Uppfostra barn: Var överens med din partner

Uppfostra barn: Var överens med din partner
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 23 september, 2019

När ett par bestämmer sig för att bli föräldrar och börja uppfostra barn tillsammans sammanflätas deras liv ännu mer intimt. Hur de själva uppfostrades blir också tydligare.

En av de största utmaningarna ett par någonsin möter är att hitta en gemensam grund för att uppfostra barn.

Uppfostra barn: Möjliga hinder

När det är dags att bestämma hur ett par vill uppfostra sitt barn ställs de ofta inför ett av två scenarier:

 • Föräldrarna är fullständigt oense om barnuppfostran. Ibland uppfostrades föräldrarna på dramatiskt olika sätt. Då kan de bli oflexibla och vilja göra allt på sitt eget sätt, sprunget ur en önskan att göra vad som är bäst för barnet. I dessa fall har de svårt att se saker från den andras perspektiv.
 • De är överens, men en förälder är mer permissiv och tillåtande än den andra. Det är en konstant källa till konflikt mellan föräldrarna. Ofta är de överens om reglerna, men en förälder är strängare när det kommer till att genomdriva dem. Det kan göra barn osäkra på hushållets regler, eftersom de behöver tydliga och kärleksfulla gränser för att kunna utvecklas fysiskt, intellektuellt och emotionellt.

När barn får tvetydiga signaler och ser sina föräldrar bråka känner de sig otrygga och osäkra. Det kan få dem till att försöka använda dessa meningsskiljaktigheter för sin personliga vinning.

uppfostra barn: mamma och pappa bråkar i bakgrunden, barn med nalle i förgrunden

Strategier för att komma överens om hur man uppfostrar barn

 1. Prata om uppfostran du hade när du var barn och vilken typ av uppväxt du vill ge ditt barn nu när du är förälder. Du behöver inte upprepa någon given formel. Du är en del av en ny familj och måste hitta ett tillvägagångssätt ni alla trivs med.
 2. Acceptera gränserna du vill sätta för ditt barn. Diskutera dessa privat först för att sedan göra barnet medvetet om reglerna, liksom konsekvenserna av att inte följa dem, om ni kommer att ha några.
 3. När en förälder kommer i konflikt med barnet bör den andra hålla sig i bakgrunden. Lyssna och vänta på ett tillfälle att prata i enrum med föräldern. Om det finns motsättningar är det bara att acceptera. Försök att delta i en fredlig dialog utan att glömma att barnets välbefinnande är er högsta prioritet.
 4. Precis som för barn är det viktigt att sätta tydliga gränser när det gäller din partner. Båda måste känna till gränserna som inte får korsas.

Fler strategier

 1. Skyll aldrig några problem på dina barn. När allt kommer omkring är barn de som lider mest när föräldrarna bråkar. Tänk dig in i deras situation och avstå från att idealisera ditt liv före föräldraskapet. Barnet är inte orsaken till era meningsskiljaktigheter.
 2. Låt dina barn veta att deras föräldrar bara vill det bästa för dem. Låt dem veta att ni är ett lag trots att ni inte alltid är överens. Barn behöver känna att de kan lita på båda föräldrarna och att ni arbetar för att uppfostra dem så gott ni kan.
  uppfostra barn: mamma, pappa och barn
 3. Om ni är oeniga så att barnen ser det är det inte hela världen. Dra nytta av erfarenheten genom att sitta ner och analysera situationen. Det hjälper dig att hitta det bästa sättet att agera nästa gång konflikten uppstår. Era barn kan lära sig hur man bråkar och blir vänner igen.

Bli inte offer för egoistiska bråk och konflikter om prestige. I slutändan handlar det inte om att ha rätt eller att vinna ett argument. Det handlar om att hitta lösningar och komma fram till överenskommelser om hur ni vill uppfostra era barn. Och det är nödvändigt att då och då ta ett steg tillbaka så att ni kan se om det ni gör verkligen stämmer överens med era övertygelser och passar ert barns temperament och person.

Du behöver tillräckligt med vision och empati för att skapa nya vägar som gynnar hela familjen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Aguirre Saez De Eguilaz, A. (2015). CLAVES PARA EDUCAR EN IGUALDAD. Qurriculum, n.28;
 • Ríos Garcís, A. L. (2013). Educar en valores, la solución a la violencia doméstica. El Heraldo.
 • Amor Pérez, N., & Díaz, M. V. (2013). La familia. Mendive, ISSN-e 1815-7696, Vol. 11, No. 3, 2013 (Ejemplar Dedicado a: Julio-Sept.), Págs. 291-307. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.