Är min bröstmjölksproduktion normal?

Är min bröstmjölksproduktion normal?

Senaste uppdateringen: 16 april, 2019

Amning är normalt och bra för både barnet och mamman. Dess betydelse är transcendentalt i människans liv. Därför är det naturligt att vi vill ha koll på om vår  bröstmjölksproduktion är normal.

Hur vet vi om vår bröstmjölksproduktion är normal? Producerar vi tillräckligt med mjölk för att tillfredsställa barnets behov?

Amning är förenad med en lägre risk för hälsoproblem för spädbarn. Bröstmjölk innehåller celler som kallas antikroppar, som bekämpar sjukdomar, och som används för att skydda spädbarnet från bakterier och sjukdomar.

Många mödrar undrar någon gång under amningen om deras bröstmjölksproduktion är tillräcklig för deras barn. Den rädslan är vanlig och tros troligen påverka alla mödrar nästan utan undantag.

När kvinnor ser att deras bröst, om och om igen, inte är fulla och inte läcker mjölk så tror de att deras mjölkförsörjning är låg. Det finns dock gott om indikationer på att kroppen anpassar sig efter barnens näringsbehov.

När spädbarn växer och utvecklas genom olika steg förändras deras näringsbehov också med tiden. Ibland kan negativa påtryckningar från omgivningen definitivt påverka och underblåsa dessa rädslor. Det är dock inte något allvarligt att oroa sig för. Det är helt enkelt en vanlig känsla av osäkerhet som drabbar nästan alla nyblivna mödrar.

Många gånger är denna rädsla åtföljd av bristen på kunskap och information om hur bröstmjölken produceras och den naturliga evolutionen av denna process.

utpumpad bröstmjölk i kylskåp


Högre efterfrågan innebär högre produktion

Vi måste komma ihåg att mjölkproduktionen är direkt relaterad till efterfrågan. En ökad efterfrågan innebär ökad produktion. Detta är normalt eftersom mjölkproduktionen ökar när utbudet är lågt. Därför är det inget att oroa sig för.

Vissa fall kan emellertid kräva läkarvård eller att man kontaktar amningshjälpen. Ibland kan en låg mjölkreserv uppstå, vilket kan innebära en fara för barnens näringsintag och tillväxt. Detta fenomen där mjölkförsörjningen är för liten är känd som hypogalakti.

Hypogalakti syftar på den låga bröstmjölksproduktionen, som inte kan ge barnet tillräcklig med näring. Denna störning kan påverka barnets tillväxt negativt om inte stödmatning sätts in.

Vilka är orsakerna till låg bröstmjölksproduktion?

Det finns olika anledningar till varför detta problem uppstår. Bland de vanligaste är:

  • Smärtor i bröstvårtorna och vårtgårdarna. De kan till och med spricka och ha blödande sår. Här är det ofta inget fel alls på produktionen, men modern har för ont för att kunna amma tillräckligt. Det finns hjälp att få för att hålla brösten i god form. Se till att få hjälp att komma tillrätta med det, för det ska inte göra ont att amma – åtminstone inte under en längre period.
  • Barnet kan äta väldigt långsamt när han eller hon ammar. Ibland kan en bebis som sover ovanligt mycket, inte lyckas med att stimulera mjölkkörtlarna och därmed extraherar han eller hon mycket lite mjölk, och på så sätt kommer mjölkproduktionen att bli för liten. Detta är lätt avhjälpt genom att amma oftare eller att pumpa ut bröstmjölk mellan amningarna.
  • Barnets grepp om bröstvårtan när han eller hon ammar är fel och det låter honom eller henne inte få ut mjölken på ett bra sätt. Det kan vara en fråga om ett felaktigt tag eller ett för kort tungband, så kallad ankyloglossi.
  • Otillräcklig tömning av brösten, vilket är sällsynt. I det här fallet rekommenderas att ett bröst töms innan man börjar amma det andra.
  • Användning av p-piller på grund av dess höga östrogenhalt.
  • Vissa typer av bröstkirurgi.
    barnet ammar

Hur kan en gynnsam bröstmjölksproduktion främjas?

Det finns en mycket effektiv teknik som har utformats för att hjälpa mödrar att öka sin bröstmjölksproduktion. Det skapades av International Breastfeeding Consultant, Catherine Watson. Den går ut på att hyperstimulera bröstet med hjälp av en pump.

Den här specialisten rekommenderar att du använder en dubbelpump så att du kan pumpa ut båda brösten under fem minuter var 45:e till 60:e minut. Bara på natten kan du vila i 4 timmar i streck. I början när du börjar pumpa kommer du att få fram mycket lite mjölk, men du kommer snart att stimulera produktionen så att mer mjölk kommer ut.

Med denna teknik kan du fördubbla mängden mjölk du producerar från en dag till nästa. Detta bidrar effektivt till att producera mer bröstmjölk. Därför är det att föredra att pumpa ut mjölk ofta, utan att bry sig om hur mycket som kommer vid varje enskilt tillfälle, istället för att göra det vid en viss tidpunkt.

Vi vet att denna teknik kan vara komplicerad och krävande. Mamman måste göra det utöver allt hon gör för att amma och vårda sin nya bebis. Men med en så pass hög, bevisad effektivitet med den här metoden är det lättare att motivera sig själv att göra det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Calhoun AH. Migraine Treatment in Pregnancy and Lactation. Curr Pain Headache Rep. 2017 Oct 4;21(11):46.
  • Becker M, Weinberger T, Chandy A, Schmukler S. Depression During Pregnancy and Postpartum. Curr Psychiatry Rep. 2016 Mar;18(3):32.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.