Svåra barn och hur man hanterar dem

Svåra barn och hur man hanterar dem
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att hantera svåra barn kan vara en stor utmaning. Lär dig hur du svarar på rätt sätt för att hjälpa dem att växa upp på bästa sätt.

Det första vi måste inse och acceptera när vi hanterar svåra barn är att en del av deras beteende är en reflektion av oss själva.

Många av barns beteenden är återspeglingar av vad de sett eller lärt sig hemma.

Det finns dock andra faktorer som spelar in när det gäller utvecklingen av individen hos ett barn som utmanar auktoriteter.

Det bästa du kan göra i de här situationerna är att undvika impulsiva reaktioner när du interagerar med dem. 

Som vuxen är det viktigt att du lär dig kontrollera dina egna känslor och undviker att uppvisa de beteenden som du anser opassande.

Följ dessa rekommendationer för att förbättra din relation med dina barn.

“Vanligtvis ligger en tillåtande föräldrastil bakom dessa beteendeproblem. Föräldrar som har svårt att sätta gränser, som kämpar med barnens svårigheter och utmaningar och som ofta ger efter för barnens önskningar så att de kan lämnas ifred.”

-Úrsula Perona-

Vad du bör göra när du har svåra barn

Välj dina strider klokt

När barn anpassar sig till samhället kommer de att inse att många handlingar döms som oacceptabla.

Om någon av dem orsakar en familjediskussion eller konflikt, kommer ord att börja förlora sin mening.

De beteenden som du bör prioritera är de som är farliga och offensiva. Det är dem du måste tackla.

För handlingar som är mindre allvarliga kan du använda strategier såsom time out.

Kom ihåg att för att vara konsekvent vad det gäller disciplinering av barn, behöver opassande beteenden ha sina konsekvenser.

Arg flicka

Ta ett djupt andetag och håll dig lugn

Om det svåra beteendet är oundvikligt måste du reglera din egen responsAnvänd ett lugnt men seriöst tonläge och undvik ord som verkar sårande eller inger misstro.

Använd förslag och positiva uttryck i det dagliga livet hemma. En lugn och kärleksfull familjesituation kan få dig att gå mycket längre än diskussioner och aggressiva konfrontationer.

Kom ihåg att tydligt visa att det är handlingen i sig och inte personen du misstycker med.

Svåra barn måste förstå att din kärlek för dem är permanent och att du enbart försöker hjälpa till.

Hantera situationer med empati

Det bästa sättet att förklara för barn att de inte borde vara aggressiva är att få dem att se situationen från ett annat perspektiv.

Lär dem att tänka på konsekvenserna och de negativa känslorna deras beteende kan orsaka hos andra.

Om detta görs från tidig ålder kommer barnen att växa upp och vara mycket mer känsliga för människorna runtomkring dem.

Du måste ha acceptans i åtanke när du hanterar svåra barn.

Ge dem alternativ

Det finns många sätt att uppnå önskat beteende hos dina barn utan att orsaka bråk.

Istället för att beordra dem att städa sina rum, låt dem tro att de har alternativ att välja mellan. 

Dela upp hushållsarbetet i mindre aktiviteter och låt dem välja vilka de helst vill göra.

När människor känner sig oumbärliga och vet att de har makt att bestämma, kommer de att ge respons på ett ansvarsfullt sätt.

Ge dem alternativ som är acceptabla och som du vet kommer att leda till önskat resultat.

Lösningar på att hantera känslor

Det är helt normalt att vissa situationer skapar känslomässiga förändringar.

Det viktiga lektionen som barn måste lära sig är att det finns olika hälsosamma sätt att uttrycka dessa känslor och hålla sig borta från de negativa.

Använd andningstekniker, föreslå att gå en promenad och, framförallt, lär dem att inte såra någons känslor när de är arga.

Efter att ha kommunicerat och hanterat känslan, hjälp dem att finna lösningar.

Vad kan du göra åt situationen som fick dig att känna dig arg? Barn i alla åldrar måste lära sig hur man löser sina mindre och större problem.

Upprörd pojke

Erkänn dina misstag

Del av ditt jobb som förälder är att acceptera dina egna misstag som en ny lärdom.

Du måste föregå med gott exempel. Ibland gör vi misstag och säger saker vi inte menar eller fångas av ögonblickets hetta.

När detta inträffar, tveka inte att tappert erkänna att du gjort ett misstag. Vuxna kan också begå misstag ibland.

Acceptans är en annan faktor som du bör ha i åtanke när du hanterar svåra barn.

Även om det övergripande målet är att korrigera deras beteende för att undvika framtida lidande, bör vi också göra en kraftansträngning för att förstå deras personligheter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.