Förhållandet mellan känslomässiga band och musikinstrument

Har du någonsin undrat om det kan finnas ett samband mellan känslomässiga band och musikinstrument och andra musikaliska föremål? Vi berättar om en studie i ämnet i följande artikel.
Förhållandet mellan känslomässiga band och musikinstrument
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologi Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Enligt forskning finns det ett samband mellan känslomässiga band och musikinstrument och andra musikaliska föremål. Vi berättar mer om det i artikeln nedan.

Men innan vi gör det måste vi klargöra en viktig punkt. Förekomsten och utvecklingen av dessa band beror mycket på kommunikationen och typen av interaktion som sker mellan barn och deras huvudsakliga anknytningsperson, specifikt de interaktioner som förekommer under barnets första månader i livet.

“Det enda obrytbara bandet på jorden är det mellan en mamma och hennes barn.”

– Anonym –

Förhållandet mellan emotionella band och musikinstrument

Musikinstrument och andra musikaliska föremål för spädbarn, som maracas, skallror, xylofoner etc. är en didaktisk resurs som man ofta använder för att stimulera deras kognitiva utveckling. Men idag vet vi också att de är utmärkta för att skapa meningsfulla kommunikativa utbyten mellan föräldrar och barn.

känslomässiga band och musikinstrument: baby med xylofon

det autonoma universitetet i Madrid (Universidad Autónoma de Madrid)

Under studien observerade de specifikt följande tre dimensioner:

  1. Rytmisk och metrisk struktur.
  2. Musikalisk organisation.
  3. Andra musikaliska parametrar.

Resultaten av studien om förhållandet mellan känslomässiga band och musikinstrument

Forskarna noterade en skillnad när mammorna inkluderade något slags musikaliskt föremål i deras interaktion med sina barn. I dessa fall svarade spädbarnen mer aktivt och med större uppmärksamhet. Därför var kommunikationen mellan dem bättre och i sin tur blev deras känslomässiga band starkare.

Forskarna genomförde sina observationer i en trygg och vardaglig miljö. Dessutom gav de mammorna bara en indikation om hur de skulle använda det musikaliska objektet de fick. Därför kunde de agera fritt utan konditionering av externa faktorer.

Mot bakgrund av dessa naturliga observationer bekräftade forskargruppen följande:

”Mamman kommunicerade med sitt barn om och genom maracan med hjälp av en mängd olika musikresurser. Bland dessa är det som utmärker sig hur mamman byggde en tydlig rytmisk och metrisk struktur, vilket möjliggjorde en alltmer komplex musikalisk organisering under olika sekvenser. Så småningom lade mamman till nya musikaliska komponenter, strukturerade de ursprungliga förslagen på ett nytt sätt och växlade mellan olika interaktiva resurser.”

Efter dessa resultat fortsatte forskarna sina studier med fler deltagare. De ville också studera hur samma beteenden ser ut hos barn mellan 0 och 3 års ålder.

Vikten av musikföremål i spädbarns utveckling

Musikaliska föremål möjliggör för en rik och stimulerande miljö för spädbarn att utvecklas i, och detta sker på en sensorisk, motorisk och kommunikativ nivå.

känslomässiga band och musikinstrument: pappa visar skallra för baby

Och detta kan ha en positiv inverkan på skapandet av starka, hälsosamma emotionella band, något som är grundläggande för barnets övergripande utveckling.

“Vi kan leva utan religion och meditation, men vi kan inte överleva utan mänsklig tillgivenhet.”

– Dalai Lama –

Kort sagt, enligt ny forskning kan vi dra slutsatsen att det finns ett positivt samband mellan känslomässiga band och musikinstrument och andra musikaliska föremål. Varför inte utnyttja dessa föremål och använda dem ofta när du interagerar med ditt barn?

Nästa gång du ska kommunicera med din bebis, använd en skallra eller någon annan leksak som ger ljud ifrån sig. Använd den för att knyta an till din lilla, med vetskap om att det hjälper er att dela ett djupare band och förstå varandra bättre.

Detta kanske intresserar dig
Den bästa musiken för att få din bebis att somna
Att vara mamma
Läs det Att vara mamma
Den bästa musiken för att få din bebis att somna

Att lyssna på musik har flera fördelar för hälsan. I den här artikeln tittar vi närmare på den bästa musiken för att hjälpa din bebis att somna.
Innehållet hos Att vara mamma är endast skrivet i utbildande och informativt syfte. Det kan under inga omständigheter ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.