Amning och tatueringar: allt du behöver veta

I den här artikeln berättar vi allt du behöver veta angående amning och tatueringar. Missa inte denna relevanta information!
Amning och tatueringar: allt du behöver veta

Senaste uppdateringen: 17 juni, 2022

Amning väcker många frågor när det kommer till att ta medicin, konsumera alkohol, röka eller tatuera sig. Även om det inte finns alltför många studier eller rekommendationer från pediatriska föreningar angående det sista ämnet, så kommer vi här att berätta allt du behöver veta om amning och tatueringar.

Beslutet att tatuera sig

Tatueringar är en allestädes närvarande sedvänja som följt med mänskligheten sedan urminnes tider. Faktum är att människor även nuförtiden bestämmer sig för att skaffa tatueringar av många anledningar:

  • Som uttrycksform för karaktärsdrag
  • För konstnärliga eller andliga syften
  • För att hedra någon de har förlorat
  • I syfte att helga en speciell relation eller ett löfte

Många nyblivna föräldrar tatuerar sina barns namn eller ansikten på sig själva. Men sanningen är att det inte finns särskilt mycket forskning angående lämplighet och säkerhet angående att bli tatuerad under tiden som man ammar.

Experternas åsikter är delade. Vissa rekommenderar att man väntar till slutet av amningsperioden, medan andra inte anser att tatuering utgör något hälsoproblem. De är dock alla överens om vikten av att vidta nödvändiga hygieniska försiktighetsåtgärder och konsultera en läkare i förväg.

En kvinna med 3 fåglar tatuerade på axeln.
Tatueringar är en uttrycksform, men att få en medför vissa risker. Utvärdera om du ska tatuera dig eller inte medan du ammar och diskutera det med din läkare.

Amning och tatueringar: säkerhet

Oavsett om du ammar eller inte så är det alltid tillrådligt att vidta nödvändiga hygienåtgärder för att förhindra infektioner. För att uppnå detta måste du se till att anläggningen respekterar alla aseptiska krav. Den bör också använda sig av steril utrustning och engångsmaterial för att undvika eventuell smitta.

Det är bäst att prioritera följande vård- och hygienrutiner:

  • Tatueraren måste bära latexhandskar under hela processen.
  • Platsen måste vara ren och piercing- och tatueringsområdena måste vara åtskilda.
  • Inrättningen ska ha en autoklav, vilket är en maskin som steriliserar utrustning och återanvändbara instrument.
  • Nålarna måste vara av engångstyp, deras förpackningar måste förslutas individuellt och öppnas framför varje person innan start.
  • Tatueringspigment måste förbli i en steril behållare.

Även om tatueringsbläck stannar kvar i hudlagret (inte passerar in i blodomloppet), så kan vissa innehålla tungmetaller, såsom kvicksilver, bly och arsenik. Eftersom bläcket stannar kvar i huden bör det dock inte passera in i kvinnans blod eller hennes mjölk.

En annan viktig faktor är att undvika att tatuera vårtgården eller bröstvårtan, eftersom barnet då kan få i sig giftiga komponenter i färgämnet av misstag.

Ta bort tatueringar under amning

I fallet med att permanent vilja ta bort en tatuering med laserbehandling är situationen annorlunda. Lasern använder en teknik som sprider tatueringspigmenten och i det här fallet kan de passera in i mammans blod och mjölk.

Kan en tatuering bli infekterad?

Hygienen på tatueringsanläggningar är inte universellt optimal. Faktum är att vissa platser inte respekterar minimisäkerhetsnormerna för sterilitet hos utrustning och instrument.

Följaktligen ökar detta risken att drabbas av infektioner som hepatit B, HIV och hepatit C, vilket beskrivs av American Pregnancy Association.

När tatueringen väl är gjord krävs ingen desinfektion, men däremot en daglig tvätt av huden med tvål och vatten. Dessutom är det viktigt att återfukta det tatuerade området med krämer med högt vitamin A-innehåll flera gånger om dagen i minst tre veckor.

Egenskaper för en infekterad tatuering

Att få infektioner är mycket riskabelt för ammande kvinnor. Dels kan de överföra bakterier till barnet, dels kan det uppstå problem med att upprätthålla amningen samt att ta vissa mediciner. Därför är det en bra idé att omgående uppsöka läkare vid minsta misstanke om sjukdom.

Några av de kliniska manifestationerna som tyder på infektion är feber, trötthet och frossa. Också illaluktande flytningar i området för tatueringen, varfyllda blåsor och ledvärk.

Det är mycket viktigt att följa tatuerarens instruktioner, eftersom bakterier kan kolonisera såret när det läker. Även om dessa infektioner i de flesta fall är lätta att behandla, finns det möjlighet att drabbas av svårare tillstånd, såsom de som orsakas av stafylokocker.

En kvinna tatueras
Om du väljer att tatuera dig, se till att tatueraren och anläggningen följer kraven på hygien. Se också till att materialet är engångsmaterial och endast öppnas i din närvaro.

Amning och tatueringar: beslutet kan vänta

Om du inte känner dig säker eller bekväm med att tatuera dig medan du ammar, välj då bort det. Det är faktiskt bättre att vara tråkigt trygg än att ångra sig. Att inte löpa risken att drabbas av komplexa sjukdomar som hepatit B, C och HIV.

Men om du trots detta vill tatuera dig medan du ammar, se då till att du vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra dessa infektioner, precis som du skulle göra vid alla andra tillfällen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.