Lär du dina barn lydnad eller att tänka fritt?

Lär du dina barn lydnad eller att tänka fritt?
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Idag har termen lydnad en något arkaisk klang. Som ung flicka hörde du förmodligen en del vuxna säga att om du var väluppfostrad och artig skulle du inte bara bli sötare utan också belönad.

Men det är ett av de värsta budskapen vi kan ge barn! Det uppmuntrar total underdånighet, och värderar lydnad över lärande och förståelse.

Som föräldrar är vi ansvariga för att förstöra detta negativa och begränsande budskap som vi själva kanske fått och istället införa bättre koncept om disciplin och uppförande.

Ofta hindrar denna förvrängning oss från att inse att vi inte vet skillnaden mellan att tvinga en flicka att lyda order och att utbilda henne till att förstå vad det är vi ber henne om.

Idén om den “väluppfostrade, snälla flickan” är vanligtvis missvisande. Det uppfostrar en flicka som inte har lärt sig att tänka, fatta beslut och respektera sig själv och andra. Istället skapar det en flicka som har lärt sig vad lydnad är.

Det beskriver snarare en underdånig flicka som bara lyder för att hennes föräldrar (eller vuxna i allmänhet) har med våld eller hot infört begreppet lydnad. Ofta som ett villkor för att bli accepterad och till och med som en förutsättning för kärlek.

Skapar lydnad ett väluppfostrat barn?

Man definierar “lydnad” som “att följa någon annans vilja”. Personen är vanligtvis någon som är “överlägsen”, som skapar eller förstärker en hierarki mellan någon annan och sig själv.

I den bemärkelsen innebär lydnad att inte ifrågasätta. Snarare ska man följa någon annans önskningar. 

Lydnad innebär att man gör som någon annan säger utan att ifrågasätta. Utbildning innebär att man lär sig förstå den andras åsikt och att man ska ha respekt. Det tvingar inte på någons vilja på den andra.

Många föräldrar oroar sig för att deras döttrar inte är tillräckligt lydiga, trevliga och snälla mot andra. Många vill ha en liten prinsessa. Det slutar med att de straffar dem mer än de vårdar sina döttrars medfödda förmågor och talanger.

Vi får aldrig påtvinga lydnad på våra barn i sådan grad att det upphäver deras egna behov. Det får inte heller göra att de glömmer respekten de är skyldiga sig själva innan de kan respektera andra.

Flickor behöver inte vara så lydiga att de undertrycker sina egna behov för att visa respekt för andra. Vi tror starkt på att både flickor och pojkar måste få uttrycka sig fritt, men det betyder inte att de inte även måste vara omtänksamma mot andra människor.

pappa skäller på dotter

Ett bättre sätt än blind lydnad

Oavsett kön bör alla barn lära sig att kanalisera sina känslor. På samma sätt måste alla barn förstå hur man skiljer mellan resonemang och order.

Föräldrar måste lära dem hur man ska uppföra sig i olika sammanhang, hur man ska hitta lösningar enligt barnens känslomässiga och sociala behov.

Om du är förälder till en dotter (eller till mer än en dotter) rekommenderar vi att du inte prioriterar lydnad framför allt annat. Det är bättre att lära henne hur man lyssnar, att förstå anledningen bakom saker och ting och att dra sina egna slutsatser.

På det sättet hindrar du henne från att vara underdånig i framtiden.

tre barn leker med kritor

En bra utbildning

1. Sluta könsdiskriminera

Det är viktigt att inte främja mer könsdiskriminering. Både pojkar och flickor måste lära sig att navigera samma värld av känslor. Vi är alla människor, trots allt.

Att säga saker som “flickor ska alltid vara snälla och lydiga” ellerpojkar gråter inte skapar bara onödiga klyftor. Dessutom låter det inte barnen (oavsett kön) lära sig om sina känslor. Det är viktigt för att de ska lära sig att hantera situationer på bästa möjliga sätt.

2. Att uttrycka känslor

Det är mycket viktigt att barn lär sig att uttrycka sina känslor. De måste också lära sig att skydda sig själva mot destruktiva förhållanden, från folk som bara vet hur de ska påtvinga sin egen vilja på andra. Ett barn måste veta hur man uttrycker saker fritt utan att behöva skada eller dominera någon annan.

3. Säkerhet och skydd

Även om du inte kommer att kunna skydda dina barn för evigt kan du ge dem ett gott omdöme och ett hälsosamt självförtroende så att de inte får en ömtålig självbild baserad på andras åsikter.

Du kan utbilda ett barn utan att kräva fullkomlig lydnad. Kom ihåg: ett barn som inte lär sig att tänka för sig själv blir en vuxen utan verktygen som behövs för att fungera i livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.