Vad ska du undvika göra om du har ett blygt barn?

Ett blygt barn har ett personlighetsdrag som kan vara ett hinder i när det ska interagera med andra. Lär dig hur du kan hjälpa barnet att förstärka sin personlighet.
Vad ska du undvika göra om du har ett blygt barn?

Senaste uppdateringen: 31 december, 2023

Om du läser detta är det kanske för att du har märkt att ditt barn har vissa svårigheter för att det är blygt. Kanske är hon tveksam inför att närma sig andra barn på lekplatsen, trots att hon vill leka med dem. Kanske rodnar han när en inte så bekant vuxen ställer personliga frågor. Och vid större sociala sammankomster kanske ditt barn klamrar sig fast vid dina ben och gömmer huvudet bakom dig. Här kan det vara svårt att inte gripa in som förälder, och göra vissa saker vi egentligen bör undvika när vi har ett blygt barn.

Du har säkert försökt hjälpa ditt barn att bete sig naturligt inför andra människor och att tycka om att prata eller leka med andra. Men trots det, är det inget som verkar påverka blygheten. En sak att tänka på är att föräldrar ofta gör misstag i den här typen av situationer, även om våra avsikter är de bästa. Ibland tenderar vi att göra problem mer komplexa istället för att hjälpa till. Vill du veta vad du ska undvika att göra med ditt blyga barn? Läs då vidare.

Vad är blyghet?

Blyghet är ett personlighetsdrag som är förknippat med känslor av obehag och osäkerhet i sociala situationer. Beroende på graden kan konsekvenserna i interpersonella interaktioner vara mer eller mindre märkbara. Följande är några av de vanligaste manifestationerna av blyghet i barndomen:

  • Undviker ögonkontakt med människor som man inte är tillräckligt trygg med
  • Talar med mycket låg röst
  • Har svårt att få igång ett samtal
  • Isolerar sig vid sociala tillställningar som födelsedagar eller andra högtider
  • Har svårigheter att tala offentligt eller vara deltagande på lektionerna i skolan

“Blyga barn pratar lite, även om de har tillräcklig språkutveckling, såvida det inte är med människor som de känner sig trygga med”.

– Mota, A. –

Ett blygt barn som täcker sitt ansikte med sina föräldrars händer.
Även om det inte är en negativ aspekt, innebär blyghet ofta en social barriär. Det finns dock situationer som vi bör undvika, som att tvinga ett blygt barn att interagera, eftersom det kan vara kontraproduktivt.

Du bör undvika att göra följande om du har ett blygt barn

I de allvarligaste fallen kan blyghet leda till fobi eller hög ångest. I andra fall kan blyghet vara fördelaktigt om det uppmuntrar barnet att vara mer försiktig vid interaktion med andra människor. Här är sakerna du bör undvika göra om du har ett blygt barn.

1. Du bör undvika att tvinga ett blygt barn att interagera

Att tvinga ett barn att interagera är kontraproduktivt. Om du insisterar på att barnet ska gå fram till andra barn på en offentlig plats eller börja prata med människor det knappt känner kan detta generera ett motsatt resultat än det du önskar. Sannolikt kommer barnet att känna ännu mer ångest. Till följd kommer det sannolikt att bli mer tillbakadraget.

Att tvinga ett barn att interagera när det inte är bekvämt med detta kan få barnet att känna sig sårbart och utsatt. Så vi bör undvika att påtvinga blyga barn en attityd som de inte är redo att anta. Ett bättre alternativ är att uppmuntra gradvis exponering för sociala situationer så att de gradvis kan bygga upp sociala färdigheter. Tänk på att du alltid måste behålla empati och respekt för dem.

2. Undvik överbeskydd

På samma sätt som att tvinga dem att interagera inte fungerar, fungerar det inte heller att överbeskydda dem. Faktum är att en av de vanligaste konsekvenserna av överbeskyddande är att barn då inte lär sig att upptäcka sina egna sociala färdigheter, eftersom deras föräldrar alltid talar för dem. Det är viktigt att hitta en medelväg. Du kan vara uppmärksam på dina barns beteenden i sociala situationer, men det betyder inte att du till varje pris ska ska hindra dem från att känna minsta lilla grad av obehag.

Låt dem möta dessa utmaningar lite i taget och i sin egen takt.

3. Du bör undvika att kalla ditt barn för blygt

Ge aldrig ditt barn etiketten “blyg”. Att kategorisera ett barn som blygt, osäkert eller tillbakadraget är inte positivt. Dessutom bör du undvika kommentarer som “Så blyg du är” eller “Han är ett barn som inte känner sig bekväm med människor”.

Det är också viktigt att undvika anta att barnet inte kommer att kunna fungera naturligt i vissa situationer eller gruppaktiviteter. Kom ihåg att ditt barn är mitt uppe i sin utveckling och är i stadiet att bygga sin egen identitet. Därför är det inte korrekt att med säkerhet säga att det är blygt.

En ung flicka kommer in i ett klassrum medan de andra eleverna tittar på henne.
Barn är olika varandra och det är bra. Blyghet gör dem inte bättre eller sämre, så det är inte tillrådligt att göra kommentarer som uppmuntrar till jämförelse med andra som har lätt för att interagera.

4. Jämför inte med andra barn

En annan sak som du bör undvika om du har ett blygt barn är att jämföra med andra barn. Vissa barn är extremt extroverta, tycker om att prata med alla de möter och drar till sig uppmärksamhet vart de än går. Samtidigt finns det barn som helst skulle vilja bli osynliga om de kunde det.

Validera, skapa utrymme och ge råd till ditt blyga barn

För att hjälpa ditt barn är det viktigt att du betraktar dess känslor, problem och attityder som giltiga. Det är viktigt att inte göra narr av blyga barn, eller förlöjliga dem. Att ha ett tålmodigt och förstående förhållningssätt hjälper ditt barn att gradvis känna sig trygg i att hantera utmanande situationer.

Samtidigt är det viktigt att du ger ditt barn utrymme. När någon ställer en fråga till ditt barn, låt bli att svara i ditt barns ställe. Det spelar ingen roll hur lång tid det tar för barnet att svara eller vad det säger. Det spelar ingen roll om barnet inte ens svarar! Du behöver inte fylla i dess tystnad, eftersom dessa situationer innebär möjligheter för dem.

Det är i samband med dessa små utmaningar som barnet kan skaffa sig verktyg för att knyta an till andra människor på ett tillfredsställande sätt. Slutligen, kom ihåg att du alltid även kan rådgöra med en yrkeskunnig utbildad i barnpsykologi för att arbeta med blyghet hos ditt barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Dorta Pérez, Y. (2020). La timidez en la infancia: un aspecto a considerar en las aulas de Educación Infantil.
  • Mota, A. V. (2009). La Timidez Infantil. Málaga.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.