Den tidiga stimuleringen av för tidigt födda barn

Den tidiga stimuleringen av för tidigt födda barn är viktig för att främja deras fysiska, kognitiva och emotionella utveckling.
Den tidiga stimuleringen av för tidigt födda barn
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Den tidiga stimuleringen av för tidigt födda barn är mycket viktig för deras utveckling. Det är dock viktigt att anpassa åldern, dvs. att räkna efter barnets beräknade födelsedag, snarare än den dag som barnet faktiskt föddes. Det hjälper dig att se var ditt barn egentligen är i sin utveckling.

För tidigt födda barn har som oftast tillbringat de första månaderna av sina liv på sjukhuset. Man arbetar dessutom med barn som inte ens skulle ha fötts ännu.

Vill du veta varför den tidiga stimuleringen av för tidigt födda barn är så viktig och vilka fördelar det kan ha? Vi berättar mer i artikeln nedan.

Vad innebär en för tidig födsel?

Ett barn som föds innan den 37:e graviditetsveckan klassas som för tidigt fött. Det finns också de som föds innan den 30:e veckan, eller vars vikt är under 1,5 kg.

Dessa spädbarn är de som kräver mest av den tidiga stimuleringen som vi pratar om idag. Deras tillstånd är mer komplicerat eftersom inte alla deras organ har hunnit mogna ännu.

Vad innebär tidig stimulering av för tidigt födda barn?

Tidig stimulering är en uppsättning aktiviteter, övningar och metoder avsedda för för tidigt födda barn. Man kan använda dem på barn som har utvecklingsförseningar och de som inte har det. De involverar lek och syftar till att stärka och utveckla deras potential.

tidiga stimuleringen av för tidigt födda barn: mamma och barn interagerar

Tidig stimulering innebär att hjälpa och följa med de små i deras utveckling. Det betyder dock aldrig att man ska tvinga fram något som de inte är redo för. Till exempel kan en genomsnittlig 6 månader gammal bebis sitta själv. Så vad man gör är att följa med och vägleda för tidigt födda barn att sitta ordentligt och erbjuda extra hjälp.

Betydelsen av den tidiga stimuleringen av för tidigt födda barn

Barn som föds för tidigt tvingas mogna och utvecklas utanför livmodern. Som ett resultat upplever de ofta en fördröjning i sin utveckling, mognad och tillväxt. Det är därför viktigt att förstå skillnaden mellan deras kronologiska ålder och deras korrigerade ålder. Den förra hänvisar till åldern enligt deras födelsedatum, medan den senare hänvisar till åldern enligt deras beräknade födelsedag. Ett barns korrigerade ålder är vad man behöver tänka på för att främja deras utveckling.

Tidig stimulering har flera anmärkningsvärt stora fördelar för utvecklingen av för tidigt födda barn. Nedan följer några exempel:

  • Massagen som ingår i tidig stimulering hjälper de små att förbättra sin vikt, storlek, irritabilitet och sociala förmåga.
  • Tidig stimulering gör att vi kan upptäcka eventuella utvecklingsstörningar eller framtida inlärningssvårigheter så tidigt som möjligt.
  • Förbättrad livskvalitet: Tidig stimulering ger barn den bästa möjliga utvecklingen för deras centrala nervsystem.
  • Dessutom förhindrar det kognitiva, sociala och motoriska förändringar.
  • Tidig stimulering förbättrar och förstärker också bandet mellan förälder och barn.

Tidig stimulering främjar i stort för tidigt födda barns mentala, sociala och fysiska förmågor.

Övningar för för tidigt födda barn

Det är viktigt att arbeta med alla för tidigt födda barns olika utvecklingsområden och göra det i samordning med de berörda personerna som finns i barnets liv.

Övningarna inriktar sig på de fyra olika utvecklingsområdena:

Kognitiv utveckling

Berätta sagor med olika toner på rösten, härma djurläten etc. Musik är också mycket viktigt för kognitiv utveckling. Faktum är att studier har bevisat detta.

tidiga stimuleringen av för tidigt födda barn: barn i lekstol

Sensorimotorisk utveckling

Dessa övningar fokuserar på att maximera de fysiska, kommunikativa och mentala förmågorna hos för tidigt födda barn. Samtidigt syftar de också till att öka kapaciteten i centrala nervsystemet. Här är lek ett vanligt sätt att stimulera.

Språkutveckling

Vänd dig mot ditt barn och gör tydliga rörelser med munnen, näsan, ögonbrynen, ögonen osv. På detta sätt lär sig ditt barn att känna igen olika ansiktsuttryck. Allt du kan tänka dig, som att sticka ut tungan, blåsa upp kinderna och sjunga…

Affektiv och emotionell utveckling

Här spelar föräldrar en mycket viktig roll. Fysisk kontakt med för tidigt födda barn är viktigt och föräldrar måste ge sina små massor av kramar och tillgivenhet. Interaktioner via ögonkontakt, leenden, att använda deras namn ofta och tydligt etc. är också viktigt.

Sammanfattning av tidig stimulering av för tidigt födda barn…

Allteftersom dina barn växer anpassar du övningarna till deras egen mognad och utveckling. Det är viktigt att alltid komma ihåg att varje barn utvecklas och mognar i sin egen takt, och det måste vi respektera. Du bör aldrig tvinga fram någonting, särskilt när det gäller för tidigt födda barn, eftersom deras utveckling i allmänhet kommer att vara långsammare.

Så nu vet du allt om vikten och fördelarna med den tidiga stimuleringen av för tidigt födda barn. Dessutom vet du också vilka typer av övningar som är inblandade.

Det här kanske intresserar dig…


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.