Irrationella rädslor i barndomen: Vad du behöver veta

Irrationella rädslor i barndomen är ett vanligt fenomen. Lyckligtvis finns det några saker vi kan göra för att hjälpa våra barn att övervinna detta problem.
Irrationella rädslor i barndomen: Vad du behöver veta
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 10 mars, 2019

Irrationella rädslor i barndomen är vanligt hos många barn. Tyvärr kan detta vara en källa till frustration för föräldrarna eftersom det ofta verkar som ingenting de säger eller gör verkar hjälpa dem.

Barn kan ha irrationella rädslor i barndomen för allt från monster under sängen och mörker till helt vardagliga ljud och föremål. Tänk på att dessa rädslor är vanliga i barndomen. Föräldrarnas roll är att förmedla en känsla av trygghet och stöd för sina barn.

Samtidigt är det viktigt att veta att målet inte är att ta bort deras ångest helt. Det är snarare att hjälpa dem att lära sig att hantera deras irrationella rädslor i barndomen, så att de har mindre inverkan på deras liv.

Att hjälpa dem att kontrollera deras rädslor är det viktigaste. Det kan uppnås om du bara följer några steg som vi tar upp i den här artikeln.

En studie tyder på att föräldrar måste identifiera sina barns rädslor och bekräfta att de är äkta för barnen. Det är viktigt att vara lugn, visa empati och, framförallt, aldrig tvinga barnen in i läskiga situationer som de inte kan hantera. Läs den här artikeln för att lära dig mer.

Hur man kan övervinna irrationella rädslor i barndomen

1. Respektera deras åsikter

Det första rådet när det gäller att hjälpa ditt barn att övervinna irrationella rädslor i barndomen är att respektera hans eller hennes åsikt. Även om rädslan kan tyckas ogrundad, har barnet sina egna skäl att känna denna rädsla. Som förälder måste du lyssna och respektera hans eller hennes känslor.

Alla barn har rätt att uttrycka sina rädslor. Dessa bör inte förminskas eller viftas bort, och du bör inte tvinga dina barn att visa alltför mycket mod. Du behöver förstå dina barn och använda ett respektfullt sätt för att hjälpa dem att känna sig tryggare.

Barn trycker sig mot vuxen

2. Ge dem all information de behöver

Även om det kan tyckas uppenbart, är det ofta nödvändigt att ge barnen all information de behöver. Barn upptäcker fortfarande hur världen runt omkring dem fungerar och de element som omger dem. Det är ett stadium under vilket de fortfarande inte har helt grepp om orsak och verkan.

Ju mer information du ger dina barn, desto mer kommer de att veta om världen runt dem, och desto mindre kommer de att oroa sig för den.

Om de till exempel är rädda för stormar, berätta då för dem om var åskan och blixtarna kommer ifrån. Glöm inte att denna kunskap hjälper dem att känna sig lugnare och säkrare.

3. Kontrollera deras konsumtion av media

För det tredje måste du ta hänsyn till att bilder från filmer, videospel, musikvideor och även TV-nyheter kan ha en negativ inverkan och förvärra irrationella rädslor i barndomen. För detta ändamål rekommenderar vi att du håller ett öga på ditt barns konsumtion av media.

Du kan även lära ditt barn att använda fjärrkontrollen för att stänga av TV:n när ångestframkallande bilder visas. Som förälder måste du lära dig hur du tillhandahåller åldersrelaterat innehåll på ett ansvarsfullt sätt.

Det är viktigt att vara lugn, visa empati och framför allt aldrig tvinga barnen in i läskiga situationer som de inte hanterar.

4. Utstråla självförtroende och lugn

Ett sätt att hjälpa ditt barn att övervinna irrationella rädslor i barndomen är att du visar att du inte är rädd. Att bara säga till honom eller henne att inte vara rädd kan bara göra vissa situationer ännu värre.

Men om din lilla kan se ditt självförtroende och ditt lugn, kommer han eller hon att börja tro att det verkligen inte finns något att frukta. Det är ett bra sätt att ge ditt barn det mod som han eller hon behöver för att övervinna irrationella rädslor i barndomen.

5. Läs böcker för dem som handlar om rädsla

Vårt sista förslag är att läsa barnböcker som visar läskiga situationer för att hjälpa dem att övervinna sina rädslor. Det är en användbar strategi som låter barnen identifiera sig med en karaktär som delar deras ångest och rädslor.

Barn läser en bok

Detta visar barnen att det finns andra som känner på samma sätt, vilket gör att de blir mer öppna angående sina egna rädslor. Att sätta ord på deras rädslor hjälper till att mildra deras oro.

Slutligen, glöm inte att alla barn behöver hjälp att övervinna irrationella rädslor i barndomen. Det är en ålder där de lär sig om och upptäcker sin omvärld och det är därför du måste respektera deras ångest.

Det är inte möjligt för dem att övervinna sina rädslor på en gång, men de kommer att lära sig att hantera dem bättre och mer konstruktivt. Tveka inte att använda dessa råd för att hjälpa dina barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Askew, C., & Field, A. P. (2007). Vicarious learning and the development of fears in childhood. Behaviour Research and Therapy. https://doi.org/10.1016/j.brat.2007.06.008
  • Muris, P., Merckelbach, H., & Collaris, R. (1997). Common childhood fears and their origins. Behaviour Research and Therapy35(10), 929–937. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(97)00050-8
  • King, N. J., Muris, P., Ollendick, T. H., & Gullone, E. (2005). Childhood fears and phobias: Advances in assessment and treatment. Behaviour Change22(4), 199–211. https://doi.org/10.1375/bech.22.4.199

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.