Syskonrivalitet? Så gör du för att minska det!

Syskonrivalitet? Så gör du för att minska det!
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

I vissa familjer och situationer kan det uppstå spänningar mellan syskon. I den här artikeln delar vi med oss av några strategier för att minska syskonrivalitet.

Under barnens uppväxttid händer det ibland att föräldrar behöver medla i familjekonflikter, och de undrar ofta vad de ska göra åt syskonrivalitet. De behöver försäkra sig om att de här spänningarna inte eskalerar och övergår till verbalt eller fysiskt våld.

Det är inte alltid så, men ofta har syskon en tendens att bråka och gräla med varandra. Det här förekommer i vissa åldrar, när de är små och när de är i tonåren. Men syskonrivalitet kan fortsätta även när de blir äldre. 

Anledningarna till syskonrivalitet

Konflikter mellan syskon börjar redan från det ögonblick då det andra barnet föds. Den förstfödda har ofta en viss känsla av förbittring gentemot sin yngre bror eller syster. De kan till och med känna sig övergivna av sina föräldrar.

När de växer upp kan konflikter uppstå av olika anledningar, beroende på syskonens personlighet och intressen.

Men hur dessa konflikter utvecklas beror också på den uppfostran som barnen får. Föräldrar måste försöka uppmuntra den rätta typen av syskonrelation.

Bror och syster som är osams.

Gräl, bråk, raseriutbrott och svartsjuka kan ha många olika anledngingar. Det kan till exempel handla om behovet av att vara i centrum, begäret efter materiella ting eller behovet att ha rätt i varje situation.

Även om syskon leker tillsammans, delar på saker och försvarar varandra mot andra så kommer de också av olika anledningar att konkurrera med varandra och markera revir.

För föräldrar kan det vara svårt och utmattande att medla i barnens groll och sammandrabbningar. De försöker ofta förstå hur de kan få syskonrivaliteten att minska.

Hur man får syskonrivalitet att minska

Det finns inga magiska lösningar, men det finns några goda råd som man kan ge till föräldrar som försöker mäkla fred mellan sina barn.

  • Försök alltid få dem att känna sig lika speciella. Även om det kan verka konstigt finns det många vardagliga situationer då barn känner sig orättvist behandlade.
  • Lär dem från tidig ålder att dela på allting. Men också att de ska fråga om de får låna sådant som inte är deras.
  • Lär dem att förhandla och komma överens. Barn behöver lära sig att fatta beslut om saker, som till exempel att turas om. Oavsett vad som ingår i deras överenskommelser är det viktiga att de lär sig att ha öppna dialoger. 
  • Från tidig ålder behöver de lära sig att ett syskon, precis som vilken annan person som helst, är inte någon som man ska skrika åt, slå eller knuffa. Tvärtom ska de lära sig att be om tillåtelse, och att säga “tack” och “förlåt”.
Två bröder som bråkar med varandra.

Fler tips för att minska syskonrivalitet

  • Betona vad som är ett lämpligt beteende och motivera dem att behandla sina syskon väl. Fokusera på hur viktiga goda syskonrelationer är i livet när det kommer till känslomässigt stöd, förtroende, lojalitet och trygghet. 
  • Se till att deras underhållning och fritidsaktiviteter är fria från våld, oavsett om det är fysiskt eller verbalt. Oavsett vad de vill använda behöver det gå genom ett föräldrafilter. På så vis kan du kontrollera om det är lämpligt vad gäller åldersintervall och innehåll.
  • Undvik att jämföra dem med varandra. De behöver känna att även om de gör misstag är de unika och speciella oavsett vad som händer.
  • Lyssna alltid på dem. Det här gäller även när du vet vad de kommer att säga, eller om du kan förutse hur de kommer att resonera kring en konflikt. Du måste fortfarande lyssna på deras anledningar och, genom en öppen dialog, hjälpa dem att se andras perspektiv.

Slutsats

Vi måste uppfostra våra barn genom att föregå med gott exempel. Syskon blir mindre benägna att gå i konflikt om de växer upp i en miljö som präglas av fredlig samexistens och konstant dialog. De lär sig det här bättre om det inte finns några motsättningar mellan det du säger och det som faktiskt händer i deras miljö.

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.