Hur tar jag reda på om jag har ett indigobarn?

Hur tar jag reda på om jag har ett indigobarn?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 juni, 2018

Indigobarn anses ha speciella egenskaper – även övernaturliga – men termen har inte någon vetenskaplig grund. Den är baserad på pseudovetenskapliga koncept som började på 80-talet.

Det är svårt att säga om man har ett indigobarn eller inte, och det är inte alla föräldrar som undrar heller. Idén har inte riktigt tagit fart runtom i världen.

Barn som blåser på blomma.

Hur vet jag om jag har ett indigobarn?

Det är inte alla som har indigoegenskaper som är indigobarn. Många gånger beror deras karaktärsdrag på sättet de blivit uppfostrade och miljön omkring dem.

Om du misstänker att du har ett indigobarn kan du försöka se om det har följande egenskaper.

Indigobarn kan vara:

 • Intuitiva. Det är kopplat till en annorlunda hjärnstruktur som låter dem uppfatta saker som andra inte gör.
 • De har ett bra självförtroende. Det gör dem till bra ledare.
 • De har en väldigt stor fantasi. De är otroligt kreativa i allt de gör. Det kan lätt göra dem uttråkade när de tvingas göra rutinmässiga aktiviteter som inte ger dem en chans att låta fantasin flöda.
Barn med fjäril i hand.
 • De har svårt att följa order och motsätter sig auktoritetsfigurer. De är oberoende i sina handlingar och beslut.
 • De har en hög intelligens och färdigheter som låter dem lösa tekniska problem som kan vara svåra att förstå för vuxna.
 • Indigobarn visar tecken på hyperaktivitet. Tecken som att sova mindre och förmågan att hålla sig aktiva utan att vila emellanåt.
 • De tycker oftast inte om att gå till skolan. Det beror på att de tycker om att vara självständiga. Det är inte lätt för dem att ta emot instruktioner eller följa rutiner.
 • Det är svårt för dem att relatera till sina klasskamrater och andra barn. Det kanske är för att de är annorlunda som gör det så svårt för dem att vara empatiska. Det sägs att bara två indigobarn kan bli bra vänner.
 • Det är väldigt vanligt att inget verkar räcka till för dem.
 • De har en tendens att vara väldigt direkta och be om utförliga förklaringar om varje ämne eller uppgift för att kunna förstå vad de har blivit ombedda att göra så bra som möjligt.
 • Vissa är rebeller och slutför bara saker som intresserar dem.

Det finns inget test för att diagnostisera ett indigobarn, och det är inte heller nödvändigt, för det är inte någon sjukdom eller ett tillstånd som kräver speciell behandling. Det enda som kan hända är att föräldrarna inte vet hur de ska uppfostra dem.

Det viktigaste är alltid att uppfostra barnet med tålamod och kärlek, oavsett om barnet är indigo eller inte.

Det är väldigt viktigt att man försöker främja deras önskan att lära sig. Det är också viktigt att man uppmuntrar utvecklingen av deras förmågor, för felaktig behandling kan göra dem frustrerade.

De är väldigt känsliga och oftast missförstådda av sina föräldrar, som inte delar samma egenskaper.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.