Hur korsad lateralitet påverkar prestationer i skolan

Vissa barn har vad som kallas för korsad lateralitet, med vilket menas att olika kroppsdelar är dominerande istället för att personen föredrar att använda övervägande höger eller vänster del av kroppen. Tidigt ingripande är viktigt för att förhindra eventuella problem i framtiden.
Hur korsad lateralitet påverkar prestationer i skolan
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

De flesta människor har en tendens att använda ena sidan av kroppen mer än den andra. Detta kallas lateralitet. Nedan tittar vi på hur så kallad korsad lateralitet (eng. crossed laterality) påverkar en persons prestanda.

Både en persons genetik och omgivning påverkar vilken sida av kroppen som kommer att dominera. Lateralitet utvecklas lite i taget under de första åren av livet, när små barn fortfarande inte ens är medvetna om vilken sida som är höger eller vänster.

Typer av lateralitet

 • Homogen lateralitet. Det är när ögon, öron, händer och fötter har samma dominans, antingen vänsterdominans (vad vi kallar en vänsterhänt person) eller höger (en högerhänt person). Detta är absolut vanligast.
 • Blandad lateralitet. Detta är när människor gör vissa saker med ena sidan av kroppen och andra saker med den andra sidan.
  barn med korsad lateralitet
 • Korsad lateralitet. Detta kännetecknas av att ha olika lateralitet för händer, fötter, ögon och hörsel. Till exempel är den dominerande handen den högra, men det vänstra ögat är dominerande. Den här typen av lateralitet kan ge upphov till inlärningssvårigheter, särskilt när det gäller att läsa och skriva. Det förekommer ofta hos barn som har ADHD.
 • Ambidextri eller bådhänthet. Detta är när en person omväxlande kan använda båda sidor av kroppen med samma förmåga.

Det är mycket viktigt att du inte tvingar ett barn till en viss lateralitet. Barn måste få lista ut det på egen hand. Till exempel, om ett barn tvingas använda den sida som inte är dominant kan nervsystemet påverkas.

Hur påverkar korsad lateralitet skolresultat?

Dåligt etablerad lateralitet kan leda till inlärningsproblem. Faktum är att detta vanligtvis förekommer i fall där barn har dyslexi. Du kan börja märka detta när ditt barn börjar i grundskolan, främst i fall där lateralitet inte har blivit helt fastställd.

Så hur påverkar korsad lateralitet ett barns beteende och vilka är symptomen?

 • Barn med korsad lateralitet har långsammare reaktioner, med få omedelbara reflexer för vissa aktiviteter.
 • Det kan orsaka problem med dyslexi, dyskalkyli, dyslali eller dysgrafi.
 • När barnet skriver kan han eller hon invertera till exempel siffror och bokstäver, och istället skriva deras spegelbild.
 • Det kan påverka barnets självkänsla, som ofta är låg. Ofta är dessa barn mycket medvetna om sina misstag.
 • Barn med denna lateralitet kan ofta vara irriterade, överreaktiva, hämmade och känna av känslor som hopplöshet.

Mer om hur korsad lateralitet påverkar prestationer i skolan

 • När barn med korsad lateralitet läser gör de det vanligtvis väldigt långsamt och med många pauser. De saknar rytm och villar lätt bort sig medan de läser.
 • Barn med denna lateralitet kan ha svårt att läsa, räkna matematik eller skriva.
 • De har också problem med att upprätthålla fokus.
 • Dessa barn känner sig ofta förvirrade och vilse.
 • Ibland kan de vara rastlösa och hyperaktiva med koncentrationssvårigheter.
 • De kan bli demotiverade i klassrummet och har inget intresse av föreslagna aktiviteter.
 • De har ofta svårt att organisera sig i tid och rum. De blandar också ofta ihop höger och vänster, och kämpar med addition och subtraktion.

Vad kan du göra om ditt barn har korsad lateralitet?

De flesta specialister rekommenderar ett tidigt ingripande för att förhindra de negativa konsekvenserna som detta kan ha på ett barns inlärning. Om du misstänker att ditt barn har korsad lateralitet bör du därför ta honom eller henne på en medicinsk utvärdering.

Det finns aktiviteter och övningar som kan hjälpa ditt barn att rätta till eventuella problem med sin lateralitet och skapa positiva neurobiologiska kopplingar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.