Utvecklingsstadierna under ett barns första år

Hur utvecklas spädbarn under de första 12 månaderna i livet? Vilka milstolpar når de varje månad? I dagens artikel kommer vi att titta närmare på utvecklingsstadierna under ett barns första år.
Utvecklingsstadierna under ett barns första år
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Ett barns första år är en fantastisk utvecklingsresa. Från att vara nyfödda som tillbringar den största delen av sin tid med att sova, till att bli små människor som gör enorma psykomotoriska framsteg.

Under de första 12 månaderna lär sig barn att etablera relationer med sin omgivning och miljö. De börjar lära sig att kontrollera sina kroppar, sina rörelser… Och de börjar kommunicera med joller och spontana ljud som utvecklar sig till deras första ord.

Vill du veta mer om utvecklingsstadierna under ett barns första år?

Utvecklingsstadierna under ett barns första år

Nedan tittar vi på de olika förmågorna som spädbarn utvecklar under sitt första levnadsår. Men först vill vi påminna dig om att inte oroa dig om ditt barns egen utveckling inte överensstämmer med beskrivningarna nedan. Kom ihåg att varje barn utvecklas och mognar i sin egen takt.

Stegen som vi beskriver nedan är generaliseringar. Så om ditt lilla barn ännu inte har utvecklat en viss färdighet, ha bara lite tålamod.

Det första utvecklingsstadiet under ett barns första levnadsår

utvecklingsstadierna under ett barns första år: mamma och spädbarn

Den första månaden

 • Bebisar kommunicerar genom att gråta när de är hungriga, trötta, obekväma eller bara vill ha närhet.
 • Under den första månaden rör barn på sina ögon på jakt efter ljus. De reagerar också på höga ljud genom att sträcka ut armar och ben med omklamringsreflexen, även kallad mororeflexen.
 • Nyfödda uppvisar också andra ofrivilliga rörelser (reflexer). Till exempel suger de på allt som kommer nära munnen. Samtidigt viker de sina fötter nedåt om du rör vid deras fotsulor och de öppnar och stänger sina knytnävar.

Den andra månaden

 • Spädbarn börjar le som svar på yttre stimuli, inklusive när de får syn på ansikten de känner igen.
 • De kan suga på tummen.
 • Under den här tiden gör barn sina första ljud för att dra till sig uppmärksamhet.

Den tredje månaden

 • Under den tredje månaden i livet visar barn intresse för visuella stimuli, särskilt ljusa, klara färger.
 • De börjar jollra och babbla.
 • Spädbarn visar intresse för allt som händer runt dem. Vi kan se dem vända huvudet mot olika ljud som intresserar dem.

Den fjärde månaden

 • Bebisar börjar hålla upp huvudet och lägga märke till sina händer. De greppar skallror eller andra föremål de kan få tag på och skakar dem.
 • Under deras fjärde månad i livet skrattar barn ofta och är mycket intresserade av människor (särskilt leende ansikten).
 • Under det här stadiet gillar inte barn att vara ensamma.

Det andra utvecklingsstadiet under ett barns första levnadsår

Den femte månaden

 • Jollret blir mer regelbundet och barn i den här åldern tycker om att lyssna på sig själva. De leker med ljuden som de gör.
 • För vissa barn kommer deras första tänder under den femte månaden.
 • Spädbarn kan ligga ner och hitta sina fötter.
 • De börjar skilja olika färger åt. 

Den sjätte månaden

 • När de ligger på mage kan de, med lite hjälp, sitta upp helt samt vända sig genom att rulla på egen hand.
 • Bebisar tar tag i sin nappflaska med händerna och kan flytta föremål från ena handen till den andra.
 • De sträcker fram sina händer för att kommunicera att de vill att någon ska lyfta upp dem.
 • Bebisar börjar visa intresse för att stoppa in sina fötter i munnen.

Tredje utvecklingsstadiet under ett barns första år

utvecklingsstadierna under ett barns första år: baby och mamma

Den sjunde månaden i livet

 • Spädbarn kan sitta upp på egen hand utan stöd.
 • De har större smidighet med sina händer och kan manipulera olika objekt.
 • Spädbarn börjar säga sina första slumpvisa stavelser.
 • Under detta skede sker lärandet mycket snabbare.

Den åttonde månaden

 • Bebisar börjar uppvisa en större rädsla och misstänksamhet mot främlingar och kan även börja gråta om en okänd person kommer för nära.
 • Om de ligger ner kan de vända sig på egen hand och de börjar tycka om att leka på golvet.

Det fjärde utvecklingsstadiet under ett barns första år

utvecklingsstadierna under ett barns första år: baby med leksaker

Den nionde månaden

 • Bebisar gillar att greppa tag i sina leksaker och kasta dem som ett sätt att experimentera.
 • De kan sitta upp till 15 minuter utan stöd.
 • Vissa barn börjar krypa under den här månaden. Men alla barn gör inte det, och det är helt normalt.

Den tionde månaden

 • Barn kan nu stå upp på egen hand genom att hålla tag i möbler eller andra föremål.
 • De börjar säga sina första ord, som ofta är “mamma” och “pappa”.
 • I den här åldern gillar barn att göra ljud och oväsen genom att banka på allt som de kan komma åt.
 • Bebisar börjar vinka till andra med sina händer, inklusive främlingar.

Femte utvecklingsstadiet under ett barns första år i livet

utvecklingsstadierna under ett barns första år: baby kryper

Den elfte månaden

 • Bebisar börjar lägga fler ord till sitt ordförråd och använder dem på lämpligt sätt. De förstår nu betydelsen av ord som “ge mig”, “mer” och “nej”.
 • Spädbarn börjar gå på egen hand medan de håller fast vid möbler eller håller i händerna på en vuxen. Det är viktigt att inte tvinga ett barn att gå om han eller hon inte är redo.

Ett barns första födelsedag

 • Bebisar som inte har lärt sig krypa innan detta kan ta sina första steg runt sin första födelsedag. De som har lärt sig att krypa kan komma att börja gå lite senare.
 • Spädbarn kan ställa sig upp och också sätta sig ner från stående läge om de är trötta.
 • De använder tummen och pekfingret, med ett s.k. pincettgrepp, för att ta tag i små föremål.
 • Spädbarn i den här åldern är mycket tillgivna och älskar att både ge och ta emot ömhet. De kan vara mycket uttrycksfulla.
 • De ser allt och vill undersöka allt. Därför är det mycket viktigt att se till att föremål som är farliga eller lätt går sönder förvaras långt utom räckhåll.

Slutsatser angående ett barns första år

Det här är de utvecklingsstadier som äger rum under ett barns första år. Men det betyder inte att alla barn når varje milstolpe i samma takt. Vissa saker kan inträffa en eller flera månader tidigare eller senare än angivet ovan, och det är helt normalt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.