Förhållandet mellan känslomässiga band och musikinstrument

Har du någonsin undrat om det kan finnas ett samband mellan känslomässiga band och musikinstrument och andra musikaliska föremål? Vi berättar om en studie i ämnet i följande artikel.
Förhållandet mellan känslomässiga band och musikinstrument
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 12 juli, 2023

Enligt forskning finns det ett samband mellan känslomässiga band och musikinstrument och andra musikaliska föremål. Vi berättar mer om det i artikeln nedan.

Men innan vi gör det måste vi klargöra en viktig punkt. Förekomsten och utvecklingen av dessa band beror mycket på kommunikationen och typen av interaktion som sker mellan barn och deras huvudsakliga anknytningsperson, specifikt de interaktioner som förekommer under barnets första månader i livet.

“Det enda obrytbara bandet på jorden är det mellan en mamma och hennes barn.”

– Anonym –

Förhållandet mellan emotionella band och musikinstrument

Musikinstrument och andra musikaliska föremål för spädbarn, som maracas, skallror, xylofoner etc. är en didaktisk resurs som man ofta använder för att stimulera deras kognitiva utveckling. Men idag vet vi också att de är utmärkta för att skapa meningsfulla kommunikativa utbyten mellan föräldrar och barn.

känslomässiga band och musikinstrument: baby med xylofon

Detta är precis vad en studie från det autonoma universitetet i Madrid (Universidad Autónoma de Madrid) visar. I denna studie analyserade forskarna den interaktiva musikaliska dynamiken mellan en grupp mammor och deras två månader gamla barn.

Under studien observerade de specifikt följande tre dimensioner:

  1. Rytmisk och metrisk struktur.
  2. Musikalisk organisation.
  3. Andra musikaliska parametrar.

Resultaten av studien om förhållandet mellan känslomässiga band och musikinstrument

Forskarna noterade en skillnad när mammorna inkluderade något slags musikaliskt föremål i deras interaktion med sina barn. I dessa fall svarade spädbarnen mer aktivt och med större uppmärksamhet. Därför var kommunikationen mellan dem bättre och i sin tur blev deras känslomässiga band starkare.

Forskarna genomförde sina observationer i en trygg och vardaglig miljö. Dessutom gav de mammorna bara en indikation om hur de skulle använda det musikaliska objektet de fick. Därför kunde de agera fritt utan konditionering av externa faktorer.

Mot bakgrund av dessa naturliga observationer bekräftade forskargruppen följande:

”Mamman kommunicerade med sitt barn om och genom maracan med hjälp av en mängd olika musikresurser. Bland dessa är det som utmärker sig hur mamman byggde en tydlig rytmisk och metrisk struktur, vilket möjliggjorde en alltmer komplex musikalisk organisering under olika sekvenser. Så småningom lade mamman till nya musikaliska komponenter, strukturerade de ursprungliga förslagen på ett nytt sätt och växlade mellan olika interaktiva resurser.”

Efter dessa resultat fortsatte forskarna sina studier med fler deltagare. De ville också studera hur samma beteenden ser ut hos barn mellan 0 och 3 års ålder.

Vikten av musikföremål i spädbarns utveckling

Musikaliska föremål möjliggör för en rik och stimulerande miljö för spädbarn att utvecklas i, och detta sker på en sensorisk, motorisk och kommunikativ nivå.

känslomässiga band och musikinstrument: pappa visar skallra för baby
Från och med att barn är väldigt små lär de sig att relatera till och svara på musikaliska leksaker. Precis som ovanstående studie bekräftar kan dessa därför vara till stor hjälp för föräldrar eftersom de fungerar som ett verktyg för att stödja kommunikationen som föräldrar försöker skapa med sina små barn.

Och detta kan ha en positiv inverkan på skapandet av starka, hälsosamma emotionella band, något som är grundläggande för barnets övergripande utveckling.

“Vi kan leva utan religion och meditation, men vi kan inte överleva utan mänsklig tillgivenhet.”

– Dalai Lama –

Kort sagt, enligt ny forskning kan vi dra slutsatsen att det finns ett positivt samband mellan känslomässiga band och musikinstrument och andra musikaliska föremål. Varför inte utnyttja dessa föremål och använda dem ofta när du interagerar med ditt barn?

Nästa gång du ska kommunicera med din bebis, använd en skallra eller någon annan leksak som ger ljud ifrån sig. Använd den för att knyta an till din lilla, med vetskap om att det hjälper er att dela ett djupare band och förstå varandra bättre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.