6 alternativ till förbud i uppfostran

Vi föräldrar förbjuder ofta vissa saker för våra barn som en form av disciplin. Men idag vill vi föreslå 6 mycket användbara alternativ till förbud.
6 alternativ till förbud i uppfostran
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det börjar bli alltmer uppenbart att förbud som en form av barnuppfostran inte alls är effektivt, särskilt för äldre barn och ungdomar. När vi förbjuder något brukar barn svara med motstånd och genom att göra uppror. Därför ska vi titta på sex alternativ till förbud som är mycket mer effektiva.

Om man ​​uppfostrar sina barn på ett alltför auktoritärt sätt är reaktionerna ofta inte de man kanske hoppades på eller önskade. Snarare brukar situationen bara bli ännu värre. Mer demokratiska alternativ visar att förbud inte är lösningen.

Så, vill du upptäcka sex alternativ till förbud som du kan använda i din barnuppfostran? Varför är förbud så ineffektiva? Vi tittar på dessa frågor och mer i artikeln nedan.

Vad menar vi när med ett auktoritärt tillvägagångssätt för att disciplinera barn och ungdomar? Det är när barn och ungdomar gör vad vi ber om av rädsla för konsekvenserna om de inte gör det. Med andra ord följer de inte reglerna frivilligt eller för att de tycker att det är rätt att göra det.

Det är viktigt att ha en mer demokratisk inställning till föräldraskap, där det finns en balans i den auktoritet man utövar. För att uppnå detta föreslår vi följande:

6 alternativ till förbud inom barnuppfostran

Uppfostra dina barn med vänlighet

Om du baserar din barnuppfostran på förbud, hot och straff kommer du inte någonstans. På lång sikt (eller till och med mycket tidigare) kommer dina barn att svara med motstånd och uppror. Därför är det mycket hälsosammare och mer positivt att uppfostra dina barn med omsorg och vänlighet. Naturligtvis menar vi inte att du ska överdriva och tillåta precis allt. Du måste hitta rätt balans.

Det är viktigt att du alltid förklarar anledningarna till allt. Låt dina barn samtidigt veta att du alltid är öppen för att diskutera och förhandla om regler och begränsningar. Och naturligtvis, låt dem veta att de kan lita på dig hela tiden.

Uppfostra dina barn med ett öppet och flexibelt sinne

Man måste ha ett öppet sinne och förstå att ens egen generation är annorlunda än sina barns. De växer upp under omständigheter som skiljer sig från de man själv växte upp med. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om aktuella nyheter och trender för att kunna sätta sig in i deras situation. Dessutom får man aldrig kritisera deras smak.

Lär barn självkontroll från att de är små

Barn och ungdomar med en väl utvecklad självkontroll kommer att bli framgångsrika vuxna när den dagen kommer. När vi sätter regler måste vi alla vara överens och alltid hjälpa våra barn att förstå anledningen bakom regeln. Det är viktigt för våra barn att förstå att vi inte skapar regler eller sätter gränser för att göra dem arga utan för att hålla ordning.

I slutändan är normer ett sätt att uppfostra barn och ungdomar med positiva vanor som de kan upprätthålla över tiden. På så sätt lär de sig att vara ansvariga för att göra saker utan att behöva påminnelser.

Prata positivt om betyg

Det kan vara komplicerat att prata om betyg – särskilt om de skulle råka vara dåliga. Men om detta är fallet och ditt barns betyg är lägre än du förväntade dig, försök att inte reagera på ett auktoritärt sätt. Svara till exempel inte genom att ge dem utegångsförbud eller förvisa dem till sina rum för att plugga i två månader i sträck. Du kommer bara att göra ditt barns inställning till studier ännu värre.

Enligt den demokratiska modellen bör du prata med ditt barn och analysera varför de inte gjorde så bra ifrån sig. Och därifrån fortsätter ni tillsammans och letar efter lösningar. Om du inte förstår betyget kan du prata med skolan eller läraren för att ta reda på vad som händer för att hjälpa ditt barn att klara sig bättre.

Värdera ansträngning mer än förmåga – ett annat bra alternativ till förbud

Det betyder att vi inte bara ska prata om hur duktiga och intelligenta våra barn är, utan det är viktigare att berömma deras ansträngningar. Alla föräldrar vet att deras barns förmågor – oavsett hur intelligenta de är – behöver förstärkas för att ge resultat.

alternativ till förbud: mamma pratar med barn
När tonåringar blir alltför självsäkra på sina förmågor kan de sluta anstränga sig. Så länge kraven är låga kan de klara sig bra ändå. Men när skolan är mer krävande kan betygen komma att påverkas.

Lär barn att njuta av inlärningsprocessen

Det är viktigt att hjälpa barn att ha kul medan de lär sig; det ger en trevlig miljö som bidrar till lärande. Vi kan till exempel använda oss av roliga aktiviteter tillsammans med dem och skapa en hälsosam anknytning mellan förälder och barn.

Om de gillar serier kan ni besöka en seriemässa tillsammans. Om de gillar konst, ta dem till ett konstmuseum etc.

Varför är förbud så ineffektiva?

Om du fortsätter att använda förbud som ett sätt att uppfostra dina barn kommer du bara att misslyckas i dina försök. Dessutom kommer du att skada deras självkänsla. Det är mycket bättre att ge dem information och ge förklaringar istället för att förbjuda dem att göra saker. Att uppfostra dina barn på det här sättet förbereder dem inför att fatta bättre beslut på egen hand.

När det gäller mycket små barn bör du inte förbjuda dem att klättra på rutschkanan, till exempel. Förklara istället att de kan ramla och skada sig, men att du hjälper dem att klättra så att de kan vara säkra.

Kort sagt, som du kan se är en auktoritär uppfostringsmetod ineffektiv och har visat sig vara kontraproduktiv. Lyckligtvis finns det alternativ till förbud och som dessutom är mycket mer effektiva, t.ex. den demokratiska metoden där auktoritet och permissivitet är i balans.

Vi hoppas att du kan tillämpa dessa förslag i dina dagliga interaktioner med dina barn. Vi är säkra på att resultaten kommer att bli positiva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • (1993b) Estilos educativos paternos, en QUINTANACABANAS,J. M.ª (coord.). Pedagogíafamiliar. Madrid, Narcea, 45-58.
  • WINSLER, A.; MADIGAN, A. L. y AQUILINO, S. A. (2005) Correspondence between maternal andpaternal parenting styles in early childhood, Early Childhood Research Quarterly, 20, 1-12.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.