Studie visar att träning ökar kvalitén på bröstmjölk

Ökar din träning fördelarna med bröstmjölk för ditt barn? Enligt en färsk studie verkar svaret vara ja. Fortsätt läsa för att veta mer!
Studie visar att träning ökar kvalitén på bröstmjölk
Andrés Felipe Cardona Lenis

Skriven och verifierad av idrottspedagogen Andrés Felipe Cardona Lenis.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Moderskapet kommer med en mängd nya frågor, bland vilka fysisk aktivitet, egenvård och amning hanteras i den här artikeln. Stämmer det att träning ökar kvalitén på din bröstmjölk? Här följer mer information om den saken.

Träning och dess fördelar vid amning

För att förstå den positiva påverkan som moderns fysiska aktivitet har på hennes mjölk länkar vi här till en studie publicerad av tidskriften Nature Metabolism .

Även om denna studie utfördes på djur (möss), fick de bröstmjölk från kvinnor som motionerade med viss regelbundenhet. I denna mening hade mammorna utfört fysisk aktivitet före, under och efter graviditeten med en låg till måttlig intensitet.

Forskningsresultat tyder på att fysisk träning stimulerar produktionen av oligosackarid 3 ′ Sialyllaktos till bröstmjölken, en komponent som hjälper spädbarnets hälsa.

Specifikt minskar denna oligosackarid förekomsten av vissa hjärtsjukdomar och metaboliska problem, såsom diabetes och fetma. Dessutom är det kapabelt att motverka de skadliga effekterna av en kost med hög fetthalt, vilket kan öppna en dörr för utvecklingen av kosttillskottsbehandlingar.

En kvinna som mediterar medan hon ammar.

Rädslor kring träning och amning

Hos vissa finns det en viss grad av oro och motstånd mot utövandet av fysisk träning under amningsperioden. Hos en del tros träning påverka mjölktillförseln eller negativt påverka barnets hälsa.

En studie publicerad av Cambridge University Press utvärderade dock effekten av moderns fysiska aktivitet på barnets välbefinnande upp till 52 veckor efter födseln och det fastställdes att det inte påverkar barnets tillväxt eller utveckling.

Därför är en av experternas huvudrekommendationer att amningen fortgår normalt och att moderns fysiska aktivitet främjas under hela processen.

Försiktighetsåtgärder att ta hänsyn till när du tränar medan du ammar

Som vi har sagt är regelbunden fysisk aktivitet en hälsosam vana även under tiden man ammar, men det finns några saker att tänka på för att göra det säkert för både dig och ditt barn.

1. Undvik trauma

Träning som innebär direkta stötar eller slag mot bröstet bör till varje pris undvikas, eftersom det kan påverka bröstens hälsa. Dessutom kan smärtan som produceras i dessa mycket känsliga vävnader bli outhärdlig under amning.

2. Amma barnet innan du tränar

Försök att mata ditt barn innan du tränar. Detta för att tömma brösten, undvika oavsiktlig förlust av mjölk samt känna dig mycket mer bekväm.

Om du inte har möjlighet att erbjuda barnet mjölk före träningen, då har det visat sig att bröstmjölken en timma efter träningspasset har fullgod kvalitet. Enligt en publikation från American Academy of Pedriatrics hindrar fysisk aktivitet av varierande intensitet inte barnet från att ta emot din mjölk en timme efter att du har avslutat den.

3. Upprätthåll korrekt brösthygien

Efter att ha utövat sportaktiviteter är det tillrådligt att ta en dusch och framför allt att rengöra bröst- och bröstvårtorna ordentligt. Detta råd tjänar inte bara till att förhindra infektioner på grund av överdriven svettning, utan också för att undvika en salt smak på mjölken till ditt barn.

En kvinna i duschen.

Att dra nytta av fördelarna med bröstmjölk

Bröstmjölken blir inte negativt påverkad av träning, och därmed kan du fortsätta med båda aktiviteterna utan rädsla. Det är dock nödvändigt att du följer alla rekommendationer som är angivna ovan, såväl som de av din läkare.

Samtidigt råder vi dig att fortsätta med regelbundna hälsokontroller för att bevara både din och ditt barns hälsa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.