Lär dina barn att respektera mångfald

Lär dina barn att respektera mångfald
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är viktigt att vi lär våra barn att respektera mångfald. Det betyder att man accepterar att vi lever i en värld där det finns alla former av etniciteter, religioner, trosuppfattningar, fysiska egenskaper, känslor, värderingar och handlingar.

Alla är olika, och det gör att människosläktet är en blandning där vi alla möts men där vi samtidigt behåller vår individualitet.

Att lära ut jämlikhet

För att lära dina barn att respektera olikheter, måste du först lära dem grunderna för jämlikhet. Radera deras stereotypa känslor och lär dem att vara toleranta gentemot andras fel och brister.

Du måste få dem att förstå att vi alla tillhör samma människosläkte, oavsett om vi är vita, svarta osv.

Hur man lär barn att respektera mångfald

Några barn med olika hudfärg.

Visa dina barn hur de kan uppskatta andra. Berätta hur de kan försvara jämlikhet mellan könen, oavsett förlegade könsroller eller sexuell läggning.

Du kan också göra det genom att visa dem hur man etablerar vänskap med människor från olika kulturer eller religioner. Eller genom att prata om hur du respekterar de som har andra trosuppfattningar.

Dina barn måste lära sig att acceptera sina kamrater, oavsett om de är fula eller söta, smala eller tjocka, sexiga eller inte… För det borde egentligen inte finnas några sådana uppdelningar.

Alla människor är lika i åtminstone ett avseende: deras önskan om att vara olika.

– William Randolph Hearst –

Etablerandet av många av de kategorier som existerar i världen idag, dikteras av makthavarna, som anses vara perfekta.

Likabehandling baserat på respekt för mångfald och tolerans för olikheter är, eller borde vara, grunden som upprätthåller mänskliga relationer.

Icke-diskriminering

Om du redan har börjat lära dina barn att respektera mångfald så är nästa steg att prata om icke-diskriminering.

Lär dem att avvisa diskriminering där vissa inkluderas och många andra exkluderas. Som underordningen av det ena könet i förhållande till det andra, eller andra former av ojämlik behandling.

Ingen är bättre eller sämre bara för att de är födda i ett visst land eller för att de praktiserar en viss religion. Bara för att någon är född som kvinna betyder inte det att hon måste underkasta sig en mans vilja.

Vi har alla rätt att åtnjuta samma förmåner, möjligheter, glädjeämnen…

För att lära dina barn att respektera mångfald, jämlikhet och icke-diskriminering, bör du lära dem hur man tänker, känner och agerar på ett inkluderande sätt.

Lär dina barn vad respekt egentligen betyder

När du har pratat om respekt för mångfald, jämlikhet, tolerans, icke-diskriminering och inkludering så är det viktigt att nämna något om vad respekt egentligen betyder.

Även om du har lärt dina barn många koncept som handlar om inkludering så hjälper det inte mycket om de inte förstår vad ordet “respekt” betyder.

Respekt är inte blind lydnad, underordning eller rädsla… Det är hjärtlighet, harmoni och balans i mänskliga relationer. När människor behandlar varandra med respekt så accepterar de varandra oavsett deras olikheter.

Lär dina barn att det enda sättet att få andras respekt är att ge respekt från början.

Dina barn behöver lära sig att respekt inte betyder att de ska sluta försvara sina åsikter, preferenser, uppfattningar eller känslor. Och inte heller att de ska ändra dem för att blidka andra.

Barn måste förstå att man kan behandla olikheter med respekt. Faktum är att när det finns olikheter och båda sidor blir respekterade, kan man nå ömsesidiga överenskommelser utan ojämlikhet, brist på tolerans, brist på respekt, eller diskriminering.

Så när du pratar med dina barn om vad det betyder att respektera olikheter, lär dem också om ordet “respekt”.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.