Finns det några hälsofördelar med giftermål?

Är det bra att gifta sig eller är det bättre att vara singel?
 

Visste du att det faktiskt finns hälsofördelar med giftermål? Att gifta sig är inte bara bra för ett pars emotionella välmående, utan även för deras individuella hälsa.

Gifta par löper generellt mindre risk för hjärtsjukdomar.

Hälsofördelar med giftermål

Det kan låta förvånande, men att gifta sig kan vara bra för ett pars hälsa. Varje år orsakar kardiovaskulära sjukdomar många dödsfall runt om i världen.

Enligt experterna minskar giftermål risken för kardiovaskulära sjukdomar. Men varför är det egentligen så?

Analys och statistik

I statistiska termer är 80% av hjärtsjukdomarna relaterade till riskfaktorer som sex, kolesterolnivåer, blodtryck, rökning och diabetes, etc.

Innan resultaten publicerades så försökte forskarna utröna vilka faktorer som påverkade de sista 20%.

För att svara på denna fråga så undersökte forskarna över två miljoner personer i åldrarna 42-77 från olika platser som Skandinavien, Europa, Nordamerika, Asien och Mellanöstern.

De olika resultaten har visat att om man jämför gifta personer med singlar, skilda etc., så löpte de sistnämnda högre risk för kardiovaskulära sjukdomar.

Att gifta sig kan minska dina risker för att utveckla hjärtsjukdomar drastiskt. De slutliga resultaten lät forskarna och experterna slå fast att huruvida man är gift eller inte bör inkluderas som riskfaktor när det gällde hjärtsjukdomar.

 

Hälsofördelar med giftermål

Det är helt fantastiskt hur mycket giftermålet påverkar hälsan. Det kan som vi har sett vara bra för hjärtats hälsa; att gifta sig minskar risken för kardiovaskulära sjukdomar.

Den främsta fördelen med giftermål är kanske det sociala stöd som det ger. Att vara gift är väldigt hälsosamt för dem som känner sig ensamma, är introverta eller har någon form av psykisk obalans.

Med andra ord så kan giftermålet inte bara hjälpa till att motverka att sjukdomar utvecklas hos friska personer, utan minskar även risken för dödsfall hos de som lider av hjärtproblem.

Att ha sällskap är väldigt hälsosamt för dem som tenderar att känna sig ensamma, är introverta eller har någon form av psykisk obalans.

Giftermål ger dig flera hälsofördelar

Många personer undrar vad det finns för hälsofördelar med giftermål. Först och främst har det visat sig att ogifta personer har högre kolesterolnivåer och att de löper högre risk för hypertoni och hjärtproblem.

Fördelar med att vara gift och att bo med sin partner:

  • Det reducerar risken för sexuell överförbara sjukdomar. Det är logiskt att tro att ju fler sexuella partner du har, ju högre risk är det för att du ska drabbas.
  • Du har hjälp och ömsesidig omvårdnad. Då en av personerna blir sjuk och behöver hjälp med mat, medicin, etc. så har det sina fördelar att vara gift. För par som inte lever tillsammans blir det inte lika lätt.
Man som friar till kvinna.

  • Minskar våra stressnivåer. Ett liv som par tenderar att ha mer ordning och vara mer harmoniskt. Då man är gift så kommer ens sinne att vara mer avslappnat, vilket låter oss leva ett mer balanserat liv. Det kan ibland verka som att parens liv är stressiga, men det finns faktiskt högre vital balans.
  • Tolerans och respekt för andra. Livet som par hjälper oss att utveckla tolerans och respekt för andra. Man kommer då lära sig sociala värderingar och få en friskare kropp.
  • Planer tillsammans. Att ha drömmar driver oss framåt. Utan dem finns det bara monotoni och risk för depression. Det är väldigt positivt för paret att planera resor tillsammans, komma iväg under helgen, etc. Även om det finns barn i bilden så kan ni fortfarande hittat tid till att göra saker som par.

Giftermål kan ibland vara svårt, men faktum är att livet som par för med sig mer balans till våra liv. Genom att dela med av oss själva och bli mer involverade med partnern så lär vi oss värderingar som gör våra liv fulländade.

 

Nealey-Moore, J. B., Smith, T. W., Uchino, B. N., Hawkins, M. W., & Olson-Cerny, C. (2007). Cardiovascular reactivity during positive and negative marital interactions. Journal of Behavioral Medicine. http://doi.org/10.1007/s10865-007-9124-5

Eaker, E. D., Sullivan, L. M., Kelly-Hayes, M., D’Agostino, R. B., & Benjamin, E. J. (2007). Marital status, marital strain, and risk of coronary heart disease or total mortality: The Framingham Offspring Study. Psychosomatic Medicine. http://doi.org/10.1097/PSY.0b013e3180f62357