och livsstil, även om detta val kanske är helt omedvetet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.