Vilka är de bästa stadierna för lärande?

Vilka är de bästa stadierna för lärande?
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skriven av Naí Botello

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det finns specifika åldrar då barnen nästan omedelbart kan lära sig färdigheter som de bär med sig genom hela livet. I den här artikeln kommer vi därför att ge dig alla detaljer om de bästa stadierna för lärande.

Föräldrar undrar ofta vilka som är de bästa stadierna i livet för motoriskt, kognitivt och känslomässigt lärande hos barn. I den här artikeln kommer du att hitta allt du behöver veta om det här ämnet.

När du ser barn i vardagen och när de leker ser du hur snabbt de lär sig. Det beror på att de kan imitera den information som de hela tiden tar in genom alla sina sinnen.

Självklart är det här ämnet inte nytt. Faktum är att man har studerat detta ingående, till exempel inom neurovetenskapen. Kopplingarna i barns hjärnor har studerats vid många tillfällen, och forskarna har kommit fram till fantastiska slutsatser. Nedan kommer vi att dela med oss av resultaten.

Med hjälp av den här kunskapen kan du stimulera dina barns lärande så att de bättre kan nå sin potential.

Vilka är de bästa stadierna för lärande?

För att förklara vad som kännetecknar de bästa stadierna för lärande har man inom neuropediatriken tagit fram ett koncept som kallas för hjärnplasticitet

Hjärnplasticitet handlar om att barns sinnen fungerar som en svamp. Det innebär att de suger upp kunskap, från att de är några månader gamla, och upp till ungefär sex års ålder. 

De absorberar all information som de ser runt omkring sig. De gör det också mycket snabbt och naturligt.

Under den här tiden går barnen igenom en känslig inlärningsperiod. Det är ett skede som du verkligen bör göra det bästa av, eftersom det är under den här perioden som barn kan ta in och hålla kvar mest kunskaper.

Den här kapaciteten täcker områden som musikaliska och matematiska färdigheter och motorisk koordinationsförmåga. Det handlar också om känslomässiga färdigheter, utvecklingen av minnet relaterat till visuella förmågor och, självklart, språkutveckling.

Mamma och bebis skrattar.

Vad bör barn lära sig utifrån sin ålder?

Vi har konstaterat att mellan några månaders ålder och sex års ålder har barn en extraordinär kapacitet för inlärning. Men hur mycket de behåller av vad de lärt sig beror också på ålder.

Från födseln till två års ålder

I hjärnan finns en subkortikal struktur som kallas amygdala, som har flera kopplingar. Denna gör att vi kan integrera känslor, minnen och sinnesstämningar. Därför är den viktig när vårt känslomässiga beteende etableras.

Det är därför hur barn behandlas mellan födseln och två års ålder får dem att utveckla vissa beteenden.

Till exempel kan de antingen utveckla en undvikande anknytning eller empati gentemot andra. De kan utveckla tillit, respekt för auktoriteter eller rädsla.

Notera att hälsosamma band och en adekvat känslomässig intelligens påverkar alla aspekter av social utveckling. Därför bör föräldrar tänka på hur de behandlar sina barn speciellt då de är i den här åldern.

Från några månaders ålder upp till fem års ålder

Under den här perioden arbetar barns hjärnor med att skapa kopplingar mellan vad de ser, dess användning och mening. 

Det här är helt tack vare att barn lär sig genom vad de ser. Att se ljus, färger, olika former och avstånd hjälper dem därför att senare utveckla sin motoriska koordinationsförmåga.

Hjärnplasticitet handlar om att barnens sinnen fungerar som en svamp.

Från åtta månader till åtta års ålder

Vid åtta månaders ålder börjar barn försöka härma de ljud som de hör från sin omgivning. På så sätt försöker de åstadkomma en mer direkt kommunikation med sina föräldrar eller andra personer i sin närhet.

Självklart börjar de med att babbla, och härma små ljud. Runt tre års ålder uppnår de den syntaktiska förmågan att bilda meningar och placera orden i rätt ordning.

Därifrån och upp till åtta års ålder konsoliderar de den dialekt och det vokabulär som de lär sig från sina föräldrar och i skolan. Därför är det viktigt att du använder ett korrekt språk när du pratar med dina barn. De behöver också få lära sig nya språk, och lära sig att älska läsning.

En flicka spelar på ett musikinstrument.

Mellan ett och åtta års ålder

Man anser också att den här perioden är ett extra speciellt skede i livet för att lära sig att spela musikinstrument. När man utövar aktiviteter som kräver motorisk koordination aktiveras samma områden som är kopplade till inlärning av matematik.

Därför utvecklar barn också förmågan till spatialt tänkande. Det här är en av de viktigaste färdigheterna som barn behöver för att kunna spela musikinstrument.

Slutligen, kom ihåg att föräldrar är guider och partners för barnen. Med deras hjälp kan de tillägna sig ett större spektra av färdigheter och bra självkontroll.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.