Egenskaper hos extroverta barn

Extroverta barn gillar att vara runt andra människor, utföra innovativa aktiviteter samt vara i rörelse. Här lär du dig mer om deras egenskaper.
Egenskaper hos extroverta barn

Senaste uppdateringen: 09 maj, 2023

En sak som är säker är att extroverta barn varken är mer eller mindre lyckliga än introverta barn. Även om det är sant att dagens samhälle verkar belöna och designa sina utrymmen kring extraversion, är denna typ av temperament varken positivt eller negativt i sig självt . Konnotationen beror på det enskilda barnet och hur det fungerar i världen.

Extraversion är en klassisk dimension inom personlighetspsykologin. Den schweiziske psykiatrikern Carl Jung förklarade att denna term syftar på en typ av attityd som kännetecknas av ett intresse för det yttre. Han klargör också att dessa människor ”laddar upp sin energi” genom att ansluta till andra, medan introverta individer laddar upp sin energi i ensamhet.

Rastlösa, impulsiva, sällskapliga och roliga; enligt den sociala föreställningen är det så här extroverta barn är. Så vilka är fördelarna och nackdelarna med att tendera mot detta personlighetsdrag?

De viktigaste egenskaperna hos extroverta barn

På följande rader kommer vi att fokusera specifikt på extraversion i barndomen, dess vanligaste manifestationer, dess preferenser och svårigheter.

1. De tycker om att vara i kontakt med andra människor

Extroverta barn känner sig bekväma när de är tillsammans med andra. De integreras också snabbt i nya och obekanta grupper. Generellt sett har de inga problem med att vara i centrum för uppmärksamheten och har lätt att öppna sig för andra.

Den här aspekten kan dock leda till vissa nackdelar när det gäller att ta kontakt med sig själv. Det är inte så lätt för dem att uppnå ögonblick av introspektion eller att tillbringa tid ensamma. Samtidigt gör den vanligen förekommande optimistiska och pratsamma attityden det ibland svårt för dem att fritt uttrycka känslor som sorg eller ångest.

En extrover tjej som älskar att stå i centrum för uppmärksamheten.
Extroverta barn ses ofta som ”festens mittpunkt” eftersom de tenderar att anta en aktiv attityd, ta initiativ och bidra till att skapa stimulerande miljöer.

2. De hämmas inte av folkmassor

Sammanhang med stora skaror av människor utgör inget hot mot extroverta barn. Faktum är att de vanligtvis inte har några svårigheter att tala offentligt, ta ledande roller i skolevenemang eller delta i grupparbeten.

Även om introverta barn också kan vara gruppledare så har extroverta barn mer utvecklade sociala färdigheter. Därför är det inte förvånande att de tar på sig ledarroller inom sport eller andra lagmiljöer. Dessutom har de en bättre förmåga att motivera och inspirera.

3. De gillar att vara i rörelse

En mycket karakteristisk aspekt av dessa barn är att de tenderar att vara rastlösa. De tycker om att utföra flera aktiviteter om dagen, även om var och en av dem bara tar en kort stund. I sociala sammankomster tenderar de samtidigt att hoppa från konversation till konversation mycket snabbt och bekvämt, vilket stimulerar dem.

De gillar att träffa nya och annorlunda människor. Men även om de är utmärkta talare kan de ha svårt att träna aktivt lyssnande. De kan anpassa sig till olika samtalsämnen, eftersom de skapar snabba men mindre djupgående associationer. Faktum är att de ofta talar och agerar impulsivt, utan att stanna upp och tänka.

4. De är optimistiska

Extroverta barn uppfattar ofta världen ur ett optimistiskt perspektiv. Det vill säga att de ser och bedömer saker från sin mest gynnsamma aspekt. Denna synvinkel hjälper dem att nå framgång inom olika aspekter av livet, såsom sociala, akademiska eller till och med hälsoaspekter.

Att se glaset som halvfullt bidrar till en gynnsam anpassning till nya miljöer och utmanande situationer. Extroverta människor tenderar att inte fokusera på de negativa eller ogynnsamma aspekterna av saker, vilket ökar deras produktivitet och förmåga att lösa konflikter.

Tre extroverta barn som tar en selfie.
Att få nya vänner är lätt för extroverta barn. Deras expansiva uppträdande och glada anda skapar en känsla av närhet hos andra.

5. De har lätt för att få vänner

Extroverta barn tenderar att ha stora och olikartade grupper av kompisar. Även när de är små kanske vi märker hur vissa barn närmar sig andra med vänlighet och entusiasm även när de aldrig har sett dem förut, till exempel i en park eller i ett köpcentrum. Det är anledning nog att ha det bra med dem och ha kul, även om de aldrig möts igen.

Barn är inte 100 % extroverta

Carl Jung är den som populariserade termerna introversion och extraversion för att tala om olika former av psykologisk orientering. Han förklarade att ingen person är 100 % introvert eller extrovert, men att det finns en inklination gentemot det ena eller det andra . I själva verket kan samma individ presentera en mer introvert attityd i en specifik situation och sammanhang och en mer extrovert position i en annan.

I detta avseende förstår vi att det mest intressanta och hälsosamma alternativet för barn är att söka en balans, så att de kan anta den mest lämpliga dispositionen i varje situation.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Jung, C. G. (1971). Tipos psicológicos (R. F. C. Hull, Trans. 2ª ed. Vol. VI). Princeton, NJ: Princeton University Press.
  • Reyes Conforme, K. Y. (2013). Habilidades sociales de los niños de 4 a 5 años seguros y extrovertidos (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.