Hur man uppfostrar ett barn som vill uppnå framgång

Upptäck varför det är viktigt att lära barn från en ung ålder att vilja uppnå framgång.
Hur man uppfostrar ett barn som vill uppnå framgång
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 12 juli, 2020

Barn ger ofta upp när de inte kan rita en specifik form eller bygga en figur med klossar. Det är normalt och kommer att hända många gånger. Men det är vårt jobb som föräldrar att motivera dem att kämpa för vad de vill åstadkomma. Det lär våra barn att de borde vilja uppnå framgång.

Det är inte bra att låta barnen vänja sig vid att de kan sluta med något de påbörjat när de är bara halvvägs klara. Det är inte heller rekommenderat att föräldrarna tar upp tråden och slutför det som barnen påbörjat. Det bästa meddelandet du kan förmedla är att uthållighet lönar sig.

Våra barns framtid beror på denna magiska lärdom som motiverar dem att aldrig ge upp. Uthållighet, att ta sig förbi hinder och en känsla av optimism är begrepp som inte får saknas hos våra barn.

Dagens barn känner sig konstant pressade

Världen idag är mycket teknisk. Nutidens svåraste utmaningar är inte relaterade till artistiska eller atletiska förmågor utan nu behöver vi alla klara av all ny teknik.

Det är därför viktigt att lära barnen hur de ska kontrollera sina känslor, speciellt frustration över något som går fel. Målet är att hjälpa barnen utveckla sin emotionella intelligens som gör att de kan klara av meningsskiljaktigheter eller hinder i sin väg.

Vi måste låta våra barn få veta att det finns många möjligheter i livet och att misstag tillåter oss att utvecklas och uppnå nya mål.

Ett barn har lyckats få högsta betyg.

Det är också viktigt för barnen att se hur deras föräldrar slutför allt som de har påbörjat. Men utan att hantera det ordentligt kan barnen bli frustrerade när deras eget resultat inte blir detsamma. Om man låter barnen överge projekt och samtidigt förväntar sig perfektion uppmuntrar man destruktiva attityder.

För att uppnå framgång ska du vara motiverande, stödjande och visa ledarskap

Med det sagt är det vad vi säger till barnen när de tycker att de har misslyckats som är det viktiga. Det är en utmärkt idé att använda ett tidigare problem från barnets liv för att förklara att man uppnår framgång gradvis och genom att visa uthållighet. 

En annan avgörande aspekt är hur barnen hanterar sina känslor när de blir frustrerade över småsaker. De bör lära sig att uttrycka vad de känner och vi måste lyssna noggrant. Annars kommer deras irritation att öka och då kommer vi att uppmuntra barnen att lämna allt på hälft.

Att lyssna och försöka resonera leder till motivation. Barnen får nya idéer och förnyar snart sina ansträngningar.

Vårt mål är att uppmuntra dem att försöka igen och igen, tills de känner sig nöjda med sig själva. Å andra sidan är det också vikitgt för dem att veta när det är dags att sluta. De behöver också förstå att alla extremer kan vara skadliga. 

Lyft fram förbättringar och uppmuntra barnen att överträffa sig själva

“Mamma, jag vill rita men mina idéer kommer inte ut”. Ditt barn ser att hans eller hennes teckning inte stämmer överens med den idé som fanns, och kastar irriterat bort pappret. Nu är rätt ögonblick för dig att förklara hur man kan uppnå framgång. 

Det som barnet bör internalisera är idén om att varje läroprocess är progressiv. Barnet kommer därför att nå sina mål genom att fortsätta försöka. 

Varje gång våra barn försöker på nytt bör vi alltså uppmuntra dem och ge dem konstruktiv kritik så de kan behålla sin positiva attityd ända tills de är klara.

Uppnå framgång: ett barn ska kasta en basketboll.

Vikten av att låta barn utföra hushållssysslor

För att överföra önskan om att överträffa sig själva till barnen är det viktigt att låta dem utföra hushållssysslor.  Vi ska naturligtvis guida och hjälpa dem med svåra uppgifter. Men vi bör undvika att blanda oss i för mycket så vi inte hindrar deras egen roll i uppgiften. När det handlar om enkla saker är det bäst att bara övervaka och låta dem göra resten.

Barn till föräldrar som själva gör alla hushållssysslor tar inget ansvar och lär sig inte att hantera situationer på rätt sätt. De kommer inte att bli uthålliga vuxna och kommer att fortsätta förlita sig på andra för att undvika sånt som är jobbigt. 

Slutligen måste vi själva vara förebilder i uthållighetTrots allt kan vi ju inte förvänta oss att våra barn ska fortsätta försöka om vi vuxna själva är redo att kasta in handduken.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
  • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
  • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos.
  • Para, B. B. V. A. (2000). Educación en valores. https://www.compromisorse.com/upload/reportaje/000/106/20-21%20bbva.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.