5 nycklar till att förhindra emotionell analfabetism

5 nycklar till att förhindra emotionell analfabetism
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 15 juni, 2019

Emotionell analfabetism är ett begrepp som refererar till en oförmåga att bli berörd, att känna sig bekväm, och att styra och ta kontroll över känslor. Det pekar på en brist på utveckling av till och med de mest grundläggande känslomässiga färdigheterna. I den här meningen kan man säga att vi alla föds i någon mån obildade.

Därför är det föräldrarnas ansvar att uppfostra sina barn i det här avseendet, så att den emotionella analfabetismen inte följer dem in i vuxenlivet. Emotionell analfabetism kan förhindras genom att man är uppmärksam på grundläggande känslor.

Hur känner man igen emotionell analfabetism?

Emotionell intelligens är inte någonting som lärs ut i skolan. Barn lär sig det här från födseln, i relation till sin omgivning och i relation till andra människor.

Å andra sidan så utvecklas emotionell intelligens när den utövas ofta. Då hjälper den barn att bli mer empatiska och sällskapliga. Det ger dem också bättre självförtroende, vilket kommer att göra dem lyckligare i längden.

För att upptäcka en person som lider av den här typen av brist så ska man vara uppmärksam på följande tecken:

 • Politisk, idrottslig, ideologisk, religiös eller sexuell fanatism. Det är ofta relaterat till sådant som separatism, patriotism eller rasism.
 • Att alltid vilja ha rätt.
 • En auktoritär attityd, vilken inte bara förekommer inom politiken, utan också individuellt i olika sammanhang.
 • Intolerans mot kritik och inflexibilitet.
 • Repression, censur.
 • Stress.
 • Fysisk, känslomässig och psykologisk underkastelse.
 • Olika typer av missbruk: arbete, spel, alkohol, droger, mat, sex etc.
 • Pessimism.
 • Våld.
 • Offermentalitet.
 • Flera kroniska sjukdomar.
En flicka som mediterar.

5 nycklar för att förebygga emotionell analfabetism

För att kunna undervisa barn om deras känslor, är det viktigt för föräldrar att veta hur de ska hantera dem.

I det här avseendet finns det grundläggande element att ta hand om från insidan. Även om vi inte har fått den här typen av uppfostran så kommer de sociala relationerna att ge oss möjlighet att anpassa oss.

De här viktiga punkterna är oumbärliga för att bli medvetna om våra känslor:

 • Att känna igen sina känslor. Att vara medveten om vad man känner. Ibland känner vi saker som vi inte känner igen eller förstår. Men det är viktigt att veta att de känslorna finns.
 • Att acceptera sina känslor. Det är bekvämt att förneka det vi känner, vad det än må vara. Framförallt är det viktigt att vi erkänner våra egna känslor. Vissa känslor kan vara genanta, men vi måste acceptera dem.
 • Att hantera känslor. Att man gör observationer, och sedan bestämmer vad man ska göra med sina känslor. Ge dig själv tid och låt känslorna komma fram när de är redo.
 • Att uttrycka sig fritt. När man har fattat sitt beslut, att man känner sig fri att uttrycka den känslan på det sätt man önskar.
 • Att skapa sina egna känslor. Man kan generera känslor inifrån. Det här kan göra livet lättare, både personligt och i relationer. Men var medveten om att andra kommer att lägga märke till det här, på gott och ont.

Att hjälpa barn att undvika emotionell analfabetism

Som sagt, det här är ingenting som lärs ut i skolan eller som kommer med exakta instruktioner. Känslomässiga färdigheter utvecklas genom vardagliga upplevelser. Vår relation till vår omgivning och vår familj är avgörande.

Att hjälpa barn att utvecklas i det här avseendet är en uppgift som kan utföras med följande rekommendationer:

Anknytningen med din bebis

Hur föräldrar pratar med sina barn är viktigt. Den här interaktionen genererar nervkopplingar som ritar en sinneskarta. Till exempel, titta på din bebis, prata med honom eller henne, och reagera på hans eller hennes känslor. Barn börjar lära sig emotionell intelligens redan då de är i magen.

Lyssna på ditt barn

Att föregå med gott exempel är ett av de viktigaste sätten att lära barn emotionell intelligens. Med andra ord: ett barn kommer att behandla andra på samma sätt som han eller hon själv blir behandlad.

Om föräldrarna är gladlynta, omtänksamma och respektfulla, så kommer barnet att följa deras exempel. Aktivt lyssnande är väldigt viktigt för att en bebis ska känna sig omhändertagen.

Hjälp ditt barn att identifiera sina känslor

Ett barn som gråter.

Barn måste lära sig att identifiera och sätta namn på sina känslor från en tidig ålder. De ska känna sig fria att uttrycka dem utan rädsla, och acceptera dem. 

Vrede, sorg och glädje har samma värde. Använd lekar och böcker för att utveckla mer komplexa känslor, som frustration.

Hur de uttrycker sina känslor

För riktigt små barn är det normalt att inte veta vad de egentligen känner och hur de ska reagera. Därför är gråt och raseriutbrott vanliga. Därför ska de få veta att ingenting händer på grund av gråt eller rädsla. De ska veta att det finns positiva och negativa känslor, och de är alla normala. Håna aldrig deras känslor.

Fysisk kontakt

Emotionell intelligens övas också upp genom fysisk kontakt. Smekningar, kramar och pussar är oumbärliga för barn. Närheten får dem att känna sig mer självsäkra, vilket genererar en känsla av välbefinnande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.