Att ge barn ansvar i utbyte mot privilegier

Att ge barn ansvar i utbyte mot privilegier
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är aldrig för tidigt att ge barn ansvar att uppfylla i utbyte mot privilegier. Så länge varje familjemedlem gör sin del har det positiva resultat för alla.

Ansvar och privilegier är två koncept som bör gå hand i hand genom hela livet. Det är viktigt att ge barn ansvar under barndomen så att de lär sig att uppnå något.

Tips för att ge barn ansvar

 • Börja från en tidig ålder. Du kan inte förvänta dig att ditt barn ska ta sig an stora ansvarsområden om du inte har lärt dem att utföra de uppgifter som är lämpliga för deras ålder redan från början. Du kan börja ge barn ansvarsområden från när de börjar gå.
 • Låt dem hjälpa till. Många föräldrar föredrar att inte låta sina barn delta i vardagliga sysslor. Ibland kan vi göra det snabbare själva. Men om du vill ha ansvarsfulla barn är det ändå bra att låta dem ta del av vardagliga sysslor som att städa, eller även hjälpa dig med arbetet om möjligt. Ge dem små jobb som är lätta och roliga att slutföra.
 • Visa dem hur man tar ansvar. Ge dem vad de behöver för att utföra sina sysslor på ett bekvämt och effektivt sätt. Om du vill att de ska tvätta sina smutsiga kläder, ge dem en tvättkorg att lägga dem i. Gör det med dem den första gången och låt dem göra det själva gången därefter. Fortsätt därefter med andra sysslor i hemmet.
 • Var en förebild. Ditt beteende är det viktigaste exemplet på vanorna du vill att dina barn ska ta efter. Hjälp dem att förstå att ni som en familj jobbar som ett lag. Varje medlem har en viktig roll i hushållet som alla gagnas av.
Pojke som dammsuger
 • Ha en positiv attityd. Speciellt medan barnen är små kommer de vilja hjälpa dig. Använd denna positivitet för att involvera dem i olika sysslor. Ge dem alltid verbalt beröm när de gör något du har bett om. Det stärker kommunikationen och blir en positiv vana i livet.
 • Kontrollera dina förväntningar. Uppgifterna ska vara lämpliga för barnens ålder och förmågor. Att ge barn ansvarsområden är en process om kommer hända gradvis. Du kanske inte ser resultat från en dag till en annan. Beröm dina barn för deras framsteg och de kommer bli bättre efterhand.
 • Var förnuftig med materiella belöningar. I början är det inte bra att ge ditt barn en belöning varje gång det gör något bra. Det kan ge upphov till en vana där barnet bara gör rätt sak för att det finns en belöning, och det är inte bra alls. Stimulera barnet med beröm och när det har kommit in i rutinen kan du ge det en och annan materialistisk belöning.
 • Ha väletablerade rutiner. Ordning och rutin är grundläggande när det kommer till barnens ansvarsområden. Om alla vet vad de måste göra och när de borde göra det kommer resultaten att bli bättre.
 • Lär dina barn att varje handling har en konsekvens. Om den är positiv eller negativ beror på vad de gör. Om de misslyckas med att upprätthålla sina ansvarsområden, ta bort något av deras privilegier, iallafall tillfälligt. De kommer sakta men säkert lära sig att goda handlingar för med sig privilegier och att dåliga har konsekvenser som generellt inte är så trevliga.
Pappa som tröstar dotter
 • Uppmuntra oberoende. Det enda sättet att förbättra en förmåga är genom att träna. Om du låter barnen utföra uppgifter så bra de kan kommer de sakta men säkert lära sig att lita till sina egna förmågor och leva ett mer oberoende liv.
 • Låt dem ta beslut. När du låter dina barn välja om saker som är relevanta för dem lär du dem att analysera konsekvenserna av situationer och bestämma vilken rutt som är bäst för dem. För mindre barn kan du visa några alternativ och sedan låta dem välja vilket de föredrar.

Ansvar är en av de viktigaste värderingarna du kan lära dina barn från en tidig ålder. Kom ihåg att även små barn bör involveras i familjeaktiviteter.

Genom att ge barn ansvar lär de sig att vara del av en gemenskap där allas rättigheter och ansvar är lika viktiga och nödvändiga.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.