Hur man effektivt hanterar barn som förolämpar andra

Vissa barn har olämpliga beteenden för sig, som att svära, retas eller mobba andra. Hur kan man effektivt hantera barn som förolämpar andra? Vad ger upphov till detta beteende?
Hur man effektivt hanterar barn som förolämpar andra
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Ibland kan du som förälder finna dig i en situation där ditt barn förolämpar andra människor, svär eller talar nedsättande. Dessa olämpliga beteenden har oftast inte bara en anledning. I många fall beror det på en kombination av anledningar. Vill du veta hur man effektivt kan hantera barn som förolämpar andra?

Ett som är klart är att du alltid måste ta hänsyn till barnets ålder när du korrigerar detta beteende. Naturligtvis gäller inte samma sak för en 2-åring som förolämpar någon, som för en 11-åring.

Vad är anledningen till beteendet? Hur kan du effektivt hantera barn som förolämpar andra? Vi försöker svara på dessa frågor nedan.

Varför barn förolämpar andra

Det kan finnas flera anledningar till den här typen av besvärande beteende. Det betyder att det inte alltid har sin grund i en enda sak. Faktum är att det kan finnas flera anledningar som påverkar parallellt. Följande är de vanligaste:

Ärftliga karaktärsdrag, temperament och personlighet

Beroende på barnets personlighet, eller temperament, kan han eller hon vara mer benägen att ta till den här typen av olämpligt beteende.

tjurig familj


Psykologiska problem, såsom depression eller hyperaktivitetsstörningar (ADHD)

Vissa psykologiska problem kan leda till vissa beteendeproblem under barndomen och ungdomstiden. Därför är det viktigt att du tar reda på om ditt barn har ett problem som detta för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Problem med självkänslan, koncentrationsförmågan eller socialisering

Problem av den här typen kan leda till att barn förolämpar andra och säger nedsättande eller stötande ord. Många gånger är dessa förolämpningar ett sätt att uttrycka ilska, som barnet känner på grund av andra omständigheter i deras liv. Omständigheter som ofta är utom deras kontroll.

Föräldrarnas uppfostringsstil, särskilt om de är mycket tillåtande

Om föräldrar inte kan genomdriva de regler och gränser som barn behöver eller bara ger dem allt de vill ha för att undvika konflikter blir barn i slutändan till små tyranner och föräldrarna undermineras helt.

Hur kan vi effektivt hantera barn som förolämpar andra?

Om du som förälder visar att du inte kommer att disciplinera eller korrigera dina barn är budskapet du ger till dem att de är centrum för allt och att vuxna bara finns där för att göra vad de vill.

Sedan, om du någon gång skulle säga nej till något de vill ha, slutar det med att de förolämpar dig och säger nedsättande saker.

Var konsekvent och rimlig i ditt tillvägagångssätt

Barn måste på ett effektivt sätt kunna internalisera det du vill förmedla till dem. Om du inte står fast vid det du säger kommer ditt barn i slutändan att bli förvirrad och fortsätta med samma beteende.

För att effektivt hantera barn som förolämpar andra, lär dem att hantera sin frustration

Det är viktigt att dina barn lär sig att hantera sin frustration från en tidig ålder. När de är äldre kommer saker inte alltid att gå som de vill och de behöver veta hur man hanterar det effektivt. Det är viktigt att lära dem att man inte alltid får allt man vill ha här i livet.

Lär dem att uttrycka sin ilska utan att skada eller såra andra

Ibland är barns ilska så intensiv att de släpper ut den genom att skrika förolämpningar eller säga nedsättande saker till andra. Därför är det viktigt att du lär dem alternativ för att ventilera och uttrycka sin ilska så att de kan fokusera på mer konstruktiva mål.

barn som förolämpar andra

Var exakt och kompromisslös när det kommer till regler och gränser

Det här betyder inte att du ska förlita dig på straff när du använder dig av regler. Istället måste du hålla på dina gränser med förståelse och massor av motivation. Men du måste också sätta upp regler med konsekvenser som är tydliga från början och stå fast när du verkställer dem.

Var en förebild

Du är den viktigaste förebilden för dina barn. Från en tidig ålder tar de efter vad du gör genom imitation. Om en förälder blir arg och förolämpar eller hotar andra människor har han eller hon inte den moraliska auktoriteten att korrigera samma beteenden hos sina barn.

Se till att dina reaktioner är måttfulla och rimliga

I samma anda som föregående punkt bör du också komma ihåg att ju argare du blir på dina barn när de förolämpar andra människor, desto mer kraft ger du dem. Barn lär sig snabbt av våra reaktioner och hur deras förolämpningar påverkar oss.

När du skäller på ditt barn måste du vara fast, utan att själv bli elak. Du måste förklara och resonera, utan att skrika. I vissa fall är det till och med bäst att ignorera vissa beteenden snarare än att ge ditt barn ett straff.

Att effektivt hantera barn som förolämpar andra är viktigt för god disciplin

Du kan tänka på dessa saker när du hanterar barn som förolämpar andra, men om du inte ser en positiv förändring efter att ha använt våra tips kan problemet vara resultatet av ett psykologiskt problem.

I sådana fall bör du kontakta en professionell som kan ge dig råd och effektiva riktlinjer för ditt barns specifika fall.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.