De 8 bästa fraserna för att uppfostra ditt barn med kärlek

De 8 bästa fraserna för att uppfostra ditt barn med kärlek

Senaste uppdateringen: 15 maj, 2018

Ömhet är en viktig och grundläggande del i att uppfostra dina barn på ett hälsosamt och positivt sätt. Att erkänna och uppmärksamma deras ansträngningar och bedrifter i vardagen är en viktig del i att motivera deras fysiska, intellektuella och känslomässiga utveckling.

Därför vill vi berätta om alla fördelar med att uppfostra ditt barn med kärlek genom att regelbundet använda positiv förstärkning i vardagen.

Uppfostra med kärlek: Vikten av positiv förstärkning

Att uppfostra ett barn är en fantastisk uppgift, men det innebär också utmaningar. Att vara förälder eller lärare kräver tålamod, engagemang och skicklighet.

Genom att använda positiv förstärkning på rätt sätt kan vi stimulera våra barns lärande.

Positiv förstärkning kan användas dagligen för att optimera våra barns utveckling.

Vi menar inte bara när det kommer till akademisk kunskap och skolprestationer, utan det är också effektivt för att uppmuntra dagliga vanor inom hygien och delaktighet i hushållssysslor.

Konceptet baseras på att belöna, ge komplimanger och erkännanden för positiva attityder, tankar och beteenden.

Det tillåter barnet att ta till sig familjära, kulturella och sociala normer. Det stimulerar även kreativitet och viljan att lära sig, samt stärker ditt barns självförtroende.

Kärlek är den bästa förstärkningen

Positiv förstärkning behöver inte innebära en leksak, en godsak eller något annat materiellt. 

Tvärtom är ömhet, snälla ord och kärleksfulla gester de bästa belöningarna till barn. Speciellt när de kommer från föräldrar, släktingar och lärare.

Fysisk och psykisk misshandel, å andra sidan, är alltid dåligt för ett barns utveckling. Barn som utsätts för våldsamma miljöer tenderar att få problem med sitt beteende, inlärningssvårigheter och svårt att socialisera.

Att bevara våra barns kroppsliga, intellektuella och emotionella integritet är en oersättlig del av att uppfostra dem med kärlek och värderingar.

älska dina barn

De 8 bästa fraserna för att uppfostra dina barn med kärlek

För det första måste man förstå att barn lär sig genom att kolla på oss. De bygger upp sina egna personligheter och baserar sina beteenden på hur sina föräldrar och andra vuxna beter sig.

Många barn växer upp med en dysfunktionell uppfostran – med för lite ömhet och utan värderingar. Det skapar en enorm tomhet i dem som är svår att komma över, ens i vuxen ålder.

Därför är det väldigt viktigt att vara ett gott exempel för dina barn genom att leva som du lär, och på så sätt visa vad du förväntar dig av dina barn, barnbarn, syskonbarn eller elever.

En bra start är att börja säga dessa fraser för att uppfostra ditt barn med kärlek. 

Jag älskar dig

Det är den enklaste och vackraste kärleksförklaringen ett barn kan få. Det hjälper även föräldrar att komma ihåg vikten av att vara ärlig med sina känslor.

Du är så vacker

Ett barn måste få känna sig självsäker med sitt utseende för att kunna ha en hälsosam utveckling och slippa få osäkerheter eller komplex om det.

Att dagligen komplimentera och motivera dina döttrar och söner att ta hand om sig själva är ett effektivt sätt att stärka deras självförtroende.

Jag litar på dig

Barn som är rädda för att göra sina föräldrar besvikna, eller för att misslyckas, blir osäkra som individer. Det innebär ofta problem med inlärning och socialisering.

Det är väldigt viktigt att våra barn känner vårt stöd och tillit, så att de kan uttrycka sig själva och uppleva nya erfarenheter.

Hur gick det?

Att visa intresse och empati gör att ditt barn känner sig mer involverad i familjen.

uppfostra barn med kärlek

Jag älskar att vara med dig

Åsidosätt tid för ditt barn och njut av hans eller hennes sällskap. Det är avgörande för ett bra familjeliv.

Och att berätta för dina barn hur mycket du uppskattar dem är förstås alltid viktigt.

Kom så lagar vi mat tillsammans

Att gradvis involvera dina barn i hushållssysslorna är en del av att uppfostra dem med kärlek och positiva värderingar. Det lär dem att dela med sig och ta ansvar.

Ditt barn lär sig också att lagarbete ger de bästa resultaten. För att inte tala om att det är ett utmärkt tillfälle att lära dina barn om mat och att äta hälsosamt.

Kom så borstar vi tänderna tillsammans

Vi har redan sett värdet i att uppmuntra hälsosamma vanor som personlig hygien och att delta i hushållssysslor. Ett bra sätt att lära ditt barn att borsta sina tänder är genom att borsta dina samtidigt.

Snälla och tack

Ord och gester som visar på gott uppförande bör läras ut hemma. Därför måste de synas och höras i barnens vardag, och läras ut genom att vara ett bra föredöme.

Det är viktigt att komma ihåg att vi är en reflektion av våra barn, barnbarn och elever.

Att uppfostra dina barn med kärlek innebär inte att du introducerar någon slags “tillgivenhetsregim”. Det betyder bara att du använder dig av de här fraserna och attityderna i vardagen.

Att ge det bästa av oss själva är det bästa vi kan göra för våra barn.

Spontanitet är trots allt den magiska ingrediensen för att uppfostra barn med kärlek.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.