Så hjälper du dina barn att koncentrera sig på nätundervisning

Att koncentrera sig under undervisning på nätet kan vara svårare än när man sitter i klassrummet. Detta beror på att hemmamiljön innebär fler distraktioner än skolmiljön.
Så hjälper du dina barn att koncentrera sig på nätundervisning
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Undervisning via nätet för barn i skolan är inte samma verklighet för barn i Sverige som i exempelvis USA. Men med tanke på att detta är ett fungerande alternativ som många vuxna väljer idag, är det inte otänkbart att detta kommer att bli mer förekommande i framtiden. Därför kan det vara bra att känna till några metoder för att hjälpa dina barn att koncentrera sig på nätundervisning.

Att få undervisning på distans utgör en utmaning för barn som har svårt att koncentrera sig på denna typ av undervisningsmetod.

Att behöva överföra utbildningen till det digitala området har varit en utmaning för alla som stått inför denna verklighet som blivit vanligare under det gångna året 2020. Det är inte lätt att anpassa sig till denna nya typ av undervisning som många barn blir tvingade till. Och säkert är det också många föräldrar som bekymrar sig över att deras barn inte koncentrerar sig på samma sätt som de skulle göra i ett klassrum.

Detta innebär en drastisk förändring av undervisningsmetoderna och i barnens rutiner. Men det går att med lite hjälp anpassa oss till detta nya sätt för inlärning. Här är några tips:

Det kan vara svårt att koncentrera sig på skolan hemma

Tips för att hjälpa barn att koncentrera sig på nätundervisning

Det är inte så konstigt att barn och tonåringar har svårare att koncentrera sig på nätundervisning jämfört med då de sitter i klassrummet. I en fysisk klass finns det en lärare som kan övervaka dem och säga till dem om de blir distraherade. Detta går inte på samma vis via undervisning via nätet, eftersom läraren inte kan övervaka alla barnen via en skärm.

Det är också lättare för barnen att bli distraherade hemma, eftersom de är i sin hemmamiljö, omgiva av alla sina saker. Det gör det ännu svårare för dem att koncentrera sig på sin nätundervisning. Så vad kan man göra som förälder för att hjälpa sina barn med koncentrationen i dessa fall?

Upprätta rutiner

Trots att barnet eller tonåringen inte går till skolan, är det tillrådligt att de ändå fortsätter med sina rutiner som om de gjorde det. De bör ha samma lägg- och väckningstider, samma tider för måltider och samma tider för rast osv. Att bibehålla ett schema som liknar det som de hade när de gick i skolan hjälper dem att uppleva en större känsla av normalitet.

Det finns dock ingen anledning att oroa sig om de ibland skulle ha svårt att upprätthålla sin rutin; det är okej att vara flexibel ibland. Vi får inte glömma att barn också behöver rensa sina sinnen mellan varven för att sedan återuppta sina aktiviteter.

Hjälp dina barn att koncentrera sig på nätundervisning: ha tålamod

Denna aspekt är grundläggande för föräldrar. Vi måste komma ihåg att barn måste få tid att anpassa sig till detta nya sätt till undervisning. Inte alla har lika lätt att snabbt vänja sig vid det; vissa har lättare för det medan andra behöver lite mer tid på sig.

Även om vi ibland kan känna oss förtvivlade över att de inte är uppmärksamma på undervisningen, är det viktigt att vi försöker hålla oss lugna. Barnen följer nämligen våra exempel. Så om vi håller oss lugna och har tålamod och disciplin, kommer de att klara av detta.

Ge dem en bra plats för sina studier

Det är mycket viktigt att de har en plats som är speciellt anpassad för dem och deras undervisning. Helst en plats med bra ljus, med få distraktioner, bullerfritt och med allt nödvändigt material inom räckhåll.

Hjälp dina barn att koncentrera sig på nätundervisning: minska distraktioner

Försök att se till att det inte finns några föremål omkring dem som kan distrahera dem, eller åtminstone placera dem utom räckhåll. Vi kan skilja mellan två typer av distraktioner: interna och externa.

  • Externa: buller, andra människors närvaro, tv och elektroniska enheter (mobiltelefoner, surfplattor osv.).
  • Interna: hunger, törst, trötthet, stress, tankar, bekymmer.

Logiskt sett är externa distraktioner lättare att kontrollera än interna. Men genom att sova tillräckligt undviker de trötthet. Att äta fem måltider om dagen förhindrar hunger. Se också till att de har en flaska vatten i närheten så att de kan dricka emellanåt.

Fler tips som hjälper barnen att koncentrera sig på nätundervisning

Ta regelbundna raster under hemmaundervisningen

Regelbundna raster

Den normala tidsperioden för koncentration varierar mellan 20 och 45 minuter. Med tanke på detta bör de ta en kort paus efter att de har koncentrerat sig en längre stund.

Bestäm en tid för vila

Inom deras skolschema för hemmaundervisningen måste det också finnas ett utrymme för vila och fritid. Vi måste ge dem tid för avkoppling för att läsa en bok, se en film, spela ett familjespel, ta en promenad eller någon annan aktivitet som de tycker om. Detta hjälper dem också att vara mer fokuserade när de återvänder till sina läxor.

Främja aktivt lärande

Visa dem att de har förmågan ta självständigt ansvar för sina läxor och även för sina skolaktiviteter och skolmaterial. Uppmuntra dem gärna att försöka hitta olika lösningar på de problem de kan komma att stöta på.

Det är också mycket viktigt att uppmuntra dem att fråga sin lärare om de har några frågor eller om något som förklaras via nätundervisningen inte är klart.

Uppmuntra dem att delta genom att ge sina åsikter och idéer i undervisningen när läraren ställer frågor. På så sätt blir lektionerna också roligare.

Sammanfattningsvis

Dessa tips bör kunna hjälpa dina barn att koncentrera sig på sin nätundervisning. Säkert har du också egna metoder som har fungerat för dig. Det viktiga här är att ha tålamod och att motivera dina barn att ha kul i skolan, oavsett hur de får sin undervisning.

En annan sak vi inte får glömma är att vi som föräldrar bör föregå med gott exempel för våra barn, så om vi är fokuserade kommer de förmodligen också att vara det. Det är viktigt att vi inte låter stress ta över i våra liv, för även om vi inte vill det, så påverkas barnen ändå av vår attityd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Soto-Aguirre, T. (2020). Clases online o la necesidad de adaptación a una nueva forma de establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Revista Saberes Educativos, (5), 09-21.
  • Fernández, R. D. L. (2020). EL DILEMA DE LAS CLASES ONLINE. Discover Medicine, 4(2), 9-10.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.