3 lekar som hjälper barn att hantera sina känslor

För att förbättra barns känslomässiga intelligens är det viktigt att arbeta med känslor, och det finns inget bättre än att göra detta genom lek.
3 lekar som hjälper barn att hantera sina känslor
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 15 oktober, 2023

Känslor är nödvändiga i människors liv, och även om de är medfödda, så är det inte alltid så enkelt att veta hur vi ska hantera dem. För det gäller att förstå vad vi känner i varje ögonblick för att vi ska må bra. Därför ska du idag få lära dig några lekar som hjälper barn att lära sig hur de kan hantera sina känslor.

Känslor är något vi bör jobba med från tidig barndom. Det är endast så vi lär oss att hantera dem korrekt i vuxenlivet. När vi har lärt oss att förstå dem kan vi lättare känna igen dem och kommunicera dem på ett tydligt sätt. För att skapa oss en bättre förståelse för våra känslor är det en bra idé att ha några lekar till hjälp, eftersom barn lär sig lättare när de har roligt.

Helst ska det vara enkla lekar så att barnen kan leka dem och förstå dem utan problem. Tanken är att de ska lära sig att känna igen sina egna och andras känslor. Och, bäst av allt, de kommer att lära sig att känna igen dem och uttrycka dem när de behöver det. Detta är ett bra sätt att jobba med sig själv och hjälpa barn att börja internalisera empati.

3 lekar som hjälper barn att hantera sina känslor

Här är några tips på hur du kan hjälpa dina barn arbeta med sina känslor genom lekar. Läs igenom instruktionerna och notera de som du tror kan passa dina barn bäst.

Förskolebarn ler och klappar.
Emotionellt lärande är viktigt i barns och vuxnas liv. Ett bra sätt för barn att lära sig är att leka med att känna igen känslor i andras ansikten.

1. Känslodetektiven

Det här spelet går ut på att vara en känslodetektiv. Till exempel ska man identifiera känslor i olika format, som i ansiktena på andra klasskamrater, på kort, i tidningar, i berättelser eller hos personer som man ser på tv. Målet är att identifiera eller gissa vad som händer i dessa ansiktsuttryck och att veta vilken känsla som personen uttrycker.

När barnet väl listat ut det, ska det försöka härma uttrycket och sedan förklara en situation där hon eller han känt så någon gång. Dessutom, om det är ett minne eller en situation som får barnet att må dåligt, prata om vad hon eller han skulle kunna göra för att må bättre om det skulle hända igen.

Med de känslor som ni hittar kan ni också göra en ordbok över känslor! På så sätt har ni en bok som barnet kan använda sig av och och referera till för att komma ihåg en viss känsla. Detta gör att barnet får det lättare att internalisera känslorna.

2. Skriv ner dina känslor

Att skriva dagbok är ett fantastiskt verktyg för att arbeta med känslor och identifiera dem. Det hjälper oss att vara medvetna om dem och vad de förmedlar till oss. När det gäller mindre barn måste förstås du anpassa typen av dagbok till deras ålder, till exempel med teckningar.

Hur som helst är det viktigt att uttrycka känslor genom att skriva. På så sätt kan barn börja förstå vikten av att kommunicera vad som händer med dem, även om det är i en anteckningsbok som ingen annan får  läsa om det är det ni bestämmer.

Ett litet barn målar på en anteckningsbok.
Att skriva och rita är nyckeln till att bättre representera och förstå känslor. Det är viktigt för barn att alltid ha papper och färger till hands så att de kan använda den här resursen när de behöver det.

3. Rita dina känslor

Denna aktivitet är mer personlig och kan också hjälpa barn att bättre internalisera sina egna känslor och förstå dem. Det är en idealisk resurs att kunna uttrycka sig genom att rita de mest intensiva förnimmelserna de upplever. Dessutom är det ett sätt att få kontakt med både det känslomässiga och rationella sinnet på samma gång.

På så sätt kan barn släppa ut sina känslor och samtidigt kan de uttrycka dem så att det senare blir lättare att leta efter lösningar på vad som får dem att må dåligt. Vill de så kan de också riva upp teckningen när de är klara, om det får dem att må bättre. Det som är viktigt är att de gillar aktiviteten och kan avlasta känslan för att förstå den. Du kan vara med dem i den här aktiviteten och även hjälpa till genom att förstärka dem med positiva ord.

Vikten av emotionell uppfostran för att lära barn att hantera sina känslor

Emotionell uppfostran är grundläggande i människors liv för att vi ska kunna bli mer framgångsrika på en personlig och professionell nivå. Även om vi föds med känslor, föds vi inte med kunskapen hur vi bäst ska hantera dessa känslor. Det är därför det är viktigt att lära barn navigera så att de lättare kan hantera olika situationer. Även vuxna lär sig fortfarande att hantera känslor i enlighet med de omständigheter i livet som vi måste ta oss igenom.

Även om emotionell uppfostran är en livslång skola, är det från födseln och upp till 6 år som det är som viktigast att integrera barn i känslornas värld för att främja deras utveckling. För detta är det viktigt att ta hänsyn till att vi vuxna är de bästa exemplen och guiderna för barn. Därför måste vi alltid vara närvarande och följa med dem i deras lek och lärande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • La letra, (2018) Adivina las emociones: Un juego de inteligencia emocional. Editorial: Quid+

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.