Hur man undviker olyckor i vattnet

Detta är värt att tänka på då du besöker stränder och simbassänger med dina barn. Här berättar vi hur du undviker olyckor i vattnet.
Hur man undviker olyckor i vattnet
Marcela Alejandra Caffulli

Skriven och verifierad av barnläkaren Marcela Alejandra Caffulli.

Senaste uppdateringen: 18 september, 2022

Barn älskar att simma vid havsstränder, simbassänger och sjöar. Men det är viktigt att vidta vissa förebyggande åtgärder för att undvika olyckor i vattnet då barn är inblandade.

Det bör noteras att incidenter i vattenmiljöer är frekventa och inträffar även när föräldrarna är närvarande. Det är inte ovanligt att vuxna slappnar av i sin övervakning eller inte utövar någon som helst vaksamhet över barn under några minuter.

Simbassänger är det farligaste scenariot, särskilt privata sådana. Offentliga simhallar har utbildad personal för att ta hand om simmare och hjälpa dem vid olyckor.

Om du ska semestra någonstans med simbassänger eller fontäner, övervaka då dina barn både i och utanför vattnet.

De vanligaste olyckorna vid stränder och simbassänger

Det finns olika typer av olyckor som ditt barn kan drabbas av i simbassänger, på stränder eller vid sjöar. Det värsta av allt är dock drunkning.

Enligt information från Världshälsoorganisationen (WHO) är drunkning den tredje vanligaste orsaken till oavsiktliga dödsfall genom olyckor i världen, och små barn är den demografiska gruppering som är mest utsatt för risk. De högsta dödstalen vid drunkning drabbar barn i åldrarna 1 till 4 år, följt av de i åldern 5 till 9 år.

En annan ofta rapporterad olycka är muskelskador eller frakturer orsakade av fall vid simbassänger, eller av ett misslyckat hopp på trampolinen. I vissa fall kan dessa skador orsaka dödsfall, och i andra kan de orsaka allvarliga neurologiska eller motoriska följdsjukdomar.

I mer tropiska hav riskerar barn å andra sidan att bli attackerade av marina arter, såsom maneter, olika parasiter, hajar och rockor, bland annat. Floder och insjöar har sina egna åkommor, så som iglar, amöbor och andra bakteriella patogener.

Barn som hoppar i en simbassäng.
Att varna föräldrar för dessa faror är av yttersta vikt. Detta på grund av deras höga frekvens och att de kan förebyggas. Det är nyckeln till att utbilda barn så att de agerar säkert i vattenmiljön och att påverka deras beteende.

Åtgärder för att undvika olyckor i vattnet då barn är inblandade

Barn har svårt att uppfatta farliga  situationer, och det är ditt uppdrag som förälder att ta hand om dem. Av den anledningen ska vi idag ge dig några råd för att förhindra olyckor i vattnet.

1. Ha översyn på ditt barn hela tiden

Den viktigaste rekommendationen för att undvika olyckor i vattnet där barn är inblandade är att alltid titta på dem i och utanför poolen, särskilt om de är under fem år gamla. Ett litet barn kan mista livet på ett djup av mindre än 25 cm, även om barnet vet hur man simmar. Så släpp inte ditt barn ur synhåll för en sekund.

2. Låt inte ditt barn springa nära vattnet

Låt inte ditt barn springa nära poolens kanter eftersom de kan falla i och drunkna eller få ett kraftigt slag som kan orsaka en fraktur.

3. Lär ditt barn simma från tidig ålder

Lär ditt barn simma från en mycket ung ålder, både som överlevnadsmetod och som motionsform. Detta bidrar till dess fysiska hälsa och ger dig mycket mer självförtroende när de leker i vattnet.

4. Använd flytanordningar

Använd flytanordningar som är lämpliga för barnets ålder och sammanhang (armkuddar, flytvästar, brädor eller uppblåsbara ringar). Detta kommer att ge dig sinnesfrid, samtidigt som ditt barn kan leka, ha kul och njuta av simbassängen eller stranden. Tänk dock på att alla tillbehör inte passar alla barn och alla miljöer.

5. Kontrollera simbassängens djup

Om ditt barn dyker med huvudet först i poolen, kontrollera dess djup för att undvika olyckor.

Tänk på att barn ofta agerar oaktsamt och tar många risker när de dyker från kanten eller från en trampolin.

6. Bär halkfria tofflor

När ditt barn kommer upp ur vattnet, sätt på halkfria skor eller flip-flop-tofflor så att de inte halkar rund simbassängen. Dessutom skyddar dessa skor deras fötter från fotsvamp som trivs på våta ytor.

7. Ta på dig flytväst

En båttur är väldigt spännande och rolig för dina barn, men se till att de tar på sig en flytväst. Både barn och vuxna bör bära flytvästar och det är obligatoriskt att bära dem som en del av båtutrustningen.

8. Undvik de vanligaste infektionerna

Gör nödvändiga medicinska kontroller innan du tar ditt barn till en simbassäng eftersom de kan sprida hud-, ögon- och öroninfektion.

Som en bra strategi, erbjuda dem en dusch med tvål och vatten före och efter simningen, låt dem använda simglasögon, och om de lider av frekventa öroninfektioner, fråga din läkare om behovet att använda öronproppar.

9. Lämna inte ditt barn utan uppsikt

Lämna inte ditt barn utan tillsyn eller i vård av ett annat barn nära vatten. Det tar bara 20 sekunder för ett litet barn att drunkna eller drabbas av konsekvenserna i samband med denna typ av olycka.

10. Lär ditt barn att följa order

Lär dina barn att vara uppmärksamma och följa badvakternas order. Prata med dem om riskerna de löper om de inte gör det och vilka förebyggande åtgärder de bör vidta för att undvika olyckor i vattnet.

11. Lär dig HLR-tekniken

Lär dig tekniken för hjärt-lungräddning (HLR) som kombinerar mun-mot-mun-andning och bröstkompressioner. Denna praxis är livräddande för både barn och vuxna. Det är också bra att ha med sig en första-hjälpen-låda.

En flicka som står utanför en säkerhetsgrind runt en pool.
Användningen av skyddande stängsel är en viktig förebyggande strategi. Men barn bör fortfarande utbildas om riskerna med att leka nära vatten.

12. Placera staket runt poolen

Om du har en simbassäng i eller utanför ditt hem, installera då staket runt den. Dessa bör vara minst 120 cm höga och ha ett maximalt avstånd på 10 cm mellan stängerna. Dessutom bör det ha lås som håller grindarna stängda.

13. Var uppmärksam på tidvattnet

Om du besöker en havsstrand, var uppmärksam på tidvattnet och varningar angående strömt vatten. Låt inte ditt barn gå ut i djupt vatten eller nära steniga områden. Vid ankomst till platsen, fråga om det har skett några incidenter de senaste dagarna med djur i vattnet.

Med rätt vård minskar riskerna

Det går att förebygga olyckor i vattnet. Följ dessa rekommendationer och både du och ditt barn kommer att få njuta av en otrolig semester på stranden eller vid simbassängen i sommar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.