Vad är en kuvös och hur fungerar den?

Alla har sett en kuvös någon gång och vet mer eller mindre hur de fungerar. Det är en maskin som har minskat spädbarnsdödligheten avsevärt, särskilt i utvecklingsländer. Här förklarar vi i detalj hur den här livräddande maskinen fungerar och vad den faktiskt gör.
Vad är en kuvös och hur fungerar den?

Senaste uppdateringen: 03 maj, 2020

En kuvös är en stängd kammare som ger en miljö som bidrar till tillväxten av för tidigt födda eller nyfödda barn. Den är tillverkad av transparent material, har stoppning för att hålla barnet bekvämt och har luftintag och fönster.

Den har också ett övervakningssystem som gör att läkare kan se barnets vikt, hjärtfrekvens och hjärnaktivitet i realtid. Den visar avläsningarna och hur barnets kropp reagerar en gång i minuten.

Kuvösens funktioner

Kuvöser måste ha vissa egenskaper för att effektivt kunna utföra sina huvudfunktioner, som är:

 • Servostyrning. Detta är en sensor som fästs på ett barns hud för att mäta hudens temperatur. Om den är låg släpper kuvösen automatiskt ut värme. Om den är hög gör den tvärtom.
 • Isolering. En av de viktigaste uppgifterna för dessa enheter. Luftfiltren hindrar bakterier och allergener från omvärlden från att komma in. Detta är en viktig funktion för spädbarn som har problem med sitt immunförsvar.
 • Fuktighetssensorer. På samma sätt som temperaturen styrs mäter apparaten också fuktigheten. Om den är väldigt låg kan ett barn bli uttorkat.
 • Syrekälla. Kuvösen erbjuder en miljö med högt syreinnehåll, i syfte att förebygga luftvägssjukdomar hos nyfödda.
 • Assisterad andning. I svåra fall där spädbarn inte kan andas på egen hand läggs de i kuvös, och en pump hjälper dem att andas artificiellt.
 • UV-strålar. Det ultravioletta ljuset, som administreras i måttliga mängder i kuvösen, hjälper till att aktivera endogent vitamin D och bekämpa gulsot, vilket är den gulaktiga färgen som ses i huden hos vissa nyfödda barn.

“Ett barn är Guds sätt att säga att världen borde fortsätta.”

När placeras ett barn i en kuvös?

Som sagt tidigare har en kuvös alla funktioner som krävs för att övervaka hur ett nyfött barn utvecklas. Den gör det också möjligt för läkare att isolera barnet från hoten från omvärlden, som annars kan orsaka komplikationer hos små och ofta försvarslösa barn.

De vanligaste fallen där läkare placerar barn i en kuvös är följande:

 • För tidigt födda barn: ett barn som föds innan 37:e graviditetsveckan betraktas som för tidigt född. Det kan finnas flera skäl till detta, till exempel högt blodtryck hos modern eller komplikationer i den sista fasen av graviditeten. Kuvösen gör att läkare kan skydda barnet tills han eller hon har utvecklats ordentligt.
 • Låg födelsevikt: barn som väger mindre än 2,5 kg vid födseln betraktas som underviktiga. Det spelar ingen roll om de är födda för tidigt eller ej. Kuvösen skyddar barnet och ger det samtidigt de näringsämnen som kroppen behöver.
 • Svårigheter att upprätthålla rätt temperatur. En kuvös har en konstant temperatur, så den hjälper till att balansera denna bristande förmåga tills den utvecklas ordentligt.
 • Brister i immunförsvaret. Tills de utvecklar förmågan att försvara sig mot patogener kan barn – vanligtvis för tidigt födda barn – leva i en miljö fri från bakterier och mikrober som kan vara ett hot mot deras hälsa.

Men andra omständigheter kan också uppstå som gör denna inkubationsperiod nödvändig:

 • Benbräcklighet eller muskelsvaghet.
 • Brist på mognad i lungorna.
 • Brist på sensorisk utveckling.
 • Avsaknad av sugreflex, vilket hindrar barnet från att amma själv.

Vad ska jag göra om mitt barn placeras i kuvös?

Först och främst ska du veta att när spädbarn läggs i en kuvös blir de mycket väl omhändertagna. De har konstant övervakning, kuvösen uppfyller helt och hållet deras behov och det finns därför ingen anledning till oro.

Det faktum att ditt barn behöver vara i kuvös några dagar behöver inte betyda att hans eller hennes hälsa är i fara. Ofta används kuvösen för att hjälpa nyfödda att “anpassa sig till världen.” När barnet har utvecklats tillräckligt kan han eller hon återgå till sitt normala liv.

Slutligen beror besökstiderna helt på sjukhuset och även på varje barns enskilda hälsotillstånd. Neonatologiavdelningen har vanligtvis många restriktioner, där besökstimmarna hålls till ett minimum.

Försök att vara lugn och ha tålamod. Du kommer snart att kunna ta hem ditt barn och njuta av ett helt normalt liv med honom eller henne.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.