3 sätt att bli mer kreativ med hjälp av teknik

Eftersom det är en så viktig egenskap kanske du undrar om det finns något du kan göra för att bli mer kreativ med hjälp av teknik? Idag visar vi dig lite av vad som är möjligt och hur du gör.
3 sätt att bli mer kreativ med hjälp av teknik
Azucena Fernández

Skriven och verifierad av läraren Azucena Fernández.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Kreativitet håller snabbt på att bli en av de högst värderade färdigheterna för 2000-talet. Enligt en rapport från World Economic Forum från 2018 är det en av de tre mest eftertraktade egenskaperna som arbetsgivare kommer att leta efter under 2020. Och det finns många sätt att bli mer kreativ med hjälp av teknik.

En IBM-undersökning avslöjade att 60% av alla tillfrågade VD:ar tror att kreativitet är den viktigaste kvaliteten för ledarskap idag. Det är ett bra verktyg att ha till sitt förfogande.

”Även om människor ibland ser teknik som en distraktion i skolan eller på arbetsplatsen har den egentligen också stor potential. Den kan hjälpa dig att tänka på nya sätt och skapa originella idéer.”

Om du vill veta hur du kan bli mer kreativ med hjälp av teknik eller göra dina elever mer kreativa visar vi dig här några sätt att göra det.

Bli mer kreativ genom att leta efter rätt distraktioner

Lärare klagar ofta över att teknik kan vara en distraktion. Ja, teknik kan vara rent av störande i klassrummet, men när det gäller att vara kreativ visar forskning att distraktioner kan vara bra.

öka kreativiteten med teknik: barn framför dator

Forskare inom neurovetenskap från Harvard University och University of Toronto genomförde en studie som fann att personer som är dåliga på att undvika distraktioner har en tendens att ha en mycket rikare blandning av kreativa tankar. Kort sagt kan distraktioner vara bra.

Om du vill ha användbara idéer måste du lära dig att inte fängslas av alla distraktioner. Du måste istället lära dig att fokusera på de “rätta” distraktionerna.

För att uppnå det i klassrummet måste du vägleda dina elever. Om de blir distraherade av teknik, vilket är mycket troligt, bör de bli det på rätt sätt. De måste välja distraktioner som lär dem något, eller som inspirerar dem för det de vill arbeta med.

Var öppen för nya saker

Saker kommer inte alltid att förbli som de är. Det gäller även för teknik. Men när saker och ting förändras kan det göra människor osäkra. En viktig egenskap hos kreativa människor är förmågan att vara öppen för nya upplevelser, möjligheter och idéer.

En dag kommer en webbplats som dina elever brukar använda i klassen förändras och se annorlunda ut. Då kan du använda det för att visa hur positiva förändringar är. Om de är ovilliga att acceptera förändringarna till en början är det ditt jobb att lära dem att vara mer öppna för nya saker.

Sudda ut linjen mellan lärande och lek

En mjukare gräns mellan lärande och lek är något som också hjälper elever att bli mer kreativa. Att förstå att arbete och nöje inte är oförenliga är nyckeln till att hitta en balans mellan skolan och det verkliga livet.

När eleverna accepterar och förstår att de kan ha kul medan de lär sig blir de mer öppna för nya sätt att tänka och skapa. Dessutom lär de sig att de kan ha bra idéer relaterade till vad de lär sig, även på sin fritid.

öka kreativiteten med teknik: barn framför surfplatta

“Istället för att närma sig teknik med en inställning av “detta är skola, och detta är lek” bör vi leta efter sätt att lära på ett lekfullt sätt.”

Forskning visar att den kreativa processen har en tendens att involvera en period av ensamtid eller en “inkubationstid.” Under denna tid kan man låta sina tankar flyga fritt. Detta kommer att ge eleverna massor av idéer. Några bra, vissa dåliga, men de måste få utrymme för att räkna ut vilka som är vilka.

Sammanfattningsvis kan och bör du använda teknik för att göra dina elever mer kreativa både individuellt och i grupp. Du kan göra detta genom att dela upp klassrummet i områden. Det ska finnas utrymmen som är till för gemensamma aktiviteter och personliga utrymmen som är till för enskilt arbete. Det är mycket viktigt att hitta rätt balans för att vara som mest effektivt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2018. Cologny/Geneva – Switzerland.
  • Navarro Lozano, Juan. (2008). Mejora de la creatividad en el aula de primaria. Diss. Universidad de Murcia.
  • Fisher, Robert. (2013). El diálogo creativo en el aula. Ediciones Morata, 2013.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.