Hur man löser konflikter utan att det påverkar barnen

Det är helt normalt att man bråkar ibland, men det är viktigt att veta hur man löser konflikter utan att det påverkar barnen.
Hur man löser konflikter utan att det påverkar barnen
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är alltid viktigt att veta hur man löser konflikter, men det är speciellt viktigt när man har eller ska skaffa familj. Om man inte vet hur man löser konflikter på ett bra sätt kan det ha en allvarlig påverkan på barnen.

Det är naturligt med konflikter

Doktorerna Les och Leslie Parrot menar att konflikter är helt naturliga i intima relationer. Att bråka är inte alltid dåligt; ibland presenterar de en möjlighet att utvecklas.

Bara för att man inte grälar garanterar inte det att man alltid kommer ha en fantastisk relation. Faktum är att par som inte grälar faktiskt löper risk för att fortsätta bära på olösta problem.

Enligt Les och Leslie försöker par som undviker konfrontationer istället hantera sina känslor på andra, ofta ineffektiva, sätt. Detta kan leda till depression, överätande samt fysiska sjukdomar.

Gloria och Victoria Pérez har skrivit en bok i vilken de berättar att konflikter varken är positiva eller negativa. Istället handlar det om hur man hanterar dem.

Par som grälar.

Konflikter kan dock vara väldigt sårande om man fokuserar på sådant som inte är viktigt, om man beter sig ansvarslöst eller om man säger elaka saker. Allt detta gör bara situationen värre.

Hur man löser konflikter utan att det påverkar barnen

  • Hantera konflikten vid rätt tid och plats. Gå exempelvis igenom problemet när barnen inte är hemma. Se också till att ni har tid att gå igenom problemet medan ni båda är lugna.
  • Skjut upp konflikten. Om en av er inte känner för att ta itu med problemet just för tillfället kan ni vänta lite. Vänta dock inte mer än en dag.
  • Be om en paus. Om situationen blir alltför hätsk kan ni ta en paus och lugna ner er innan ni tar upp ämnet igen.

När barnen är närvarande vid konflikter

Det går inte alltid att undvika gräl medan barnen är i närheten. Om det händer är det viktigt att ni följer vissa steg så att de inte far illa.

  • Förklara för dem att de inte är problemet. Ibland när barn ser sina föräldrar bråka tror de att de själva bär ansvaret. Säg att grälet bara är mellan er två, och att det inte handlar om dem. Säg även att ni försöker hitta en lösning, utan att berätta vad problemet rör sig om.
  • Var en förebild. Vänd på steken så att barnen ser bråket som en möjlighet att lära sig något. Lär dem hur man löser en konflikt på ett konstruktivt sätt. Visa hur en lugn diskussion baseras på ömsesidig respekt. Prata sedan med varandra artigt för att ni ska kunna förstå varandra bättre.
Par med dotter.

Varför är det så viktigt att lösa konflikter på ett sätt som inte påverkar barnen?

Det är väldigt viktigt för både dig och din partner att ni lär er att lösa problem på ett konstruktivt sätt. Genom att förstå varandras skillnader gör ni det lättare för er att hitta lösningar tillsammans och ni känner er då mer förenade och positivt inställda till relationen.

Om barnen ser att ni hanterar konflikter på detta sätt lär de sig att hantera sina egna problem på samma sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Parrot, L. y Parrot, L. (2011). Asegure el éxito en su matrimonio antes de casarse. Editorial Vida. España.
  • Pérez, G. y Pérez, M.V. (2011). Aprender a convivir: el conflicto como oportunidad de crecimiento. Narcea ediciones. España: Madrid.
  • Moreno Martín, F. (1999). La violencia en la pareja. Revista Panamericana de Salud Pública. https://scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49891999000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
  • Perles, F., San Martín, J., Canto, J., & Moreno, P. (2011). Inteligencia emocional, celos, tendencia al abuso y estrategias de resolución de conflicto en la pareja. Escritos de Psicología / Psychological Writingshttp://www.escritosdepsicologia.es/descargas/revistas/vol4num1/vol4num1_5.pdf
  • Morón Gaspar, R. (2006). Terapia integral de pareja. EduPsykhé. https://doi.org/10.1109/CVPR.2013.167

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.