Normalisera amning som mammor och barns rättighet

Det är viktigt att normalisera amning, för barnet har rätt att få mat och mamman rätt att ge sitt barn mat utan att behöva känna rädsla, skuld eller skam.
Normalisera amning som mammor och barns rättighet
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Amning är det bästa sättet att mata en bebis på och ett viktigt sätt att skapa en god anknytning mellan mamma och barn. Men trots sina många fördelar ser många fortfarande ner på det och det har ett stigma. Det är upp till oss alla att normalisera amning och bryta ner de psykologiska barriärerna som hindrar folk från att se det som den naturliga sak som det egentligen är.

Som samhälle har vi distanserat oss från det som är naturligt – vårt ursprung och våra basala behov. Vi är ett samhälle som prioriterar självständighet, produktivitet och höga individuella krav inom alla områden i våra liv. Men mänsklig värme, kontakt och ömsesidigt stöd är viktigt, särskilt i början av föräldraskapet, som är ett mycket känsligt skede.

Spädbarn behöver sin mors kärlek, omvårdnad och beskydd. Och mammor behöver samhällets stöd och förståelse. Vi måste normalisera amning, för barnet har rätt till omvårdnad och mat, och kvinnan har rätt att mata sitt barn utan att behöva känna rädsla, skuld eller skam.

Normalisera amning, för det är nödvändigt

Bröstmjölk är den bästa maten för ett barn. Fördelarna är otaliga; det stärker barnets immunsystem, skyddar från sjukdom och ger barnet alla näringsämnen det behöver. WHO rekommenderar att amning ska vara den enda näringskällan under de första sex månaderna av livet.

normalisera amning: barn ammar
Från och med 6 månaders ålder kan du introducera andra livsmedel successivt och på lämpligt sätt. Amningen bör dock fortsätta till minst två års ålder, när möjligt. Denna rekommendation är inte något krav eller någon strikt gräns. Det finns ingen anledning att sluta amma när barnet når denna ålder. En gradvis avvänjning av bröstmjölk när mor och barn känner sig redo är mycket mer fördelaktigt.

Ett fritt val

Valet av vilken mat som varje barn kommer att få äta är en förälders personliga val, och alla är lika giltiga. Det finns flera anledningar till att amning ibland inte går att genomföra. Att då välja bröstmjölksersättning är ett helt legitimt beslut, så länge det inte motiveras av påtryckningar utifrån.

Många mammor ger upp amningen för att de inte får tillräckligt med information och stöd, varken från sin familj eller från vården och samhället. Stöd under amning är viktigt för att hjälpa till att övervinna amningens alla svårigheter och för att ge nödvändig vägledning och emotionellt stöd.

Motsatsen är dock vanligtvis fallet. Amningen misslyckas inte sällan eftersom en stor del av samhället ser det som ett hinder för moderns förmåga att fungera som arbetare och individ. Detta kan sätta förväntningar och press på mammor som gör att de väljer bort amningen.

När en kvinna ammar offentligt kan hon dessutom få ogillande blickar och kommentarer. Det leder till att många mammor känner sig förvisade till amningsrum (om det finns några) eller kanske till och med till toaletterna när de behöver mata sina barn. Vid andra tillfällen tvingas de täcka över sitt barn med en filt medan de ammar.

Normalisering av amning som en rättighet

Brist på stöd i samverkan med detta sociala tryck kan få många kvinnor att avstå från denna underbara rättighet som är så fördelaktig för dem och deras barn. Amning ger inte bara mat, utan också tillgivenhet, beskydd och trygghet.

Det är därför det är så viktigt att normalisera amning. Det är något som många kända eller inflytelserika kvinnor har börjat ta itu med. Synlighet är det första steget, för om vi inte pratar om något har det ingen röst.

Kom ihåg att din bebis har rätt att få mat när han eller hon behöver det. Du ska inte behöva känna skam eller bli utsatt för hån. Du behöver inte dölja eller gömma det. Tänk dig om någon begränsade dig till att äta på toaletten eller med en filt över huvudet!

Så informera dig, prata med dina läkare eller amningsgrupper och träffa andra mödrar. Göm dig inte. Amning är ett naturligt, nödvändigt och fördelaktigt sätt att ge barn mat. De onaturliga är de som inte kan se det eller som betraktar det med förakt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cebrián, D. M., Santana, R. M., Villanueva, E. G., & Santana, P. S. (2002, January). Factores relacionados con el abandono de la lactancia materna. In Anales de Pediatría (Vol. 56, No. 2, pp. 144-150). Elsevier Doyma.
  • Díaz-Argüelles Ramírez-Corría, V. (2005). Lactancia materna: evaluación nutricional en el recién nacido. Revista cubana de pediatría77(2), 0-0.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.