5 fantastiska sagor av Jorge Bucay

Det finns inget bättre än att väcka ett barns nyfikenhet med hjälp av sagor. I den här artikeln kommer vi att dela några sagor av den argentinske författaren Jorge Bucay.
5 fantastiska sagor av Jorge Bucay
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 19 november, 2018

Att introducera ditt barn till läsning har ett oräkneligt antal fördelarDet finns också specifika sagor och historier som kan stimulera kritiskt tänkande och en reflekterande anda. Idag tittar vi närmare på fem barnsagor av Jorge Bucay som återfinns i den kategorin.

Jorge Bucay är en författare och terapeut. Han föddes i Buenos Aires, Argentina 1949. Han tog examen som doktor på Buenos Aires universitet 1973.

Efter många akademiska meriter och stort anseende på sitt område började han delta i TV-program som diskuterade psykologi. Han blev även värd för ett program.

Angående hans litterära fas försöker Bucay erbjuda läsaren terapeutiska verktyg så att läsaren kan hjälpa sig själv.

Det är också Bucays mål med hans sagor. Även om många inte är kategoriserade som sådana så är de “historier att fundera över”.

Hans berättelser är riktade till unga läsare för att inspirera dem att ställa frågor för att finna svaren på dem.

“Jag arbetar med idén att ta kontroll över ditt liv, vad du har är ditt ansvar. Jag tror att världen inte är en plats för tävling utan en plats för att dela med sig. För att uppnå detta är det nödvändigt att reflektera invändigt.”

-Jorge Bucay

5 sagor av Jorge Bucay

Den fastkedjade elefanten

Den första sagan av Jorge Bucay som vi vill dela med oss av handlar om ett barn som besöker cirkusen för första gången. Alla var imponerade av elefantens styrka och vildhet. Det var också det djuret som fångade barnets uppmärksamhet.

Barnet kunde dock inte förstå hur elefanten förblev fastkedjad med en tjock kedja fäst vid en påle i marken när uppvisningen väl var över.

Läser för barn

Varför flyr inte elefanten? Frågade han sig. Barnet växte upp utan att få ett svar tills någon hjälpte honom att komma på det.

Han listade så småningom om ut att svaret ligger i självbegränsning – det gäller elefanten lika mycket som människor. De kan leva fastkedjade hela livet utan att ifrågasätta det.

Ledsamhet och ilska

Den här sagan kan vara lite för abstrakt för att barnen ska förstå den grundläggande idén. Den har en väldigt subtil form för att beskriva naturen hos dessa två känslor.

Det är en av Jorge Bucays kortaste berättelser. Den kommer att hjälpa dina barn att förstå sina känslor. Den kommer också att lära dem hur de identifierar och hanterar sina känslor.

Hinder

Det här är en av Jorge Bucays sagor som har att göra med självbegränsning. Den berättar om en man som går tyst på en stig. Plötsligt ser han en stor stad i fjärran. En stad där alla hans mål och önskningar bor.

Han beslutar då att besöka staden. Även om vägen verkar lätt till en början dyker flera svåra hinder upp längs vägen och får huvudkaraktären att kämpa för att komma till staden.

När han ser ett barn som ler mot honom frågar mannen: “Varför skrattar du åt mig?” Barnets svar kommer i slutet av berättelsen och gör det uppenbart för läsaren att många gånger är begränsningar och gränser inre tillstånd som vi skapar för oss själva.

Flicka läser

Girighet

Den här sagan består av berättelsen av en lyckosam man som finner en kista full av mynt på sin gård. Även om han menar att han inte är girig börjar han föreställa sig vad han kan göra med så mycket pengar. Längre fram i berättelsen hävdar grannen att kistan är hans eftersom hans farfar var den som hade begravt den.

Slutet på berättelsen, även om den är enkel, får oss att tänka över de verkliga intentionerna hos människorna. Vi motsäger oss ofta. Berättelsen uppmuntrar oss också att reflektera över faran med ambition.

Uppmuntra dig själv att flyga

Den här berättelsen handlar om en far som lär sin son hur man “flyger”. Han bjuder in honom att pröva sina vingar genom att hoppa från en klippbrant.

Sonen börjar influeras av de negativa åsikterna av folk runtomkring honom och börjar tvivla på uppgiften som hans far gett honom. Istället beslutar han att hoppa från ett träd. När han gör det faller han till marken.

Efter fallet ber han sin far om en förklaring och han finner den verkliga orsaken till varför fadern föreslog det första hoppet. Den här berättelsen kan hjälpa barn att lära sig att hantera bakslag och att ta risker, även när de är rädda.

Vikten av att läsa för barn

Det finns många författare som skrivit berättelser som bjuder in till eftertänksamhet hos ditt barn. Målet med dessa berättelser är att stimulera kritiskt tänkande.

Att lyssna på berättelser samt att läsa kan hjälpa barn att utveckla sina ordförråd. Detta kommer att hjälpa deras förmåga att stava och i längden att uttrycka sig själva.

Föräldrar bör ha i åtanke att läsning aldrig är slöseri med tid. Här gäller motsatsen eftersom det skapar en miljö som stimulerar dialog.

Det stimulerar också uppkomsten av stora tankar som kommer att finnas hos dem under hela deras barndom och för resten av livet.

Svenska publiceringar

Kom så ska jag berätta – sagor som lärde mig leva, Bazar Förlag, 2006.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bucay, J. (2008). El elefante encadenado. Serres.
  • Bucay, J. (2020). Cuentos para pensar. DEBOLSILLO.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.