23 bibliska namn för flickor

Om du letar efter ett andligt och historiskt alternativ, missa inte listan med bibliska namn för flickor som vi delar med oss av idag!
23 bibliska namn för flickor
Marcela Alejandra Caffulli

Granskad och godkänd av barnläkaren Marcela Alejandra Caffulli.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Har du fått höra att du väntar en flicka men du vet inte vad du ska namnge henne? Letar du efter ett namn med en majestätisk betydelse som är känt över hela världen? Då har du kommit till rätt ställe för idag kommer vi att presentera ett antal bibliska namn för flickor.

Om du vet vilken betydelse namn har inom kristendomen, då kommer du att förstå varför dessa utgör djupa, andliga val som är fulla av historia och mening

Vi följer dig i sökandet efter det bästa namnet för din lilla flicka med dessa alternativ som kommer att få dig förtjust. Låt oss börja!

Lista över 23 bibliska namn för flickor

“Namnet berättar för oss naturen, essensen, historien om den som bär det.”

-Frank Morera

En biblisk rulle.
Upptäck i de heliga skrifterna det namnet som identifierar en speciell kvinna. Och när du har upptäckt det, ge det till din dotter.

Namn: från A till J

 1. Abigail: anspelar på “faderns glädje” och var namnet på kung Davids.
 2. Ada: en ättling till den femte generationen av Kain, betyder “vacker kvinna”.
 3. Anna, Anne, Ann, Anni, Hannah: för den som är “välsignad av Gud”, det är namnet på Jungfru Marias mor och även på profeten Samuels mor.
 4. Belen: detta är utan tvekan ett av de mest speciella valen i den här listan, eftersom det firar platsen där Jesus föddes. Med andra ord betyder det Betlehem på spanska.
 5. Delila: Simsons älskarinna, hon var den som klippte av hans hår och därmed också hans styrka.
 6. Debora: detta namn anspelar på “biet” och är namnet som ges till en av de mest kända judiska karaktärerna.
 7. Dinah: det här alternativet betyder “rättvisa”. Hon är också den enda dottern till den bibliska patriarken Jakob.
 8. Ester: anspelar på den “himmelska stjärnan“. Det finns en bok i Gamla testamentet tillägnad denna stora kvinnofigur, där hennes stora skönhet prisas.
 9. Eva: med hänvisning till “livgivaren” var hon den första kvinnan skapad av Gud.
 10. Jezebel: syftar på en av drottningarna i det forntida Israel. Men dess innebörd är fortfarande oklar, även om den kan anspela på den lilla som “inte är upphöjd”. Namnet har en negativ klang på engelska.
 11. Judith: det var hon som befriade judarna från det assyriska hotet. Därför är detta alternativ hedrat med en dyrbar betydelse, “hon som kommer från stammen Judas”.

Du kanske är intresserad av: 40 arameiska namn för pojkar

Namn för tjejer: L till Ö

 1. Lea: som det står i 1 Mosebok, var hon Jakobs första hustru och syster till Rakel.
 2. Lilit: Karaktären är esoterisk, men i de flesta berättelser är det en demon som dömdes till helvetet för sitt uppror. Karaktären nämns i korthet i Bibel 2000. I judisk tradition är karaktären mer framträdande.
 3. Maria: syftar på Guds älskade. Det finns inget vackrare eller populärare namn, det är alltjämt värdens vanligaste flicknamn. Utan tvekan har historien om den Heliga Jungfrun gjort henne till det mest populära valet för föräldrar runt om i världen.
 4. Magdalena: i Nya testamentet framträder den heliga Maria Magdalena som en av Jesu efterföljare och han förlät hennes synder. Därför betyder det “Guds torn”.
 5. Miriam: hon var en av Israels inflytelserika karaktärer och syster till Mose och Aron. Av denna anledning är hon känd som “Guds älskade”, och ja, namnet Maria är en variant av Miriam.
 6. Naomi: hon är vördad som ett helgon och anspelar på “glädjen” i Elimeleks hustrus personlighet.
 7. Priscilla: hon var Aquilas hustru och, när hon grundade en kyrka i sitt hus, spred hon Guds ord med honom.
 8. Rakel: hon anspelar på “lammet” och är hustru till Jakob. Hennes tolv söner gav upphov till Israels tolv stammar.
 9. Rebecka: symboliserar “bandet” och förekommer i Gamla testamentet som Isaks hustru och Jakobs mor.
 10. Rut: hon var mormor till kung David och namnet definieras som innehållande i sin betydelse en stor “skönhet”.
 11. Sara: hon är hustru till den första patriarken, Abraham. Dessutom anspelar detta namn på “prinsessan” i huset.
 12. Sippora: detta är namnet på Moses hustru, som har ett traditionellt hebreiskt namn som anspelar på en “fågel”.
En målning av Noaks ark och Bibeln.
Bibeln innehåller fantastiska berättelser med kända karaktärer och är det största inflytandet i vårt kulturarv.

Välkomna husets lilla flicka med öppna armar i sällskap med ett av dessa bibliska namn för flickor

Som författaren ML Heitzmann uppmärksammar i sitt verk Bibliska namn i den katolska helgonkalendern har de namn som kommer från Bibeln och har sitt ursprung i dess sidor väckt de troendes nyfikenhet under lång tid.

Förhållandet mellan papper och gudomlighet inbjuder kristna föräldrar att hedra de stora kvinnliga figurerna som ger liv åt ett av de mest lästa verken i världen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Catecismo de la Iglesia Católica, Primera parte, Segunda Sección, capítulo primero, artículo primero, párrafo primero, 198-231. (s. f.). Recuperado 12 de abril de 2022, de Servizio Internet Vaticano website: https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p1_sp.html
 • Heitzmann Pérez, M.L. (1982). Nombres bíblicos en el santoral católico. Edicions Universitat de Barcelona.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.